Pályázati forrás alapkutatásra

2016.02.16. 12:16

A korábbi évekhez képest jelentősen megnövelt, 7 milliárdos keretösszegben lehet pályázni a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal február 15-én megjelent felhívásában. A kutatói kezdeményezésű felfedező kutatási programok során a forrás hatékonyabb felhasználása érdekében több újítás is szerepel az alapkutatásokat ösztönző versenypályázati felhívásban.

A pályázati felhívás célja a kutatói kreativitás és kiválóság megerősítése. Olyan kutatói kezdeményezésű ígéretes alapkutatási projekteket ösztönöznek, amelyektől természeti és társadalmi jelenségek megismerése, az emberiség ismeretanyagának bővülése várható. Olyan eredményeket várnak, amelyek megalapozzák és meghatározzák a kutatás és fejlesztés kiválóságon és versenyképességen nyugvó jövőjét, mivel azokból új módszerek, eljárások kidolgozása is várható.

Előny a fiatalok bevonása

A kutatói kezdeményezésű témapályázatok keretében tematikus prioritások nélkül, bármilyen tudományterületen végezhető felfedező kutatás, ha a projektjavaslat megfelel a felhívásban foglaltaknak. A támogatás odaítélésénél előnyt jelent a fiatal kutatók bevonása. Tavaly a korábbi évekhez képest 15 százalékkal nőtt a felfedező kutatásokra fordítható támogatás, idén további 17 százalékkal emelkedik a kutatói kezdeményezésű témapályázatok keretösszege.

Max. 48 hónapra havi 1 millió

Az új felhívásban projektenként maximum 48 hónapra átlagosan havi 1 millió forint pályázható. Az eszközökre, személyi és dologi költségekre szánt forrásokat a korábbinál rugalmasabban tervezhetik a pályázók. A változtatás azt a célt szolgálja, hogy az eltérő forrásigényű tudományterületekről pályázó kutatók valóban a „kutatási témára szabott" költségtervvel tudják összeállítani pályázataikat. A döntéselőkészítési folyamatban a szakértői csoportok kiemelten vizsgálják majd a kutatási tervhez benyújtott költségterv realitását.