Tarr Béla keményen beszólt a filmes bizottságnak, a bizottság visszaszólt

2010.08.23. 12:50

Két éve számoltunk be Tarr Béla nagyratörő filmsorozat-tervéről, melynek keretében tíz rendező (Szász János, Jeles András, Pálfi György, Enyedi Ildikó, Gothár Péter, Janisch Attila, Makk Károly, Mundruczó Kornél, Kocsis Ágnes és Bogdán Árpád) készítene tízrészes, a reneszánsz témáját különböző nézőpontokból feldolgozó tévésorozatot. Az MMKA tavaly nyáron szándéknyilatkozatot adott ki a filmterv 150 millió forintos támogatásáról, azonban az időközben megújult vezetőségű intézmény idén visszavonta a szándéknyilatkozatot, tehát egyáltalán nem kívánják támogatni a tervet.

Az MMKA indoklása szerint ennek fő oka, hogy "a produkciók megvalósításához szükséges teljes finanszírozási háttér rendelkezésre állása és felhasználhatósága nem igazolt, továbbá a támogatási cél megvalósulását a rendelkezésre álló adatok, tények alapján [a kuratórium] nem látja biztosítottnak". A tervezett sorozat producere, Tarr Béla az alábbi, szerkesztőségünkhöz is eljuttatott nyílt levélben reagált a döntésre.

Forrás: Magyar Filmunió
Tarr Béla

NYÍLT LEVÉL KŐRÖSI ZOLTÁNNAK AZ MMKA ELNÖKÉNEK

Elnök Úr!

Ezúton szeretnék gratulálni Önnek és az Ön által vezetett "Filmelhárító Bizottságnak", hogy sikerült elérniük amit akartak - pontosabban; -  amit nem akartak.

Önök nem akarták filmvásznon látni, hogy mit gondol az "újjászületésről" ma 2010-ben Jeles András, Szász János és Pálfi György. Továbbá arra sem kíváncsiak, hogy mit gondol ugyanerről Bogdán Árpád, Kocsis Ágnes, Mundruczó Kornél, Enyedi Ildikó, Janisch Attila, Gothár Péter és Makk Károly.

Mint ahogyan azt Ön és "bizottsága" nagyon jól tudja, a fent említett kitűnő magyar filmművészek évek óta dolgoznak azon, hogy ez a filmsorozat megvalósuljon.

Ennek a több éves folyamatnak vetettek véget!

Az indoklásaikat, szánalmas és kisszerű érveiket olvasva nem látok más valódi okot, mint azt, hogy Önöket idegesíti, zavarja, hogy a magyar filmművészek képesek összefogni és baráti módon együttműködve, jókedvűen együtt gondolkodni és dolgozni!

Végezetül személyes megjegyzéssel zárom; immár harminchárom éves filmes pályafutásom - melyet lelkiismeretem szerint becsületesen, legjobb tudásom szerint és tapasztalataim szerint, közmegbecsüléssel végeztem - ilyen cinikus, szívtelen és nagyképű eljárással utoljára a  pártállami időkben találkoztam!
 
Tarr Béla
2010. augusztus 23.

----

Kiegészítés (2010.08.23. 14:20): Az alábbiakban közöljük az MMKA kuratóriumi elnökének, Kőrösi Zoltánnak a szerkesztőségünkhöz eljuttatott válaszlevelét:

Tisztelt Tarr Béla úr!

Nyílt levelében Ön Filmelhárító bizottságnak nevezi az általam vezetett bizottságot, és gratulál ahhoz, hogy sikerült elérnünk a célunkat. Feltételezem, hogy a Mozgókép Közalapítvány kuratóriumát érti a bizottság megnevezés alatt, éppen úgy, ahogyan már márciusban, az akkor Bod Péter Ákos vezette kuratóriumot is "filmelhárítónak" nevezte, amikor az a testület is elutasította a filmtervét.
Tisztelt Tarr Béla!
Ön nálam alighanem jobban tudja, hogy a magyar filmes élet bővelkedik olyan alkotókban, akik pályájuk egy adott szakaszán úgy döntöttek, hogy producernek is tekintik magukat. Vannak köztük jeles rendezők, mint például ön, aki rendezői tevékenységét az utóbbi években kibővítette produceri tevékenységgel. Arra most nem térnék ki, hogy elemezzem, mennyiben tekinthető produceri magatartásnak, ha valaki kizárólag állami, egyetlen forrásból finanszírozná az általa "menedzselt" filmet. Inkább arra a körülményre emlékeztetném, hogy a már az én hivatalba lépésem előtt elutasított, s most sérelmezett produkciója egyébként annak a televíziós műsorokat célzó pályázatnak a része volt, amit a Grunwalsky Ferenc vezette kuratórium írt ki 2009-ben. Erre a két évre (2009-2010), és évenként négyszáz (400) millió forintra tervezett pályázatra Grunwalskyék grémiuma az első évben elköltött 950 millió forintot, és odaígért további több, mint 300 milliót, beleértve az ön által sérelmezett alkotást is. Háttér nélküli ígéretük sajnos, több alkotót is megtévesztett.  E tényeket feltárva a folyó év árpilis végén hivatalba lépett kuratóriumunk nem tehetett mást, mint a többszörösen kimerített keretet többszörösen kimerítettnek tekintette, s erről értesítette az érintetteket.
Tisztelt Rendező és Producer úr!
Bizonyára értesült arról, hogy sajnálatos módon a Magyar Mozgókép Közalapítványban az elmúlt évek során olyan gazdálkodási szakszerűtlenségek és nagyon jelentős kerettúllépések történtek, aminek következtében, forráshiány miatt jelenleg le kellett, hogy álljon a magyar filmfinanszírozás. Ma már az is látható, hogy e többmilliárdos adósság részint az állami mulasztásokból, részint a felelőtlen gazdálkodásból, egyebek közt az olyan megaprodukciók finanszírozásából keletkezett, amelyek közül egyet ön is közelről ismer, s amelyek nagyságrendje jóval meghaladta az MMKA lehetőségeit. Azt nem tudom, hogy ez önt valóban a pártállami időkre emlékezteti-e, tekintve, hogy azoknak a filmes időknek én nem voltam a részese.
Őszintén remélem, hogy az ön levelében felsorolt igen kiváló filmesek nem önhöz hasonlóan érzik magukat. Erre némi alapot ad talán az is, hogy többen éppen nagy sikereket aratnak szerte a világban, a magyar film dicsőségére is, illetve többen éppen a soron következő filmjükön dolgoznak.

Üdvözlettel és jó munkát kívánva mind rendezői, mind produceri életéhez:

Kőrösi Zoltán