Védett piac rehabilitációs foglalkoztatóknak

A rehabilitációs foglalkoztatást folytató munkáltatóknak a tartós foglalkoztatás elősegítése érdekében biztos piacokat kíván teremteni a munkaügyi tárca által most kidolgozott javaslat. A tervezet a védett műhelyeknek tartana fenn egyes közbeszerzéseket.

Az egészségkárosodással élő és fogyatékos személyek foglalkoztatásából eredő alacsonyabb termelékenység következtében a megváltozott munkaképességű dolgozókat foglalkoztató munkáltatók a piaci verseny feltételeinek nem mindig tudnak megfelelni. Termékeik, szolgáltatásaik egy részének értékesítése nehézségeket okoz, esetenként a piaci ár alatt kénytelenek azokat árusítani. A versenyhátrányt az állami támogatások hivatottak kompenzálni, azonban a foglalkoztatók kiszolgáltatott helyzetéből adódóan a támogatások haszonélvezőivé gyakran a foglalkoztatottak számára bérmunkát biztosító vállalkozások válnak - indokolja a munkaügyi tárca a kidolgozott javaslatot.

A tervezet lehetővé tenné, hogy az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során fenntartsa a részvétel jogát olyan munkáltatóknak (védett műhelyeknek), akik jelentős létszámban foglalkoztatnak megváltozott munkaképességű munkavállalókat. Az így lefolytatott közbeszerzési eljárásokban kizárólag védett foglalkoztatók lehetnek ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők. Ezzel növekedhet a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának biztonsága, a foglalkoztatottak létszáma.

Az Európai Unió régi tagállamai több évtizedes múltra visszavezethető gyakorlattal rendelkeznek a védett piacok szervezésében, meghatározva azokat a termékeket és szolgáltatásokat, amelyek csak védett műhelyektől vásárolhatók. Az uniós irányelveknek megfelelően a közbeszerzési törvénybe 2005-ben bekerült a "védett foglalkoztatók részére fenntartott közbeszerzések" intézménye, a közbeszerzések részletes szabályait fogja tartalmazni a benyújtott javaslat alapján készülő kormányrendelet.

A védett műhelyek

A közbeszerzési törvény pontosan meghatározza, hogy a kedvezményezett eljárásban milyen szervezetek minősülnek védett műhelynek:

  • a védett foglalkoztatók (azok a munkáltatók, amelyek a rehabilitációs foglalkoztatást magas szinten folytatják, és erre tekintettel akkreditációs eljárás lefolytatása alapján kiadott kiemelt vagy feltételes tanúsítvánnyal rendelkeznek)
  • a védett szervezeti szerződést kötött szervezetek (azok a közhasznú szervezetként bejegyzett közhasznú társaságok, amelyek a szociális intézményektől elkülönült foglalkoztatóként működnek, és munkavállalóikat olyan személyek közül választják ki, akiknek - egészségi állapotuk, illetőleg fogyatékosságuk jellege miatt - nyílt munkaerőpiaci foglalkoztatására nincs lehetőség, és erre tekintettel rehabilitációs költségtámogatásban részesülnek)
  • a szociális foglalkoztatási engedéllyel rendelkező foglalkoztatók (azok a munkáltatók, amelyek részére a szociális és gyámhivatal a szociális intézményben ellátott személyek foglalkoztatását engedélyezte) feltéve, ha ötven százalékot meghaladóan megváltozott munkaképességű munkavállalókat alkalmaznak.

A foglalkoztató a Foglalkoztatási Hivatalnál kezdeményezheti majd védett műhelyként való nyilvántartásba vételét. Így a közbeszerzési eljárást indító ajánlatkérők ismerhetik a védett műhelyek körét és elérhetőségüket, és meggyőződhetnek arról is, hogy az ajánlattevő megfelel a kedvezményes eljárásra jogosító jogszabályi feltételeknek. Erre tekintettel a rendelet-tervezet olyan névjegyzék készítését és közzétételét rendeli el, amely egyrészt nyilvántartja a védett műhelyként történő minősítés feltételeivel rendelkező foglalkoztatókat, másrészt a potenciális ajánlattevők legfontosabb adatait (nevét, címét, telefonszámát, fax-számát, elektronikus elérhetőségét, tevékenységét, az általa nyújtott szolgáltatások, illetőleg előállított áruk listáját, továbbá ezek mennyiségére vonatkozó adatokat) is tartalmazza. A nyilvántartás megtekinthető lesz a Foglalkoztatási Hivatal honlapján, és közzéteszik a Közbeszerzési Értesítőben és Szociális és Munkaügyi Minisztérium hivatalos lapjában is. A védett műhelyként nyilvántartott foglalkoztatókat a Foglalkoztatási Hivatal ellenőrizni fogja.

Közbeszerzési eljárások

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium minden év december 15-éig közzé teszi majd a honlapján és a hivatalos lapjában is azoknak az árubeszerzéseknek és szolgáltatásoknak a listáját, amelyek beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárásokban az ajánlatkérő fenntarthatja a részvétel jogát a védett műhelyek számára. Erre természetesen a közbeszerzési hirdetményben is utalni kell.

A közbeszerzési törvény három értékhatár kategóriában (közösségi és nemzeti értékhatárt meghaladó, illetve nemzeti értékhatár alatti értékű beszerzések) szabályozza a közbeszerzéseket. Az egyszerű eljárásban a védett műhelyek számára fenntartott beszerzések nem igényelnek eltérő szabályozást. A közbeszerzések védett foglalkoztatók számára fenntartása nem kötelező, csak lehetőség az ajánlatkérőknek. A választást - nemzeti értékhatárt elérő beszerzéseknél - határidő-kedvezményekkel igyekszik motiválni a jogszabály.

A tervezet szerint a védett műhelyek névjegyzékét, valamint a fenntartott árubeszerzések és szolgáltatások listáját először 2007. június 15-ig kell majd közzétenni.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK