Egy hónap múlva euró

2001.12.01. 18:01

Alig egy hónap múlva Európa 12 országában hivatalos fizetőeszközként is forgalomba kerül az euró. Az euróövezet országaiban legkésőbb február 28-ig használhatóak a régi nemzeti valuták, ezt követően azonban már csak az új készpénzt fogadják el az üzletekben. Az euró készpénz formájában történő bevezetését több mint két évtizedes munka előzte meg, az Európai Monetáris Rendszer megszületésétől kezdve, a maastrichti szerződésen és az egységes monetáris politika kialakításán keresztül az euró bankjegyek és érmék gyártásáig, az euró számlapénzként történő bevezetéséig, és a bankjegyek szállításáig.

Rövid történet

Az 1970-es évek gazdasági válságát követően az európai országok vezető politikusai úgy határoztak, hogy a nemzeti valuták árfolyamait - a dollár helyett - egymáshoz hangolják, és így lefektetik egy majdani közös európai valuta bevezetésének alapjait. Az európai gazdaságokra azonban az erős dollár nyomása hatott, ezért 1986-ban a vezető országok megegyeztek abban, hogy a dollárt leértékelik.

1991-ben az Európai Unió 15 tagállama a hollandiai Maastrichtban megegyeztek a közös európai valuta létrehozásáról. Az Európai Gazdasági és Monetáris Unió megteremtése érdekében közös monetáris politikát dolgoztak ki, és az unióba való belépéshez szigorú követelményeknek kellett megfelelniük a jelentkezőknek. 1992-ben azonban a rögzített árfolyam-politika válságba került és az európai valuták többségét leértékelték. A 90-es évek második felében fokozatosan megszülettek az euróra való átállás törvényi feltételei, az európai kamatpolitika meghatározására megalakult az Európai Központi Bank, és 1998-ban elkezdik gyártani az első bankjegyeket. 1999. január 1-én számlapénzként bevezették az eurót, ezután a bankok és nagyvállalatok már euróban számolták tranzakcióikat, az euró árfolyama ugyanakkor soha nem látott mélységekbe zuhant.

Ajánlat:

EURÓ 
(Az Üzleti Negyed melléklete)

Az átváltás Európában

A készpénz gyakorlati bevezetésének végső szakasza szeptemberben kezdődött meg. Ekkortól a már legyártott - és jelenleg is készülő - bankjegyeket és érméket folyamatosan szállítják a bankokhoz, postahivatalokba, később a kereskedőkhöz. Két héttel az eurókészpénz bevezetése előtt - december közepén - a lakosság is megvásárolhatja az első érmecsomagokat.

2002. január 1-jétől az euróövezet országaiban legfeljebb két hónapig, február 28-ig maradnak érvényben a régi valuták is, de ezt követően már csak eurót fogadnak el mindenhol, és az összes számlaműveletet euróban kell végezni. A kereskedelmi és jegybankok meghatározott ideig ezután is beváltják a régi pénzeket, de ekkor már jelentős többletköltséggel. A bankjegyeket az országok többségében 10-30 évig, az érméket pedig 1-10 évig lehet beváltani euróra.

Ajánlat:

Euró-hírek 

Korábban:

Euró-menetrend

Az átváltás Magyarországon

A magyar állampolgárok több lehetőség közül választhatnak, hogyan szabaduljanak meg márkáiktól, schillingjeiktől. Azoknak, akik devizaszámlával rendelkeznek a bankjuk ingyenesen átállítja számláikat eurószámlára. Akiknek készpénzük van otthon, azok december 31-ig eurószámlára helyezhetik az összeget, vagy forintra válthatják a pénzt. 2002. január 1-je és 2002. február 15-e között a meglévő valuták már csak euróra válthatók, a határidő után azonban már csak a Magyar Nemzeti Bankban, illetve egy-két kereskedelmi bankban és pénzváltónál kaphatunk eurót a márkákért, schillingekért. Fontos megjegyezni, hogy az euróövezet országainak nemzeti valutái és az euró közötti árfolyamok kötöttek.

Ajánlat:

Euróváltó

Korábban:

Érdemes még idén megszabadulni a régi valutáktól 

Euró, a pénz

A jövő év elején utcákra kerülő bankjegyeket és érméket egységesen minden euróövezetbeli országban elfogadják. A bankjegyek minden országban azonos mintázattal és ábrákkal kerülnek forgalomba. Az 5-ös, 10-es, 20-as, 50-es 100-as, 200-as és 500-as bankjegyek eltérő színűek és eltérő méretűek is, az 5 eurós a legkisebb, az 500 eurós a legnagyobb. A bankjegyeket a vakok és gyengénlátók kedvéért speciális nyomdai technikával készítették, így a méret mellett tapintásuk is különböző. A bankjegyeken a fontosabb európai építészeti stílusokra jellemző hidak, kapuk és ablakok láthatók, amelyek Európa nyitottságát hivatottak kifejezni. A bankókon látható képeket Robert Kalina, osztrák képzőművész tervezte.

Az érmék a bankjegyektől eltérően minden országban más-más mintával készülnek. Az érmék egyik oldala mindenhol azonos, azonban hátoldalukat az adott ország jelképeivel, híres építészeti alkotásaival vagy jeles személyek arcképeivel díszítették. Az érmék hátlapját helyi művészek tervezték, és a legtöbb esetben a beérkező pályaműveket egy szakértőkből álló bizottság bírálta el.

Ajánlat:

Euró, a pénz
(Galéria)

Logisztikai problémák

Az euró gyártásának 1998-as megkezdése óta az indulás napjáig mintegy 14,5 milliárd bankjegy és 56 milliárd érme készül el, a bankjegyek összértéke 650, az aprópénzeké 15,7 milliárd euró. A bankjegyek gyártását az Európai Központi Bank és az országok jegybankjai irányítják, míg az érméket az egyes kormányok gyártatják le.

Az új bankjegyek szállítása, őrzése és tárolása mellett nagy gondot okoz a forgalomból kikerülő valuták - főként a nagy mennyiségű aprópénz - elhelyezése. A szakemberek várakozásai szerint a bankok hagyományos trezorjai nem lesznek elegendőek, ezért a lakossági rezorokat is meg kell majd nyitni, sőt a trezorok padlózatát és mennyezetét is meg kell erősíteni a nagy súly miatt.

Hasonló problémát jelent, hogy a 12 országban a január elejétől február végéig tartó időszakban hatalmas sorok alakulhatnak ki a pályaudvarokon, áruházakban, mert lassú és nehézkes lehet, ha valaki márkában fizet, de a visszajárót már eurócentben kéri. A hatóságok ezért egy speciális számológép szétosztását tervezik, amely megkönnyíti az eladók számára az átváltást.

Ajánlat:

Pénzcsere Európában

Korábban:

15 milliárd bankjegy, 50 milliárd érme, több ezer teherautó 

(Üzleti Negyed)