Összeugrott Návai Anikó a filmes alapítvány főnökével

2010.07.28. 11:12

A kirúgott Návai Anikó az MMKA-nak címzett levélben méltatja saját, a magyar film népszerűsítéséért és a hollywoodi produkciók Magyarországra csábításáért végzett tevékenységét. A kuratórium elnöke, Kőrösi Zoltán ugyan nem kívánja minősíteni Návai szakmai tevékenységét, de leszögezi, hogy jót nem hallott róla.

Múlt héten megírtuk, hogy a Magyar Mozgókép Közalapítvány (MMKA) ezentúl nem fizet évente körülbelül húszmillió forintot Návai Anikónak, aki 1999 óta egy személyben jelentette a magyar film amerikai népszerűsítésére létrehozott Los Angeles-i Magyar Filmbizottságot. Megkértük az MMKA kuratóriumának elnökét, Kőrösi Zoltánt, hogy részletezze a döntés okait. Kőrösi megerősítette, hogy Návai Anikó tevékenysége nem folytatódik tovább, amit elsősorban gazdasági okokkal indokolt: "a kuratórium nem értékelte a bizottság szakmai tevékenységét, egyszerűen arról van szó, hogy az a típusú promóciós tevékenység, amit végzett, jelen pillanatban finanszírozhatatlan." Ugyanakkor kiemelte, hogy "a lezajlott audit egyik megállapítása, hogy az MMKA nemzetközi kapcsolatai nem voltak megfelelőek sem tartalmi, sem szervezeti értelemben." Kőrösi elmondta, hogy "rövidesen megtörténik a bizottság szakmai munkájának értékelése" is, azonban ezt nem tervezik majd nyilvánosságra hozni.

Forrás: Kill Yr Boyfriend
Johnny Depp és Návai Anikó a velencei filmfesztiválon

Szemben a Návai Anikó szakmai tevékenységét egyelőre értékelni nem kívánó Kőrösivel, Návai nem tartózkodott attól, hogy értékelje Kőrösit ma reggeli, a kuratóriumnak és elnökének címzett elköszönő emailjében, amelyet többek közt nekünk is elküldött. Ebben Návai úgy nyilatkozik Kőrösiről, hogy "számos - gyakran sajátos - sajtómegnyilvánulásából derült ki számomra, hogy a magyar filmszakma nemzetközi filmvilágban elfoglalt helyéről és szerepéről alkotott ismeretei és elképzelései sem szakmailag, sem kulturálisan, sem erkölcsileg nem vállalhatóak, tehát nem képviselhetőek a világ filmfővárosában."

Levelében Návai hosszan részletezi azokat az eredményeket, amelyeket az elmúlt évtizedben elért a magyar film népszerűsítésében és az amerikai produkciók Magyarországra csábításában. Többek közt saját teljesítményének tartja, hogy nálunk forgott az Eddie Murphy-féle Én, a kém és a Brad Pitt és Robert Redford főszereplésével készült Kémjátszma, továbbá, hogy sikerült Budapestre csábítania "Robert Cormant, Tarantino és Scorsese idős mesterét". Ilyen nevű filmest ugyan nem ismerünk, de feltehető, hogy Návai a legendás Roger Cormanre gondolt.

Válaszlevelét Kőrösi azzal kezdi, hogy megköszöni, hogy Návai értesítette szakmai és erkölcsi vállalhatatlanságáról, majd azzal folytatja, hogy "örülök ugyanakkor, hogy a tevékenységét ennyire eredményesnek látja, s nem tagadom, nagyon sajnálom, hogy a magyar filmszakmából kizárólag ezzel ellentétes értelmű jelzéseket kaptam."

Návai Anikó Robert Pattinsonnak népszerűsíti a magyar filmet

Návai leveléhez csatolt egy táblázatot, amely a kuratórium július 14-i ülésén született döntéseket foglalja össze. Ebben a magyar film promóciós tevékenységét végző Magyar Filmunió költségvetésén belül szerepel egy 4,325 millió forintos összeg a Magyar Filmbizottság részére. Rákérdeztünk Kőrösinél arra, hogy ezt az összeget ki kapja és pontosan milyen tevékenységre, aki kijelentette, hogy "innentől a Magyar Filmbizottság nulla forintba fog kerülni", illetve, hogy a Filmunió "egész költségvetését újra kell szervezni".

A Magyar Filmbizottság felszámolása csak az egyik eleme az MMKA nemzetközi kapcsolatai teljes újraszervezésének. Létrehozták a nemzetközi igazgatói posztot, amelyet Bereczki Csaba tölt be. Kőrösi elmondta, hogy Bereczki feladatai közé tartozik majd a "kapcsolatteremtés európai és regionális filmalapokkal, a koprodukciós lehetőségek megteremtése, az Eurimage-ban Magyarország képviselete és az európai filmes diplomáciában a magyar érdekek képviselete". Hangsúlyozta, hogy az új poszt létrehozása nem jár többletköltséggel, sőt, megtakarítást jelent, mert az Eurimage-képviseletet eddig külön finanszírozták.