49 millióra bírságolták a Banif Plus Bankot

2016.01.11. 10:25

Az MNB 49 millió forint bírságot szabott ki a Banif Plus Bank Zrt.-re, egyebek közt a bank belső működési folyamatainak gyenge belső szabályozottsága, a hitelkockázatok elégtelen azonosítása, mérése és kezelése, illetve jelentős számú kisebb jogsértés miatt. A feltárt szabálytalanságok nem orvosolhatatlan rendszerszintű kockázatúak.

A Magyar Nemzeti Bank kötelezte a Banif Plus Bankot, hogy erősítse meg a vállalatirányítási és kockázatkezelési, valamint a belső tőkemegfelelés értékelési folyamataira vonatkozó szabályozásait. Ezekre vonatkozóan alakítson ki középtávú üzleti és kockázati stratégiát, dolgozzon ki kockázatkezelési szabályzatokat és stratégiákat, illetve önálló kockázatkezelési rendszert, s ezeket rendszeres vizsgálja is felül.

Informatikai hiányosságokat is talált a Banif Plus Banknál a jegybankForrás: MTI/Mohai Balázs

A felügyelő bizottság tevékenysége megerősítése keretében a banknak összeférhetetlenségi és nyilvánosságra hozatali szabályzatot, helyreállítási tervet, s a jövőben felépülő portfólió fedezetéül szolgáló tőketervet kell készítenie, illetve a kockázati profilhoz illeszkedő, a tőkemegfelelés belső értékelési folyamatával kapcsolatos eljárást is ki kell alakítania.

Szükséges a hitelezési folyamatokat hatékonyan támogató informatikai rendszerfejlesztés is.

IT-hiányosságok és még sok más

A jegybank előírta, hogy a Banif Plus Bank a jogszabály által előírt gyakorisággal és módon minősítse ügyleteit. Egyes konkrét vizsgált ügyleteit ennek megfelelően minősítse át és számolja el a szükséges értékvesztést. A bank köteles kiegészíteni és módosítani számviteli szabályzatait és megfelelően vezetni számviteli nyilvántartásait.

Az MNB kötelezései alapján a banknak számos egyéb – például az üzletmenet-folytonosságra, kritikus helyzetekre, jogosultságokra vonatkozó – IT-hiányosságot kell megszüntetnie.

Jegybanki elvárás az is, hogy a bank fejlesszen ki megfelelő ügyfél- és partnerminősítési rendszert, ügyfeleit évente minősítse újra, s folyamatosan kövesse figyelemmel az adósok pénzügyi-gazdasági helyzetében bekövetkező változásokat is.