Irodát, üzemet, autót vizsgálhatnak át az adóellőnőrök

2004.10.22. 8:40

A parlament által elfogadott adómódosítás az Alkotmánybírósági előírásoknak megfelelő garanciális szabályok beépítésével ismételten beiktatta az adóhatósági átvizsgálás jogintézményét. Házkutatásra azonban csak akkor lesz lehetőség, ha a lakás valamely helyisége a vállalkozási tevékenység helyszíne is egyben. A gazdálkodó szervezetek adminisztrációs terheinek csökkentését szolgálja, hogy megszűnik a bankszámlaszám bejelentésére vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség.

A jövő évben első alkalommal kérhetik a magánszemélyeknek, hogy a személyi jövedelemadójukat az APEH állapítsa meg. A hatósági adómegállapítás lehetőségét az adózás rendjéről szóló új, még 2003-ban elfogadott törvény tartalmazza, a részletszabályok tekintetében azonban az idei adómódosítások több változást hozhatnak.

Az úgynevezett hatósági adómegállapítást az erre a célra rendszeresített nyomtatványon kell a magánszemélynek első alkalommal 2005. február 15-éig kérnie. Ennek során külön nyilatkozni kell majd a túlvont nyugdíjjárulék visszaigényléséről, feltéve, hogy a különbözetet a munkáltató év közben nem számolta el. Az APEH-nak abban is esetben lehetősége lesz a köztartozásokra tekintettel a visszatérítendő adó visszatartására, ha a magánszemély jövedelemadóját maga az adóhatóság állapította meg. Ha utóbb kiderül, hogy az APEH általi adómegállapítás feltételei nem álltak fenn, akkor úgynevezett utólagos adómegállapításra kerül sor. Ezzel egyidejűleg a magánszemély hátrányos jogkövetkezmények alkalmazására számíthat. A hatósági adómegállapítás alapján a személyi jövedelemadót június 15-e helyett június 20-ig kell majd megfizetni.

Minden belföldi adózó köteles legalább egy pénzforgalmi bankszámlát nyitni, amelynek a számát a jelenlegi szabályok szerint az adóhatóságnak a megfelelő nyomtatvány kitöltésével be kell jelenteni. A bankokat pedig minden új bankszámla tekintetében adatszolgáltatási kötelezettség terheli mind az APEH, mind a cégbíróság felé. Éppen ezért szükségtelen az adózótól is megkövetelni a bankszámla párhuzamos bejelentését. Ezentúl csak az adóbevallásban, vagy a költségvetési támogatás kiutalása iránti kérelemben kell majd annak a bankszámlának a számát feltüntetni, amelyre az adózó a támogatás kiutalását kéri. A törvénymódosítás indokolása rámutat arra, hogy a bejelentési kötelezettség eltörlése nem jelenti a számlanyitási kötelezettség megszűnését is. Éppen ezért a januártól hatályos szabályok szerint az APEH mulasztási bírságot szabhat ki azzal az adózóval szemben, aki a bankszámlanyitást elmulasztja.

Az adómódosításokról szóló törvény új szabályokat alkot az örökhagyót terhelő adótartozások rendezéséről. Az APEH jelenleg a személyi adat- és lakcímnyilvántartásból csak az adózó halálának a tényét tudhatja meg, az elhunyt után hátramaradó hagyaték és az örökösök tekintetében azonban nincs lehetősége az információszerzésre, így kétségessé válhat az elhunytat terhelő adótartozás behajtása. Ezért a módosítás az APEH megkeresése alapján adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő a hagyaték leltározását végző jegyző és a hagyatéki eljárást lefolytató közjegyző vonatkozásában. Az érintettek valamennyi - magában a törvényben rögzített - adatot kötelesek az APEH-nak átadni, hogy lehetővé váljon az örökhagyó tartozásainak a behajtása.

Előző
Következő