Az ingatlangazdálkodásról tárgyaltak a jegybankban

2016.03.04. 17:49

A Magyar Nemzeti Bank felügyelőbizottsága pénteken első olvasatban tárgyalta a jegybank ingatlangazdálkodással összefüggő tevékenységének vizsgálatáról készült jelentést. A testület egyhangúlag úgy határozott, hogy átdolgozásra visszaadja az anyagot az azt készítő Nyikos Lászlónak – tájékoztatta az Origót Papcsák Ferenc, a testület elnöke.

A döntés indoklásáról Papcsák Ferenc – hangsúlyozva, hogy mivel a testület a kérdésben nem döntött, egyelőre a magánvéleményét közölheti – elmondta, hogy a vizsgálat elindításáról szóló határozatban egyértelműen meghatározták annak célját és tárgyát. Ennél a jelentés jóval szűkebb fókuszt ölelt fel: kizárólag az ingatlanok megvásárlásainak körülményeivel foglalkozott. Nem tért ki a gazdálkodással, a hasznosítással, annak hatékonyságával összefüggő kérdésekre. Hiányzott az anyagból mind a nemzetközi, mind a történeti kitekintés, amelyek nélkül a felügyelőbizottság elnöke szerint nem lehet reálisan véleményt alkotni a kérdésről.

Papcsák Ferenc, az MNB felügyelőbizottságának elnökeFotó: Polyak Attila - Origo

Másik oldalról az előterjesztő Nyikos László javaslatot tett a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény módosítására: egyfajta testület létrehozásával, amely az intézmény felügyeletét ellátja. Ez Papcsák Ferenc megítélése szerint ugyanakkor a jegybanki függetlenséggel kapcsolatos aggályokat vethet fel, hiszen nemcsak a hazai, hanem a nemzetközi, egyebek mellett uniós előírásoknak is rendkívül hangsúlyos eleme a központi bankok függetlenségének garantálása.

„A felügyelőbizottság a jelentést átbeszélve elfogadta azt a javaslatomat, hogy kiegészítésre, átdolgozásra adja vissza az anyagot az előterjesztőnek. Erre másfél hónap áll majd rendelkezésre. Nagyon fontos kérdésről van szó, minden ügyben, de ebben a kérdésben különösen indokolt, hogy a testület egyhangú döntésével szülessen határozat" – hangsúlyozta Papcsák Ferenc.

Az MNB felügyelőbizottságának elnökét az Origo a napokban a közvéleményt erősen foglalkoztató kérdésről is faggatta: nevezetesen, hogy közpénznek tekinthető-e a jegybank rendelkezésére álló vagyon. Papcsák Ferenc hangsúlyosan jelezve, hogy a folyó vitákban tisztségéből adódóan semmilyen formában nem kíván megnyilvánulni, arra hívta fel a figyelmet, hogy a Magyar Nemzeti Bank egy független, önálló, külön törvénnyel szabályozott intézmény, amelynek tulajdonosa a magyar állam, de nem költségvetési szerv, nem költségvetési pénzből, hanem önállóan gazdálkodik. A Magyar Nemzeti Bank által kezelt források közpénznek minősülnek, és csak az ezen az értéken vásárolt ingatlanvagyon képezi a közvagyon részét.

Véleményéről bővebben a vele készült interjúban hétfőn számol be az Origo.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK