Többen jutnak be a svájci munkaerőpiacra

2007.06.01. 12:54

Péntektől szabadon vállalhatnak munkát Svájcban az Európai Unió 15 régi tagországának, az EFTA-államoknak, valamint Ciprusnak és Máltának a polgárai, miután feloldották az eddigi kvótákat. A 2004-ben az EU-hoz csatlakozott nyolc kelet-európai tagállam munkavállalói számára a kvóták 2011-ig megmaradnak.

Az intézkedés nyomán a bevándorlás növekedésére számítanak Svájcban. Ha a bevándorlás az elmúlt három év átlagát 10 százalékkal meghaladó mértékben emelkednék, akkor 2008. június 1-jétől ismét bevezetik a kvótákat.

Svájc csak négy éve nyitotta meg részlegesen a munkapiacát az EU régi tagországainak munkavállalói előtt, majd 2005. szeptember 25-én népszavazás döntött arról, hogy az új tagállamok állampolgáraira, így a magyar munkavállalókra is kiterjesztik a szabályozást.

A népszavazás eredményeként Svájc az Európai Unió nyolc új keleti tagállamára hasonló szabályozást léptetett életbe, mint amit a régi uniós országok többsége alkalmaz. A munkavállalást kvóták szabályozzák.

Az új tagállamok állampolgárainak együttesen 2006. május végétől a korábbinál 400-zal, illetve 3400-zal több, szám szerint 1700, illetve 15 800 tartózkodási engedély adható ki munkavállalás céljából egy évnél hosszabb, illetve egy évnél rövidebb időtartamra.

Az emelt kvóta egy évig érvényes, majd évente emelkedik. Az egy évnél hosszabb tartózkodási időtartamra szólóan 2011-ig évente eltérő ez az emelkedés. Először 500-zal, majd 400-zal, illetve 200-zal emelkedik a keretszám, így éri el 2010-re a 3000-et. Az egy év alatti tartózkodás keretszáma évente 3400-zal, illetve 3000-rel emelkedik, az időszak végére eléri a 29 000-et.

Svájc arra is igényt tart, hogy ha 2009-ig a kvótaemelés rendkívül kedvezőtlen munkapiaci hatása igazolódik, akkor erről az Európai Uniót tájékoztatva intézkedéseket tegyen.

KAPCSOLÓDÓ CIKK