Mit kell tudni az állampapírokról?

2002.09.24. 12:06

Mi az állampapír, melyek az előnyei?

Milyen állampapírok léteznek?

Hol vásárolhat magánszemély állampapírt?

Hol lehet információt kapni az aktuális árfolyamokról, kamatokról?

Adózás

Visszaváltás

Mi az állampapír, melyek az előnyei?

Az állampapírokat a Magyar Állam nevében a pénzügyminiszter bocsátja ki, mely feladatot az Államadósság Kezelő Központ Részvénytársaság (továbbiakban: ÁKK Rt.) útján látja el. A forgalomba hozatalból befolyó összeg a központi költségvetési hiány részbeni finanszírozását és a lejáró államadósság megújítását szolgálja, ezzel biztosítva a költségvetés hosszú távon biztonságos finanszírozását. A Magyar Állam közvetlen, általános és feltétel nélküli kötelezettséget vállal arra, hogy a Magyar Állampapírok névértékét a megjelölt időben és módon megfizeti.

Az állampapírokat a Magyar Államkincstár bocsátja ki, célja a költségvetés hosszú távú biztonságos finanszírozása. Előnye más befektetésekkel szemben, hogy a visszafizetésre és kamatfizetésre az állam vállal felelősséget, ami minden más befektetési formánál nagyobb biztonságot jelent.

Milyen állampapírok léteznek?

A Kamatozó Kincstárjegy  névre szóló, átruházható értékpapír. A Kamatozó Kincstárjegyet devizabelföldinek (továbbiakban belföldinek) minősülő természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli szervezetek vásárolhatják meg. E körben a kincstárjegy a futamidő alatt korlátozás nélkül átruházható.

A Kamatozó Kincstárjegy a Magyar Állam közvetlen és feltétel nélküli kötelezettségvállalása arra, hogy a kincstárjegy névértékét és előre meghatározott kamatát a kincstárjegyen megjelölt időben (a lejárat napján) és módon megfizeti. A kincstárjegy (kamatának és névértékének) megfizetése a központi költségvetés terhére történik, a kincstárjegyen alapuló követelés nem évül el.

A Kamatozó Kincstárjegy egyéves futamidejű, fix kamatozású dematerializált értékpapír, mely folyamatosan , kéthetes jegyzési időszak keretében kerül értékesítésre.

A befektetők jegyzéseinek felvételét az ÁKK Rt.-vel  a lakossági állampapírok forgalmazására megbízási szerződést kötött forgalmazók és a Magyar Államkincstár fiókhálózata végzik. A forgalmazók listája: http://www.akk.hu/forg/557.idc és http://www.akk.hu/forg/558.htm

A Kamatozó Kincstárjegyet jelenleg a jegyzési időszak elején a névértéknél alacsonyabb, diszkont áron, a jegyzés végén pedig névértéken lehet megvásárolni. A diszkont áron történő értékesítés azért szükséges, mert a Kamatozó Kincstárjegy esetében az ellenérték befizetésére a jegyzés időpontjában kerül sor, míg a kamatozás kezdőnapja a jóváírás időpontja, amely a jegyzési időszak lezárását követő hét keddje.

ADiszkont Kincstárjegyegy évnél rövidebb futamidejű állampapír, mely kamatot nem fizet, hanem a névértéknél alacsonyabb, diszkont áron kerül forgalomba, lejáratkor pedig a névértéket fizeti vissza. A diszkont összege a névérték és a vételár közötti különbség.

Jelenleg három különböző - 3, 6 és 12 hónapos - futamidővel kerülnek elsődleges piaci értékesítésre, de tekintve az állampapír aktív másodpiaci forgalmát, egy éven belül lényegében bármilyen hátralevő futamidővel megvásárolható.

A 6 és 12 hónapos Diszkont Kincstárjegyek a pénzügyi teljesítés napján (aukció utáni hét szerda) bevezetésre kerülnek a Budapesti Értéktőzsdére.

A Diszkont Kincstárjegyet devizakülföldiek, devizabelföldi természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli szervezetek egyaránt megvásárolhatják. E körben a papír teljes futamideje alatt szabadon átruházható.

A Diszkont Kincstárjegyet aukció keretében az elsődleges forgalmazók, illetve a befektetők a nekik adott aukciós megbízás útján vásárolhatják meg.

A Diszkont Kincstárjegy másodpiaci adásvétele többek között történhet az elsődleges forgalmazóknál vagy a Magyar Államkincstár fiókjaiban.

A Kincstári Takarékkötvény bemutatóra szóló, fix, lépcsős kamatozású (*), 3 év 2 hónapos futamidejű állampapír, amely a futamidő alatt is visszaváltható. A kamatfizetés lejáratkor, illetve lejárat előtti visszaváltás esetén, a visszaváltáskor egy összegben esedékes.

A Kincstári Takarékkötvényt, 1998. június 29-én értékesítette először az ÁKK. A konstrukció azonban nem teljesítette a Kibocsátó célkitűzéseit, melynek következtében értékesítése 2001-ben megszűnt.

A Kincstári Takarékkötvény jegyzés útján került forgalomba. Devizabelföldi természetes személyek között a papír szabadon átruházható.

A Kincstári Takarékkötvény sorozatai a futamidő alatt a következők szerint válthatók vissza: a jegyzési időszak alatti visszaváltás árfolyama minden esetben a vásárláskori árfolyammal egyezik meg, a kamatozás kezdőnapját követő első három hónapban a visszaváltás névértéken történik, ezt követő visszaváltás esetén a kibocsátó az eltelt teljes hónapokra járó kamatot fizeti ki.

A Kincstári Takarékkötvény a lakossági állampapírok értékesítésére szerződést kötött elsődleges forgalmazóknál és a Magyar Államkincstár fiókhálózatában váltható vissza.

(*) A lépcsős kamatozás azt jelenti, hogy a papír lejárat előtti visszaváltása esetén a befektető előre meghatározott, a futamidőből eltelt idő függvényében egyre növekvő mértékű kamatot vehet kézhez. (A vásárlás óta eltelt teljes hónapok arányában fizetik ki az idő múlásával lépcsőzetesen emelkedő éves kamatok időarányos részét.)

A Kincstári Takarékjegy 1, illetve 2 éves futamidővel kerül forgalomba. Fix, lépcsős kamatozású értékpapír, amelynek birtokosát visszaváltáskor a vásárlás napjától eltelt idő függvényében meghatározott mértékű kamat illeti meg. Jelenleg három hónapon belüli visszaváltás esetén nem fizet kamatot, ezen túl azonban a 12. hónapig havonta (a kétéves futamidejű Kincstári Takarékjegy II. elnevezésű államkötvénynél a második évben csak két alkalommal, a 13. és 19. hónapban) növekszik az éves kamat mértéke, amely maximumát a futamidő végén éri el. Az így növekvő kamatok a visszaváltásig eltelt idő egészére vonatkoznak, visszaváltáskor a befektetőt az érvényes kamat egész hónapokra jutó időarányos része illeti meg, illetve a törlesztés is ekkor történik. Az egyes visszaváltási időkre előre meghatározott, fix kamat nagyságát a vásárlás napján érvényben levő hirdetmény határozza meg.

Nyomdai úton előállított formában létezik, 10, 50, 100, 500 ezer és 1 millió forintos címletekben kaphatók.

A Kincstári Takarékjegy névre szóló értékpapír, amelyet kizárólag devizabelföldi magánszemélyek vásárolhatnak meg és ruházhatnak át egymás között.

Kincstári Takarékjegy 1995. április 1-jén került először forgalomba, értékesítését azóta több mint 3200 postahivatal végzi.

A Magyar Államkötvény egy évnél hosszabb futamidejű, kamatozó állampapír. Jelenleg négyféle, 2, 3, 5, 10 és 15 éves futamidővel kerülnek értékesítésre.

A fix kamatozású államkötvények esetében már a kibocsátáskor meghirdetett és rögzített az egyes kamatfizetési periódusokban kifizetendő kamat nagysága. Ezzel szemben a változó kamatozású kötvényeknél csak a kamatmegállapítás módja és ideje rögzített, a kifizetendő kamat mértéke csak az adott kamatfizetési periódusra ismert. A kamatfizetés gyakoriságát tekintve a Magyar Államkötvények között vannak éves és féléves gyakorisággal kamatot fizető papírok is. A 2002-től kibocsátásra kerülő államkötvények évente fizetnek kamatot.

A Magyar Államkötvény a pénzügyi teljesítés napján bevezetésre kerül a Budapesti Értéktőzsdére.

A Magyar Államkötvényt devizabelföldi természetes és jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek vásárolhatják meg. E körben az államkötvény a futamidő alatt szabadon átruházható. Devizakülföldiek a hatályos devizajogszabályok alapján, az abban meghatározott feltételek szerint, az államkötvényt teljes futamideje alatt megvásárolhatják és értékesíthetik.

A Magyar Államkötvényhez aukción az elsődleges forgalmazók közvetlenül, befektetők pedig a nekik adott megbízások révén juthatnak.

A Magyar Államkötvény másodpiaci adásvétele többek között történhet az elsődleges forgalmazóknál vagy a Magyar Államkincstár fiókjaiban.

 

Hol vásárolhat magánszemély állampapírt?

A Kamatozó Kincstárjegy jegyzés útján kerül forgalomba. Értékesítése folyamatos, kéthetes jegyzési időszak keretében történik. A Kamatozó Kincstárjegyet a jegyzési időszak első hetében a névértéknél alacsonyabb (diszkont) áron, a második jegyzési héten névértéken lehet megvásárolni.

Jegyezni a jegyzésben részt vevő elsődleges forgalmazóknál vagy a Magyar Államkincstár fiókhálózatában benyújtott jegyzési ív teljes kitöltésével és aláírásával lehet. (A forgalmazók listája: http://www.akk.hu/forg/557.idc és http://www.akk.hu/forg/558.htm) Kincstári Takarékjegyet több mint 3200 postahivatalban értékesíthetnek.

Az állampapír-forgalmazók fiókhálózatán keresztül Magyar Államkötvény, a Diszkont Kincstárjegy és a Kamatozó Kincstárjegy adásvétele lebonyolítható. A forgalmazó fiókok listája: http://www.akk.hu/szolg/fiokok.htm

Az Államkötvény, a Diszkont Kincstárjegy tőzsdei bevezetésre kerül, így brókercégeken keresztül folyhat ezek adásvétele.

Hol lehet információt kapni az aktuális árfolyamokról, kamatokról?

A Magyar Államkötvény és a Diszkont Kincstárjegy tőzsdei árfolyamáról például napilapokban, gazdasági napilapokban, valamint internetes site-okon lehet informálódni. A Kincstári fiók árfolyamjegyzései az ÁKK honlapján olvashatóak. A Kincstári Takarékjegy kondícióiról szintén az Államadósság Kezelő Központ Rt. honlapján lehet olvasni.

www.akk.hu

 

Adózás

A magánszemélyek jövedelemadójáról szóló módosított 1995. évi CXVII. törvény alapján az államkötvényből származó kamatbevétel, az értékesítésből származó árfolyamnyereség, továbbá a tőkeérték-növekmény adóköteles. Az adókulcs jelenleg kamat esetében 0%, az árfolyamnyereség esetében 20%, a tőkeindexált államkötvény vonatkozásában a tőkeérték-növekmény adójának mértéke az értékpapír kibocsátásakor a kamatra érvényes adómértékkel egyezik meg, azaz jelenleg 0 %.

 

Visszaváltás

Az államkötvényt a Kincstári Takarékkötvény kivételével a kibocsátó lejárat előtt nem váltja vissza. A Kincstári Takarékkötvények futamidő alatti visszaváltását a Nyilvános ajánlattételben megjelölt feltételek és a forgalmazóhelyeken kifüggesztett visszaváltási segédlet szerint a forgalmazóhelyek végzik.