Először írják jóvá az önkéntes pénztári kedvezményt

2007.03.01. 7:15

A 2006-os befizetések után már a pénztártag egyéni számláján írhatók jóvá az önkéntes pénztári befizetések. Ugyanígy lehet adókedvezményt érvényesíteni a nyugdíj-előtakarékossági számlára befizetett összegek után is. Hogyan kell rendelkezni erről az adóbevallásban?

Átalakult az önkéntes kölcsönös biztosítópénztári (nyugdíjpénztár, egészségpénztár) befizetések alapján járó adókedvezmény. Az új szabályokat most kell először alkalmazni, amikor a 2006-os évről szóló szja-bevallásunkat töltjük ki.

A kedvezmény feltételei nem nagyon változtak, a saját tagi jogviszonyra tekintettel történő befizetés (tagdíj, rendkívüli befizetés) után, a munkáltatói hozzájárulás adóköteles, munkaviszonyból származó jövedelemnek minősülő része után, valamint az egyéni számlán jóváírt, egyéb jövedelemnek minősülő összeg után lehet igénybe venni. A fenti befizetések együttes összege alapján járó adókedvezmény 30 százalék, de a 100 000 forintot nem haladhatja meg. Aki egyidejűleg tagja önkéntes nyugdíjpénztárnak és önkéntes egészségpénztárnak is, együttesen évi 120 000 forint kedvezményre jogosult. Azok akik 2020 előtt betöltik a nyugdíjkorhatárt, nyugdíjpénztári tagságukra tekintettel 130 000, együttes tagságuk esetén pedig 150 000 forint kedvezményt érvényesíthetnek.

Az egészségpénztári befizetések után a fenti értékhatárokig jóváírás kérhető az egyéni számlán legalább 2 évre lekötött összeg, valamint az egyéni számláról kifizetett, úgynevezett prevenciós szolgáltatás 10 százaléka után is.

A pénztártag az adóbevallásában (a 0653-01-B lap kitöltésével), illetve az adóhatósági adómegállapításhoz tett nyilatkozatában rendelkezhet a kedvezmény jóváírásáról (átutalásáról). A nyilatkozatban természetesen meg kell adni annak az egyéni számlának a számlaszámát is, ahová az adókedvezmény-utalást kéri. Az új szabályozás a gyakorlatban egyrészt azt jelenti, hogy a kedvezménnyel, vagyis az átutalni rendelt összeggel az összevont adóalap utáni adó nem csökkenthető, másrészt rendelkezni csak akkor lehet, ha a többi adókedvezmény levonása után marad még összevont adóalap utáni adó.

Aki több kölcsönös pénztárnál is vezet egyéni számlát, csak egyet jelölhet meg, ahová az átutalást kéri. Az átutalt és az egyéni számlán jóváírt összeg nem számít bevételnek. A nyilatkozatban megjelölt adókedvezményt az APEH utalja át a megadott pénztári számlára, az adóbevallás beérkezésétől számított 30 napon belül, leghamarabb azonban március 1-től. Amennyiben a jogosultnak adótartozása van, akkor csak a tartozás kiegyenlítését követő 30 napon belül számíthat az utalásra. Amennyiben az átutalás teljesítésekor a jogosult már nem tagja az általa megjelölt pénztárnak, akkor annak a pénztárnak kell teljesíteni, amelyikbe átlépett. Annak az adózónak, aki nem lépett be másik pénztárba, az APEH köteles a kedvezmény összegét kifizetni, ha pedig a jogosult meghal, a kedvezmény összegét a pénztár a kedvezményezettnek, illetve örökösnek kell, hogy kifizesse, amennyiben pedig ilyenek nincsenek, fel kell osztania a pénztártagok egyéni számlái között.

Előző
  • 1
  • 2
Következő

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK