Járulékmértékek (2006-2007)

2002.10.30. 14:15

 

Járulék megnevezése

Mértéke

természetbeni egészségbiztosítási járulék

 

 7%

 2007. január elsejétől 5%

pénzbeli egészségbiztosítási járulék 

4 %

2007. január elsejétől  3%

nyugdíj-biztosítási járulék

18 %

2007. január elsejétől 21%

természetbeni egészségbiztosítási járulék (biztosított által fizetett)

4 %

pénzbeli egészségbiztosítési járulék (biztosított által fizetett)

2%

2007. január elsejétől 3%

nyugdíjjárulék (biztosított által fizetett)

8,5% (magán-nyugdíjpénztári tagnak 0,5%)

természetbeni egészségbiztosítási járulék (biztosított által fizetett)

4%

pénzbeli egészségbiztosítási járulék (biztosított által fizetett)

2%

2007. január elsejétől 3%

magán-nyugdíjpénztári tagdíj (biztosított által fizetett)

8%

százalékos EHO 

11%

tételes EHO

1950 Ft/hó. ( 65 Ft/nap)

Járulékalap:

2006. szeptember 1-jétől bevezették az úgynevezett minimum-járulékalap fogalmát. Eszerint a foglalkoztatónak a biztosított foglalkoztatottjaira, a társas vállalkozásnak a főállású tagjaira, valamint a főfoglalkozású egyéni vállalkozóknak havi átlagban legalább 125 ezer forint, 2007. január elsejétől pedig 131 ezer forint - részmunkaidő esetén ennek arányos része - után kell a társadalombiztosítási járulékot megfizetnie. A foglalkoztatott, a főfoglalkozású egyéni és társas vállalkozó ugyanezen összeg után köteles megfizetni az egyéni járulékait teljesíteni. Ha a járulékfizetési kötelezettség nem áll fenn egy teljes hónapon át, egy naptári napra a 125 ezer forint (131 ezer forint) harmincad részét kell figyelembe venni.

A fenti ismertetett szabállyal ellentétben a tényleges jövedelem után kell a járulékkötelezettséget teljesíteni, ha annak összege a 125 ezer forintos (131 ezer forintos) minimum-járulékalapot nem éri el, és ezt a foglalkoztató az APEH-hoz külön bejelenti. Ha az egyéni vállalkozó vállalkozói kivétje, vagy az átalányadózást választó egyéni vállalkozó átalányadó-alapja nem éri el a minimum-járulékalapot, és azt bejelenti, akkor a tényleges vállalkozói kivét, illetve átalányadó-alap, de legalább a minimálbér (2006-ban 62 500 forint.) után köteles a társadalombiztosítási járulékokat megfizetni. Az evás egyéni vállalkozónak ugyancsak a minimálbér után fizetnie, ha bejelenti, hogy jövedelme nem éri el a 125 ezer forintos (2007. január elsejétől a 131 ezer forintos) minimum-járulékalapot. A társas vállalkozás is legalább a minimálbér után fizet járulékot, ha a tagja részére a személyes közreműködés alapján kiosztott jövedelem elmarad a minimum-járulékalaptól, de természetesen ezt is be kell jelenteni.