Fontos határidő járt le a banki elszámolásban

2015.10.01. 16:13

A forint- és a ténylegesen devizában törlesztő hitelesek részére a pénzügyi intézményeknek legkésőbb szeptember 30-ig kellett megküldeni az elszámolási értesítőket, azonban a perek elhúzódása miatt néhány pénzügyi intézmény ügyfelei később kapják meg az elszámolást.

Amennyiben a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által indított elszámolási közérdekű per augusztus 1-ig nem zárult le, úgy az elszámolás megküldésének határideje a polgári peres eljárás befejezésétől számított 60. nap, olvasható a jegybank közleményében.

A perek elhúzódása miatt 8 pénzügyi intézmény (CIB Bank Zrt., CIB Lízing Zrt., Citibank Europe plc. Magyarországi Fióktelepe, Magyar Cetelem Bank Zrt., OTP Bank Nyrt., OTP Jelzálogbank Zrt., Sopron Bank Burgenland Zrt., és az UCB Ingatlanhitel Zrt.) ügyfeleihez érkezhet röviddel később az elszámolás.

Sok adós később kapja meg az elszámolástForrás: MTI/Marjai János

A pénzügyi intézményeknek – a deviza alapú jelzáloghiteleseket követően – a forinthitelesek és a ténylegesen devizában törlesztők esetében is el kell számolnia a korábban tisztességtelenül elvont, egyoldalú kamat-díj- és költség emelésből származó összegekkel. Az erről szóló elszámolási értesítőket legkésőbb szeptember 30-ig küldték meg a szolgáltatók tértivevényes levélben a fogyasztók részére, közölte az MNB.

Ha egy fogyasztó vitatja az elszámolási értesítőben foglaltakat, az annak kézhezvételétől számított 30 napon belül saját pénzügyi intézményénél tehet panaszt, hívja fel a figyelmet az MNB. Ha utóbbi 60 napon belül nem válaszol, vagy a fogyasztó nem ért egyet a válasszal, az MNB mellett működő Pénzügyi Békéltető Testület (PBT) eljárását kezdeményezheti, ezután további jogorvoslati igény esetén pedig bírósági nemperes eljárást is kezdeményezhet a lakóhelye szerinti törvényszék székhelyén működő járásbíróságon.

Panasszal élhet

A jegybank közlése szerint az elszámolási értesítők kiküldése intézményenként eltérő lehet, ezért a pénzügyi intézmény – az utolsó elszámolási értesítő kiküldése után 15 napon belül – köteles honlapján, illetve a bankfiókjaiban közzétenni, hogy az elszámolás lezárult. E tájékoztatás közzétételét követő 60 napon belül van lehetősége azon fogyasztóknak írásbeli panasszal élni pénzügyi intézményüknél, akik nem kaptak elszámolást, holott – álláspontjuk szerint – jogosultak lennének rá.

A pénzügyi intézmények adatszolgáltatása alapján szeptember 15-ig 531 panaszbeadvány érkezett az intézményekhez a forint- és ténylegesen devizában törlesztők elszámolását érintően, áll a közleményben. A beadványok harmada adathibára, számítási hibára hivatkozott, a fennmaradó esetekben pedig az elszámolási kötelezettség nem teljesítését, a határidő-mulasztás miatti elutasítást, illetve a szerződés módosulást kifogásolták.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK