Nagy változások a magyar műszaki vizsga szabályaiban

2018.02.07. 13:11

A Magyar Közlönyben megjelent az autós műszaki vizsgákra vonatkozó új szabályozás.

A jogszabály szigorítja a műszaki vizsgabiztosokra vonatkozó előírásokat. Így például a műszaki vizsgálatok során a vizsgabiztosnak minden esetben vizsgálnia és biztosítania kell összeférhetetlenség-mentességét, vagyis nem vehet részt olyan jármű vizsgálatában, amely saját vagy hozzátartozója tulajdonában vagy üzemeltetésében van - írta a Napi.hu.

Szintén új szabály, hogy a biztos díjazása nem kapcsolódhat az adott műszaki vizsgálat eredményéhez.

A "Műszaki vizsgálati bizonyítvány" adatait elektronikus úton továbbítani kell a közlekedésért felelős miniszter részére. Ezeket az adatokat legalább három évig meg kell őrizni. Egy másik szabály arra enged következtetni, hogy az EGT tagállamokban kiállított "Műszaki vizsgálati bizonyítványok" kompatibilisek egymással.

A rendelet melléklete rangsorolja a műszaki vizsga során észlelt hibákat.

  • Kisebb hiba: a jármű biztonságát vagy a környezetterhelést jelentősen nem befolyásoló kisebb hiányosságok, valamint az előírásoktól való egyéb kisebb eltérések.
  • Komoly hiba: a jármű biztonságát vagy a környezetterhelést befolyásoló, illetve a közúti forgalom többi résztvevőjét veszélyeztető jelentős hiányosságok vagy az előírásoktól való egyéb jelentősebb eltérések.
  • Veszélyes hiba: a közúti biztonságra közvetlen és azonnali veszélyt jelentő vagy a környezetterhelést befolyásoló veszélyes hiányosságok, amelyek indokolttá teszik, hogy a tagállam vagy annak illetékes hatóságai megtilthassák a jármű közúti forgalomban való használatát.

Kisebb hiba esetén meg kell adni a műszaki engedélyt, míg veszélyes hiba esetén nem használható tovább a jármű. A komoly hibára két szabály is van a rendeletben: maga a rendelet szövege úgy szól, hogy ha a jármű az időszakos vizsgálat követelményeinek komoly hiba miatt nem felel meg, a közlekedési hatóság a forgalmi engedély érvényességét legfeljebb két hónappal hosszabbítja meg, és ezt elektronikus úton közli a Nyilvántartóval.

A melléklet viszont már ezt tartalmazza: Komoly hiba hiányosságok esetén úgy kell tekinteni, hogy a jármű nem felelt meg. Ebben az esetben az első vizsgálatot követő két hónapon belül ismételt vizsgálatot kell végezni." Az utóbbi mondat értelmezhető úgy, mint az előző (vagyis két hónapra kaphat műszakit a jármű), de úgy is, hogy nem kap műszakit, viszont két hónapon belül vissza kell vinni újabb vizsgálatra.

A rendelet kitér arra is, hogy aki használt autót hoz be külföldről, annak ez év május 20-tól az eladó országában, a műszaki vizsgálatok igazolásáról kiállított "Műszaki vizsgálati bizonyítványt" is be kell mutatnia.