Felhasználási feltételek az [origo] Zrt. által nyújtott [freemail] szolgáltatáshoz


A [freemail] az [origo] Zrt. - (székhely: 1117 Budapest, Gábor Dénes út 2/d., adószám: 12503421-2-44, számlavezető pénzintézet: CIB Bank., pénzforgalmi jelzőszám: 10700024-27307104-51100005 , cégjegyzékszám: 01-10-044389, cégbíróság: Fővárosi Bíróság, képviselő neve: Fischer András vezérigazgató, elérhetősége: info@origo.hu) - tulajdona és a  [origo] Zrt. üzemelteti.

Jelen felhasználási feltételek jelentik az Ön és a [freemail] szolgáltatást üzemeltető [origo] Zrt. ("[origo]") között létrejött szerződést, amelynek feltételei az irányadóak az ellenérték fejében igénybe vehető ("fizetős") és/vagy a regisztrációhoz kötött vagy ingyenes szolgáltatások ("Szolgáltatás") használatára vonatkozóan. Kérjük, figyelmesen olvassa el jelen felhasználási feltételeket, amely a [freemail] szolgáltatás használatát szabályozza. Amennyiben igénybe kívánja venni a [freemail] által kínált szolgáltatások bármelyikét, úgy el kell fogadnia és be kell tartania a felhasználási feltételeket.

A [freemail] szolgáltatásainak felhasználására, valamint a fizetős szolgáltatások esetében a honlapon keresztül történő vásárlásokra/megrendelésekre a jelen felhasználási feltételek vonatkoznak.

Az [origo] fenntartja magának a jogot, hogy bármikor, előre meg nem határozott rendszerességgel aktualizálja, felülvizsgálja, kiegészítse és egyéb módon módosítsa a jelen felhasználási feltételeket, és új vagy kiegészítő szabályokat, irányelveket vagy feltételeket szabjon meg a szolgáltatás Tag általi igénybevételére vonatkozóan. A frissítések, felülvizsgálatok, kiegészítések, módosítások, valamint a kiegészítő szabályok, irányelvek és feltételek azonnal hatályba lépnek és a felhasználási feltételek szerves részét képezik.
Felhasználó kötelezettsége, hogy időről időre áttekintse a felhasználási feltételek esetleges módosításait. Amennyiben a változtatások megjelenését követően továbbra is igénybe veszi a szolgáltatást, az azt jelenti, hogy elfogadja a módosításokat és egyetért azokkal.

1. Szerződés létrejötte

1.1. A szerződés létrejötte ingyenes szolgáltatások esetében (levelezés, üzenetküldés, névjegy, címtár, fotótár, képeslap)

Jelen szerződés magyar nyelven kerül megkötésre, valamint a hatályos jogszabályok alapján nem minősül írásban foglalt szerződésnek, így iktatásra sem kerül. A szerződéskötés az alábbi lépésekből áll:

- [freemail] regisztráció - a regisztráció során a rendszer által bekért és a valóságnak megfelelő adatok megadása.
- A felhasználási feltételek elfogadása a regisztráció során megadott adatok ellenőrzésével egybekötve

1.2. A szerződés létrejötte fizetős szolgáltatások esetében (például SMS-értesítő szolgáltatás)

Jelen szerződés magyar nyelven kerül megkötésre, valamint a hatályos jogszabályok alapján nem minősül írásban foglalt szerződésnek, így iktatásra sem kerül.

A [freemail] "fizetős szolgáltatásai" kizárólag ellenérték fejében vehetőek igénybe. Ezen szolgáltatásoknál ez a tény külön feltüntetésre kerül, valamint az ellenérték mértéke és a fizetés módja(i) is ismertetésre kerülnek.

A szerződéskötés az alábbi lépésekből áll:

- [freemail] regisztráció - a regisztráció során a rendszer által bekért és a valóságnak megfelelő adatok megadása (a fizetős szolgáltatások igénybevételének feltétele, de csak az első vásárlás alkalmával szükséges a regisztráció).
- Fizetési mód kiválasztása.
- A kiválasztott fizetési módhoz tartozó technikai lépések megtétele - ezek a lépések ismertetésre kerülnek az adott fizetési megoldásnál.
- A felhasználási feltételek elfogadása.
- Megrendelés adatainak ellenőrzése és/vagy javítása, majd elfogadása.

A szerződést megelőzően az [origo] a szolgáltatással kapcsolatban az alábbi információkat szerepelteti a honlapon:
- szolgáltatás árát,
- az ár ellenértékeként kapott szolgáltatás részletes leírását, illetve a teljesítés módját,
- tájékoztatást, hogy az  ár tartalmazza-e a szolgáltatást terhelő közterheket,
- az igénybe vevőhöz történő eljuttatás minden költségét.

2. Regisztráció

A [freemail] kommunikációs szolgáltatásokat tartalmazó oldalait regisztrált Felhasználók (továbbiakban: "Tag") böngészhetik, ellenérték fejében történő szolgáltatást szintén csak regisztrált vehet igénybe. Tag lehet minden 14. életévét betöltött természetes személy. A regisztrált tagság feltétele, hogy a regisztrációt [origo] elfogadja. [origo] Zrt. fenntartja magának a jogot, hogy regisztrációkat indoklás nélkül visszautasítson, vagy bármikor visszavonjon, különösképp valótlan vagy hiányos adatok megadása, vagy az [origo] és más Tagok bizalmával történő, vagy bármilyen más visszaélés esetén.

[origo] nyomatékosan ajánlja, hogy a Tagok rendszeresen módosítsák jelszavukat és azt senkinek ne adják ki, mások által hozzáférhető helyen ne tárolják. A jelszó elvesztéséből eredő károkért [origo] nem vállalja a felelőséget. Jelszót kiadni semmilyen esetben nem áll módunkban.

A Tagot az azonosító (e-mail cím) és jelszó titkos és biztonságos kezelésével kapcsolatosan kizárólagos felelősség terheli. A Tag ezen adatait nem adhatja ki harmadik félnek, és nem használhatja más azonosítóját, jelszavát ill. nem kísérelheti meg más hozzáférésének használatát. A Tagot teljes körű felelősség terheli az egységes beléptető rendszerhez ([freemail] belépés, mely az T-Online Belépés rendszer technikai alapjain működik) tartozó azonosító (e-mail cím) és jelszó párossal ill. azon keresztül történő mindennemű vásárlással és egyéb tevékenységgel kapcsolatban. A Tag vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a [freemail] ügyfélszolgálatát (e-mail cím: info@freemail.hu) adatainak bármilyen illetéktelen felhasználásáról illetve a biztonság egyéb módon való megsértéséről. Az [origo] nem vonható felelősségre a Tagnak az egységes beléptető rendszerhez ([freemail] belépés) tartozó azonosító (e-mail cím) és jelszó párosának illetéktelen felhasználásából eredő bármiféle kárért.

A [freemail] regisztrációs szoftverrésze az adatbeviteli hibákat a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően alakilag ellenőrzi, és amennyiben alakilag nem megfelelő vagy hiányzó adatokat talál a regisztrációs űrlapon, úgy azok javítását és pótlását kéri.

A Tag egyetért azzal, hogy a weben keresztül nyújtott szolgáltatások és digitális javak (a továbbiakban "Termékek") megvásárlásával kötelezi magát arra, hogy kizárólag a felhasználási feltételek szerint használja a Termékeket, és a Termékek attól eltérő használata polgárjogi vagy büntetőjogi felelősséget vonhat maga után. [origo] Zrt. ellenőrizheti, hogy a Tag betartja-e a felhasználási feltételeket; továbbá az [origo] Zrt. fenntartja a jogot, hogy a felhasználási feltételeknek érvényt szerezzen , a Tagot értesítve vagy a Tag értesítése nélkül.


A szolgáltatást továbbadni semmilyen fizetős vagy ingyenes formában nem lehet.

2.1. A Tag adatai (Regisztrációs adatok)

A Tag kijelenti, hogy az általa megadott adatok ("Regisztrációs adatok") a valóságnak megfelelően kerültek megadásra a regisztrációs űrlap(ok)on minden olyan alkalommal, amikor azt a fizetős szolgáltatás igénybe vétele során kéri a program. A Tag továbbá vállalja, hogy szükség szerint karbantartja, aktualizálja az általa megadott regisztrációs adatait, hogy azok a valóságnak megfelelőek legyenek. Amennyiben a Tag által megadott adatok az [origo] saját megítélése szerint hamisak, pontatlanok vagy hiányosak, az [origo]-nak jogában áll megszüntetni bármelyik vagy az összes fizetős szolgáltatására vonatkozó használati jogot. A Tag beleegyezik, hogy az [origo] a fizetős szolgáltatás - többek között, de nem kizárólagosan, számlaadatainak és számlázási díjadatainak karbantartása és a díjak beszedése - nyújtásának érdekében tárolja és felhasználja a Tag által megadott Regisztrációs adatokat. Az adatvédelmi nyilatkozat vonatkozik a Tag Regisztrációs adatainak [origo] által történő felhasználására is.


2.2. A regisztrációs során létrejövő Felhasználói fiók inaktívvá tétele, megszűntetése

Amennyiben a Felhasználó 1 GB-os tárhelye megtelik, Felhasználói fiókja inaktívvá válik. Ez azt jelenti, hogy nem tud több levelet fogadni, fényképet feltölteni, új nevet rögzíteni a címjegyzékben, míg nem törli leveleit, képeit úgy, hogy azok kevesebb, mint 1 GB tárhelyet foglaljanak el.

A nem látogatott postafiókok 90 nap elteltével inaktívvá válnak, tartalmuk automatikusan és visszavonhatatlanul törlődik. Az inaktívvá válás után bármikor az utolsó érvényes Felhasználói név, jelszó párossal belépve a postafiók ismét aktívvá válik, használatba vehető. A Felhasználó által törölt regisztráció és az inaktív azonosító nem regisztrálható újra. Nem látogatott fióknak számít az a Felhasználói fiók, amelybe 90 napon keresztül a [freemail] által biztosított egyetlen belépési felületen sem léptek be a Felhasználónév és a jelszó együttes használatával.


3. Műszaki követelmények

A Tag tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Termékek (például levelek, digitális fényképek) használata egyéb hardver és szoftver eszközöket igényel(het) (például a Termékek fizikai adathordozóra másolása és a Termékek működtetése engedélyezett digitális lejátszó eszközön), valamint hogy az említett hardverre és szoftverre vonatkozóan a Tag saját felelősségére jár el. Azt követően, hogy a Tag letöltötte és megkapta a Terméket, az [origo] nem vonható felelősségre a Termék károsodásáért, megsemmisüléséért illetve sérüléséért.

4. Felhasználói megjegyzések, visszajelzések és javaslatok

Minden megjegyzésen, észrevételen, visszajelzésen, javaslaton, ötleten és egyéb olyan javaslaton, amely az [origo] Zrt. részére került kinyilvánításra, beterjesztésre vagy felajánlásra a honlap használatával kapcsolatban (együttesen: az "észrevételek"), az észrevétel eljuttatása révén [origo] Zrt. korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. Bármilyen észrevétel kinyilvánítása, beterjesztése vagy felajánlása tehát azt jelenti, hogy az összes vagyoni típusú szerzői jogra és az észrevételekben lévő egyéb tulajdonjogokra vonatkozó, minden jogot, jogcímet és érdekeltséget az [origo] Zrt.-re ruháznak át. Így az [origo] Zrt. minden ilyen - az észrevételekkel kapcsolatos - jog, jogcím és érdekeltség kizárólagos tulajdonosává válik, és azok használatában semmilyen módon nem korlátozható sem kereskedelmi, sem pedig egyéb értelemben. Az [origo] Zrt.- a forrás megjelölésével - korlátozás nélkül jogosult az Ön által bármilyen céllal beterjesztett észrevételek felhasználására, többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, belőlük feldolgozások létrehozására, nyilvánosságra hozására, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására anélkül, hogy Ön részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania, illetve, hogy Önt erről előzetesen tájékoztatná.


5. A felelősség kizárása

A [freemail]-t működtető [origo] nem vállal felelősséget a szolgáltatás leállásából eredő, és/vagy az esetleges üzleti vagy magántermészetű információk elvesztéséből vagy egyéb anyagi veszteségből fakadó károkért.

Az [origo] semmilyen körülmények között sem tehető felelőssé semmilyen olyan kárért, amely a szoftver teljesítményéből vagy annak elmaradásából, valamint a szolgáltatással párhuzamosan működő egyéb szoftveres alkalmazásokkal összefüggésbe hozható esetleges meghibásodásokból keletkezik.

Az [origo] nem garantálja, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A honlap, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a honlap használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget az [origo] kifejezetten kizárja.
Az [origo] Zrt. nem vállal semmilyen felelősséget a honlapon szolgáltatott információkkal, tartalmakkal, termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban, különösen a harmadik féltől beszerzett információkra, tartalmakra, termékekre és szolgáltatásokra nézve. A honlap használatával Ön elismeri, hogy azt csak és kizárólag saját felelőségére teszi - az [origo] Zrt. nem vállal semmilyen felelőséget az Ön számítógépén vagy egyéb vonatkozásban keletkezett / elszenvedett károkért a honlap használatával kapcsolatban. Az [origo] Zrt. kizár minden felelősséget amely a program letöltéséből, esetleges hibájából illetve az Ön számítógépén futó programmal való összeegyeztethetetlensége, vagy bármely internetes vírus miatt következik be.

Az [origo] Zrt. nem garantálja, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A honlap, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a honlap használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget az [origo] Zrt. kifejezetten kizárja.

 

6. A szolgáltatás karbantartása

[origo] jogosult a honlap karbantartása érdekében a szolgáltatást szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül.
A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a folyamatos üzemeletetés kivételes esetekben [origo] előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. Ilyenkor [origo] mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatás mielőbb újra elérhető legyen, de időbeli garanciát nem vállal a helyreállítás tekintetében. A Felhasználónak tudomása van arról, hogy az Interneten az adattovábbítás illetve annak sebessége számos tényező függvénye. [origo] mindent megtesz a gyors adatcsere érdekében, de nem vállal garanciát az információ késéséért, vagy esetleges elvesztéséért.


7. Szerzői jogok védelme

A Felhasználó elismeri, hogy [origo] Zrt. tulajdona minden olyan jog, amely az [origo] Zrt. fogalmakhoz és emblémákhoz, valamint az azokhoz fonetikai vagy vizuális szempontból hasonlító emblémákhoz, fogalmakhoz kötődnek.
A Felhasználó a fenti védjegyeket illetve azokhoz hasonló védjegyeket, mint sajátja nem használhatja, sem pedig nem említheti azokat negatív összefüggésben.
A [freemail] szolgáltatás weboldalai, illetve annak tartalma, vagy bármely részlete szerzői jogvédelem alá esnek.
A [freemail] logó és a [freemail] terméknevek, illetve az egyéb honlapon található márkanevek az [origo] kereskedelmi védjegyei.
Az [origo] előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldalak tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni. Az [origo] hozzájárul ahhoz, hogy - saját, személyes használatra a szabad felhasználás körében - Ön ezen oldalak tartalmát, vagy kivonatait számítógépén tárolja vagy kinyomtassa.
A [freemail] szolgáltatás weboldalainak tartalma az eredetileg megfogalmazottak szerint, változtatás nélkül értendő.
Az [origo] fenntartja a jogot, hogy a [freemail] szolgáltatás weboldalait bármikor módosítsa, vagy átdolgozza, illetve elérhetőségüket korlátozza, vagy megszüntesse.
A felhasználók hozzászólásuk beírásával korlátlan - a többszörözés, átdolgozás, nyilvánossághoz közvetítés, nyilvános előadás és a terjesztés jogát is magában foglaló - felhasználási jogot adnak [origo] részére.


8. A honlap biztonsága


A Felhasználók nem sérthetik meg, illetve nem kísérelhetik meg megsérteni ennek a honlapnak a biztonságát, ideértve különösen:
- hozzáférés a nem a Felhasználó számára szánt adatokhoz vagy bejelentkezés egy olyan szerverre vagy azonosítóra, amelyre a Felhasználó nem jogosult;
- megkísérelni a rendszer vagy a hálózat sebezhetőségének vizsgálatát, kémlelését vagy tesztelését, vagy megfelelő felhatalmazás nélkül megsérteni a rendszer biztonságát vagy jogosultság-ellenőrző intézkedéseit;
- kísérlet bármely Felhasználó, host vagy hálózat számára nyújtott szolgáltatásokba való beleavatkozásba / azok megzavarásába, a teljesség igénye nélkül ideértve a következőket: vírus elhelyezése a honlapon, a honlap túlterhelése [overloading], "elárasztása" [flooding], "spam"-melése, levelekkel való bombázása [mailbombing] vagy "összeomlasztása" [crashing];
- nem kívánt e-mail-ek küldése, ideértve termékek vagy szolgáltatások propagálását és/vagy hirdetését; vagy
- bármely TCP/IP-csomag fejezetének vagy a fejezetben lévő információ bármely részének meghamisítása bármiféle e-mail vagy hírcsoport postázása során.

A rendszer vagy a hálózat biztonságának megsértése polgári vagy büntetőjogi konzekvenciákat vonhat maga után. Felhasználó beleegyezik abba, hogy nem használ semmilyen olyan eszközt, szoftvert vagy eljárást, amellyel megzavarja vagy megkísérli megzavarni ennek a honlapnak a rendeltetésszerű működését vagy bármely, az e honlapon folytatandó tevékenységet.


9. A [freemail] használatának korlátozása

Ön mint Felhasználó felelősséggel tartozik leveleinek, üzeneteinek, névjegyének, valamint fotótárának tartalmáért. Az azokból, illetve az azok továbbításából eredő károkért a [freemail]-t működtető [origo]-t semmiféle felelősség nem terheli. Teljes körű felelősséggel tartozik továbbá minden olyan szolgáltatás használatáért, amelynek során a jelszava felhasználásra került. Erre való tekintettel kérjük, gondoskodjon jelszava biztonságos titokban tartásáról.

Nem küldhet és továbbíthat postafiókjából kéretlen reklám leveleket ("spam-eket"), ellenkező esetben a [freemail]-t működtető [origo] fenntartja a jogot, hogy a Felhasználó postafiókját előzetes figyelmeztetés nélkül megszüntesse.
Az [origo] fenntartja a jogot a szolgáltatás korlátozására, amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás használata során a szolgáltatást oly módon veszi igénybe, hogy annak következtében a szolgáltatást, vagy annak minőségét bármilyen módon befolyásolja, illetve az alábbi rendelkezésekbe ütköző használatot valósít meg.
- A Felhasználó a számára nyújtott szolgáltatást felhasználva kéretlen üzeneteket küld. Kéretlen üzenetnek minősülnek azok az elektronikus üzenetek, amelyek :
o i. kereskedelmi vagy egyéb információt tartalmaznak és a címzettek nem kérték kifejezetten, hogy ezen e-mail-eket megkapják
o ii. Olyan tömegesen küldött, nagy mennyiségű e-mail, amelyeknek tartalma egymással nagymértékben azonos és a címzettek nem kérték kifejezetten, hogy ezen e-mail-eket megkapják.
- Olyan e-mail-eket küld, amelyek több mint 32 címzettet tartalmaznak a "címzettek" listában (To, Cc, Bcc) A szolgáltató az ilyen kéretlen kereskedelmi vagy kéretlen tömeges e-mail-ek illetve nagy mennyiségű levelek átvételét illetve továbbítását a hálózatának és rendszereinek védelme érdekében szoftveres és/vagy hardveres eszközök segítségével megtagadhatja.
- A Felhasználó a számára nyújtott szolgáltatást felhasználva olyan elektronikus levelet, üzenetet küld vagy kommunikációt valósít meg, amely:
o feladójának e-mail címét szándékosan hamisan adják meg vagy elfedik.
o vírussal fertőzött csatolt állományt tartalmaz
o amely csatolt állományként olyan végrehajtódó állományt tartalmaz, amely a címzett(ek) vagy a szolgáltató érdekeivel ellentétes tevékenységet fejt ki és ezen tevékenység a címzett jóhiszemű akarata ellenére is végbemehet.
o amely tartalma a társadalmi értékekre és az emberi méltóságra nézve sértő. Ilyen például a félrevezető, trágár, szexuális, erőszakos tartalmú, a törvényellenes cselekedetre felbujtó illetve vallási, politikai ellentétet szító e-mail, üzenet vagy egyéb interneten keresztül megvalósuló kommunikáció.
- A Felhasználó a számára nyújtott szolgáltatást felhasználva jogosulatlan adatszerzésre, adatküldésre vagy más számítógépes rendszerekbe történő behatolásra tesz kísérletet illetve hajt végre, különösen:
o az internethasználók személyi számítógépén vagy szerverén tárolt, illetve internetezés közben használt nem nyilvános vagy üzleti titkot képező adatok, állományok engedély nélküli megtekintése, megszerzése vagy az erre irányuló kísérlet,
o az internethasználók személyi számítógépén vagy szerverén tárolt adatok, állományok engedély nélküli megváltoztatása vagy az erre irányuló kísérlet,
o az internethasználók személyi számítógépére vagy szerverére olyan adatok, állományok engedély nélküli feltöltése vagy ennek kísérlete, amely az előfizetőt kompromittálhatja, illetve a számítógép működését hátrányosan befolyásolhatja,
o mások tulajdonát képező számítógépek és azok erőforrásainak engedély nélküli felhasználása saját célra (pl. proxy, e-mail szerverek, nyomtatók, hálózati átjárók és egyéb kapcsolt hardvereszközök).
- A Felhasználó a számára nyújtott szolgáltatást felhasználva az [origo] szerverén olyan adatokat, információkat tárol vagy továbbít az interneten keresztül, amely:
o jogosulatlanul megszerzett, illetve szerzői jogokat sért
o a társadalmi értékekre és az emberi méltóságra nézve sértő. Ilyen például a félrevezető, trágár, szexuális, erőszakos tartalmú, a törvényellenes cselekedetre felbujtó illetve vallási, politikai ellentétet szító tartalom,
o az Alkotmányba vagy a hatályos törvényekbe, jogszabályokba ütköznek,
o a Felhasználó által kínált termék tulajdonságairól vagy szolgáltatás tartalmáról, illetve ezek áráról bárkit félrevezethetnek. Abban az esetben, ha az [origo] eszközeinek használatával olyan közzététel valósul meg, amely a fenti szabályokba nem ütközik ugyan, de jelentős társadalmi ellenállást vált ki vagy jelentős mértékben sérti [origo] üzleti érdekeit, úgy az érintett szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a közzétevőt azonosítsa, s vele tárgyalásokat kezdjen a közzététel megszüntetésére.
- Az [origo] fenntartja a jogot a szolgáltatás korlátozására, amennyiben a Felhasználó a szolgáltatást az [origo] hozzájárulása nélkül harmadik személy részére továbbértékesíti.

10. Adatvédelem

[origo] Zrt. jogosult az Felhasználó adatait tárolni, feldolgozni, és a szolgáltatással kapcsolatban hasznosítani. Felhasználó  elfogadja, hogy [origo] Zrt. személyes, illetve egyéb adatait a szolgáltatás minőségének fejlesztése, az Felhasználó érdekei figyelemmel kísérése és érvényesítése, továbbá a szolgáltatás nyújtásával és igénybevételével kapcsolatos tájékoztatási tevékenység megvalósítása céljából felhasználja. [origo] Zrt. különösképp jogosult:

- Kötelezettségének eleget téve - amennyiben erre jogszabály kötelezi - az adatokat hatóságoknak kiszolgáltatni.
- A regisztrációkor megadott kiegészítő adatokat - névhez nem kötötten - statisztikai és marketing célokra felhasználni.
A személyes adatokat a regisztráció során vagy egyéb módon megadott tartalommal kezelni, feldolgozni

A [freemail] levelező szolgáltatására az [origo] Zrt. adatvédelmi elvei érvényesek az alábbi megszorításokkal:

- A [freemail] rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet (az ezen adatokat tartalmazó "logfájlok" például a bejelentkezés idejét, gyakoriságát, helyét és módját tartalmazhatják), melyek nem kapcsolhatóak össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más szájtok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal, beleértve az [origo] Zrt. egyéb szolgáltatásait. Ezek az információk kizárólag összesített és feldolgozott (összesített) formában kerülnek hasznosításra, a szolgáltatás esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra.

- A [freemail]-t működtető [origo] fenntartja magának a jogot, hogy a regisztrációkor megadott adatok alapján Felhasználóinak célzott (perszonalizált) hirdetéseket (úgynevezett banner és szöveges formában), reklámleveleket, valamint a levelek végén található reklámot küldjön.

- A [freemail]-t működtető [origo] magára nézve kötelezőnek tekinti a Magyar Reklámszövetség és a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének etikai kódexét.


11. Speciális feltételek, engedélyezett felhasználás

11.1. Fotótár

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a [freemail] Fotótár digitális képfájlok feltöltésére, tárolására, megosztására, illetve tartalmának böngészésére és papírképek kidolgoztatására szolgál. A Felhasználó köteles a szolgáltatást rendeltetésszerűen használni.
A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Fotótáron megadott, nem személyes adatai (becenév, bemutatkozás, saját honlap címe, stb.) publikusak, azokat a Fotótár bármely látogatója megtekintheti.

A Felhasználó hozzájárul, hogy az általa létrehozott publikus albumokba feltöltött képek megjelenjenek a Fotótár oldalain.
A Felhasználó ezúton kijelenti és szavatolja, hogy amennyiben a Fotótár használata során a honlapra bármilyen jellegű szerzői jogvédelem alatt álló művet hozzáférhetővé tesz, ezen művek tekintetében a felhasználási jogokkal rendelkezik. A szerzői művek felhasználásának jogosságáért, a szerzők illetve egyéb jogosultak felé a szerzői vagy egyéb jogcímen felmerülő díjak mindenkori megfizetéséért kizárólag a Felhasználót terheli felelősség.

A Felhasználó kijelenti továbbá, hogy csak az olyan, általa szerzett, készített és szerkesztett információkat, képeket, adatokat tesz hozzáférhetővé, melyek nyilvánossághoz közvetítéséhez az érintett személyek hozzájárultak, azok személyiségi jogaikat nem sértik és amelyek a hatályos jogszabályi előírásokat betartva publikálhatóak.

Ha a Felhasználó egy általa feltöltött, publikus kép esetében kipipálja a "mások is készíthetnek belőle papírképet" opciót, akkor engedélyt ad rá, hogy az adott képből a Fotótár bármely látogatója papírképet készíttessen a szolgáltatás keretein belül.

A Fotótárat üzemeltető [origo] nem tehető felelőssé azért, amennyiben harmadik fél jogosulatlanul használja fel a Felhasználó Fotótárba feltöltött képeit (pl. a saját honlapján, vagy egy nyomtatott kiadványban).

A Felhasználó által publikus albumba feltöltött tartalom

- nem sértheti más szerzői jogait, 
- nem sértheti mások személyiséghez fűződő jogait és az emberi méltóságot,
- nem lehet pornográf,
- nem tartalmazhat olyan alkotóelemeket, amelyek alkalmasak kiskorúak szellemi, testi vagy erkölcsi fejlődésének hátrányos befolyásolására,
- nem lehet olyan, ami faji, nemzetiségi, vallási, nemi vagy politikai ellentéteket szít, illetve súlyos vagy széleskörű ellenállást vált ki,
- nem bátoríthat egészségre ártalmas anyagok használatára,
- nem tartalmazhat bűncselekményre felbujtást,
- nem tartalmazhat szexuális, erőszakos vagy trágár tartalma miatt megbotránkozás vagy félelem keltésére alkalmas alkotóelemeket,
- nem lehet a gazdasági reklámtevékenységről szóló törvény hatálya alá tartozó reklám,
- nem tartalmazhat jogosulatlan vagy tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény által tiltott módon megszerzett adatokat, vagy üzleti titkokat,
- illetve nem ütközhet egyéb jogszabály rendelkezéseibe.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Fotótárat üzemeltető [origo] nem köteles ismerni a Fotótár mindenkori, aktuális tartalmát, de amennyiben bárki felhívja a figyelmét egy, a felhasználási feltételeket vagy törvényt sértő tartalomra, az üzemeltető haladéktalanul eltávolítja azt. Az eset súlyától, illetve rendszerességétől függően az üzemeltetőnek jogában áll a Felhasználó Fotótárhoz való hozzáférését megszüntetni és az egyébként a feltételeknek megfelelő képeit is törölni.

A Felhasználó a Fotótárat csak saját felelősségére használhatja. Az üzemeltető nem vállal felelősséget a váratlan technikai hibákból, a rendszert érő támadásból vagy egyéb, előre nem látható okokból történő adatvesztés miatt.

Ha a Felhasználó egy általa feltöltött, publikus kép esetében bejelöli a "mások is elküldhetik képeslapként" opciót, akkor engedélyt ad rá, hogy az adott képből a Fotótár bármely látogatója elektronikus képeslapként továbbküldhesse a képet a szolgáltatás keretein belül.

11.2. Névjegy

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Névjegyén publikussá tett adatai a többi [freemail] Felhasználó számára hozzáférhetővé és kereshetővé válnak.

12. Fizetési feltételek

A Klip szolgáltatást igénybe vevő Felhasználók közötti beszélgetések ingyenesek, az [origo] szolgáltatásért a szolgáltató nem számít fel díjat.
A Tag vállalja, hogy a szolgáltatás révén megvásárolt minden fizetős Termékért fizet, és [origo] választott fizetési mód szerint számlát állít ki minden megvásárolt Termékről (kivéve az emelt díjas SMS, és a T-Mobile Mobil Vásárlás, ahol az adott szolgáltató állít ki számlát - lásd később jelen felhasználási feltételekben, valamint a Fotótárnál a digitális kép kidolgozás esetében). A Tag felelősséget vállal minden díj kellő időben történő megfizetéséért.
A Tag tudomásul veszi, hogy elektronikus megrendelése azt jelenti, hogy elismeri a felhasználási feltételek kötelező érvényét, és szándékában áll a vásárlások ellenértékét megfizetni, a megrendeléssel és annak visszaigazolásával jön létre a szerződés, a szerződéskötés napja: a visszaigazolás hozzáférhetővé tételének napja Az elektronikus megrendelések kötelező érvényének elismerése és a kötelezettség vállalási szándék minden, a szolgáltatás keretében kötött ügyletre vonatkozik.
Fizetési mód: Az [origo] fizetős Szolgáltatásokért jelenleg emeltdíjas SMS-sel, bankkártyával,  az [origo] Zrt. rendszeres havi számláin ([origo] számla) és T-Mobile Vásárlás segítségével és PoP Kedvezménykártyával is lehet fizetni.

Fizetési módok a [freemail]-en:
- Emelt díjas sms
- Bankkártya
- [origo]-számla
- T-Mobile Mobil Vásárlás
- Kupon

12.1. Emeltdíjas SMS-sel történő fizetés:
Az adott szolgáltatásnál ismertetett telefonszámra, az ott megadott szövegformátumban a Tag elküld egy SMS-t mobiltelefonjáról. Az elküldött SMS-re válasz SMS érkezik, mely tartalmazza a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges információkat. Az emeltdíjas SMS fizetési mód T-Mobile, Pannon és Vodefone ügyfeleknek igénybe vehető fizetési megoldás Számlát a Tag mobilszolgáltatója állítja ki az emeltdíjas SMS-ről.

12.2. Bankkártyával történő fizetés:
Bankkártyával történő fizetésnél a Tag Visa, MasterCard dombornyomott (banktól függetlenül.) és OTP Elektron kártyával tud fizetni.
A fizetéshez meg kell adni a bankkártya számát, CVC2 vagy CVV2 kódot és a bankkártya lejárati dátumot.
A Tag által megadott adatok ellenőrzésre kerülnek az érintett bank által, majd banki jóváhagyás után kerül csak engedélyezésre a szolgáltatás igénybevétele. Bankkártyás fizetések esetében az [origo] számlát állít ki a regisztráció során megadott címre a tranzakciók után melyet postán küld meg.
[origo] Zrt. kijelenti, hogy a jelen pontban szereplő adatokhoz nem fér hozzá, azokat nem tárolja, a bankkártya használata során felmerülő esetleges visszaélésekért semmilyen felelősséget nem vállal.

12.3. [origo]-számla
Az [origo] ügyfelei utólag, havi [origo] internetszámlájukon fizethetik a szolgáltatások díját., amelynek feltétele, hogy  az internet-hozzáféréshez tartozó e-mail címük  és jelszavuk megadásával jelentkezzenek be az adott szolgáltatásba. Ezzel a fizetési móddal egy hónapban csak adott összeghatárig vásárolhat, amit a ezen vásárlási mód kiválasztásakor feltüntetünk önnek.

12.4. T-Mobile Mobil Vásárlás (M-com egyenleg terhére történő vásárlás):
Ezt a szolgáltatást csak a T-Mobile ügyfelei vehetik igénybe, és áfás számlát, az ügyfél kérésére a T-Mobile Magyarország Rt. állít ki a vásárlásról. A Mobil Vásárlással megvásárolt termékek ára előre feltölthető M-com egyenlegéből vonódik le azonnal, vagy következő havi M-com számláján jelenik majd meg. A szolgáltatásról az alábbi linkre kattintva szerezhet bővebb információt.!  http://www.t-mobile.hu/egyeni/szolgaltatasok/mobilvasarlas/  

12.5. Kuponnal történő fizetés:
Egyes esetekben a Felhasználók az [origo] által kibocsátott kupont is
használhatnak fizetésre. A Felhasználó kuponokra bizonyos akciók során
tehet szert ajándékként, az [origo] Rt-től, vagy partnereitől.
A kupon papír formában kerül kibocsátásra, és egy lekaparható mező
található rajta, ami alatt egy 16 jegyű sorszám található. A termék
kiválasztását követően annak kifizetésekor válassza az [origo] Fizetés kuponos fizetés menüpontját. A kupon sorszáma mezőbe írja be a korábban
megszerzett kupon kódját. Kódonként egy terméket vásárolhat. A kuponok csak
a rajtuk feltüntetett érvényességi idő alatt használhatók fel.


12.6. PoP Kedvezménypontokkal történő fizetés:
[origo] Zrt. kijelenti, hogy a vásárlás során felmerülő adatokat a reklamáció igények elévüléséig, de azokat harmadik félnek ki nem adja. Kérjük, hogy PoP Kedvezménykártyájára különösen vigyázzon, mert a pontbeváltáshoz mindenképpen szüksége van rá. Abban az esetben, ha kártyája elvész, vagy használhatatlanná válik, annak letiltásához és egy új kártya megrendeléséhez kérjük, hívja a PoP Kedvezményprogram telefonos ügyfélszolgálatát, az 1212-t! A letiltás elmulasztásából eredő esetleges károkat az Ügyfél viseli. Az [origo] az elveszett és le nem tiltott kártyával történő vásárlásért felelősséget nem vállal, a jogtalanul levásárolt pontokat nem írja jóvá.


12.7. Árak:
A fizetős szolgáltatások megjelölt díjainak kifizetését követően Tag jogosulttá válik a a fizetős szolgáltatás igénybevételére. Az [origo] az [origo]-en kínált Termékekre vonatkozóan fenntartja a mindenkori árváltoztatás jogát. A feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák.
A Tagnak tudomása van arról, hogy az Interneten az adattovábbítás illetve annak sebessége számos tényező függvénye. [origo] mindent megtesz a gyors adatcsere érdekében, de nem vállal garanciát az információ késéséért, vagy esetleges elvesztéséért.
[origo] csak a neki felróható gondatlan hibák esetében, maximum csak az adott tranzakció értékének megfelelő összeg erejéig felel. [origo] felelőssége semmiképp nem haladhatja meg azt az összeget, amelyet a Tag az eseményt megelőző 12 hónapban fizetett neki. Felek rögzítik, hogy a díjazás erre a rendelkezésre tekintettel került kialakításra.

A Fotótár oldalon megrendelt képek kidolgozását és kiszállítást az [origo] partnere intézi. Felhasználó a partnertől fogja megkapni a megrendelt fotókat és a számlát is. [origo] nem vállal felelősséget az előhívott papírképek és ajándéktárgyak minőségért.

13. Felmondás

Az [origo] Zrt. fenntartja magának a jogot a honlap módosítására, részbeni vagy teljes megszüntetésére előzetes értesítés nélkül.

14. Egyebek

A felek hatáskörtől függően kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét. A jelen Általános Felhasználási Feltételekkel kapcsolatos panaszokkal Ön a Fogyasztóvédelmi Felügyelethez fordulhat. Felhasználó jelen szolgáltatásból fakadó követeléseit [origo] előzetes írásbeli engedélye nélkül nem engedményezheti.

15. Ügyfélszolgálat

A Tag használati és számlázási kérdésekben e-mail címünkön: info@freemail.hu veheti fel velünk a kapcsolatot.

Felhasználási feltételekAdatkezelési szabályzatImpesszumMédia ajánlatÜzemelteti a C3
[origo] T-Online Ok.hu IWIW [freemail] G-Portal Videa

[origo] Zrt. ® Minden jog fenntartva 1997-2007.