A T-Online Magyarország Zrt. közleménye

2006.04.01. 12:36

Tisztelt Előfizetőnk!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy 2006. május 1-i hatállyal a T-Online Magyarország Zrt. Internet Szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: "ÁSZF") minden esetben az előfizetőknek kedvező módon, az a alábbiakban módosulnak:

Az ÁSZF 1/a - 1/g mellékleteiben szereplő feltételes kedvezmény rendszert helyett  minden esetben az előfizetőkre kedvezőbb felmondási díj rendszert vezetünk be. A kedvezőbb díjakat az ÁSZF díjtáblázat függelékében feltüntettük.

Az ÁSZF 9.3. pontjában szereplő rendszeres karbantartásra a csütörtök éjszakai időpont mellett kedd éjszaka is lehetőséget biztosítunk.

Az ÁSZF 11.1. pontban szereplő 8 napos előfizetői felmondási lehetőségét pontosítjuk, így az előfizetők kérésére a felmondási idő akár rövidebb is lehet.

Tájékoztatjuk tisztelt előfizetőinket, hogy amennyiben jelen közlemény második közzétételét követő 8 (nyolc ) naptári napon belül nem tesznek eltérő tartalmú írásbeli nyilatkozatot, úgy e magatartásuk az új, módosult Általános Szerződési Feltételek elfogadásának minősül.

Előfizetőink jogosultak, hogy jelen közlemény közzétételét követő 8 napon belül a szerződés azonnali hatályú felmondására, mely esetben az előfizetői szerződés rendes felmondására vonatkozó következmények érvényesek.

Amennyiben előfizetőnk a szerződés megkötésekor kötelezettséget vállalt arra, hogy a szolgáltatást meghatározott időtartam alatt, az ebből eredő kedvezményekért veszi igénybe ( pl. hűségnyilatkozattal ), úgy az előfizetői szerződést csak abban az esetben mondhatja fel 15 (tizenöt ) napos határidő mellett, ha jelen módosítások az igénybe vett kedvezményeket hátrányosan érintik. Amennyiben az előfizető e feltétekkel mondja fel az előfizetői szerződést, úgy a T-Online Magyarország Rt.  nem követelheti a szerződés felmondását követő időszakra eső kedvezmények összegét.

Aki jelenleg még nem előfizetője a T-Online Magyarország Rt.-nek, csak igénylőként kezdeményezte az egyedi szolgáltatói szerződés megkötését, s arról visszaigazolást még nem kapott, az jelen közlemény közzétételétől számított 8 (nyolc) napon belül minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül elállhat az előfizetői szerződés megkötésétől.

A T-Online Magyarország Rt. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Általános Szerződési Feltételeinek teljes szövege megtekinthető a 
www.t-online.hu honlapon.


T-Online Magyarország Zrt.