Fogyasztóvédelmi per indul a Zepter ellen

2009.06.25. 13:39

Közérdekű keresetet indít a Zepter International Ungarn Kft. ellen az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület (OFE), mivel megítélése szerint a vállalat - amely jellemzően termékbemutatókon értékesíti termékeit - tisztességtelen szerződési feltételeket alkalmaz.

Az áruvásárlási kölcsönnel történő értékesítés esetén, a kölcsönkérelem elutasítása ellenére a fogyasztót ugyanúgy köti a szerződés, mivel a megkötött szerződés az áruvásárlási kölcsöntől függetlenül érvényes. A Zepter annak tudatában köti ki ezeket a szerződési feltételeket, hogy célközönsége - a főként alacsony nyugdíjjal és jövedelemmel rendelkező fogyasztók - az áruvásárlási kölcsön lehetősége nélkül meg sem kötötték volna a szerződést. A vállalat még arra az esetre is kizárta felelősségét, ha a hitel ügyintézésénél közreműködött - ez pedig az OFE szerint tisztességtelen - áll az Egyesület közleményében.

Az OFE álláspontja szerint ugyancsak tisztességtelen a Zepter kötbérfizetésre vonatkozó szerződési feltétele, mivel az túlzott mértékű, és a Ptk szerint kötbér csak akkor követelhető, ha a szerződésszegésért a kötelezett a felelős. A fogyasztókat viszont aligha terhelheti felelősség a megígért kölcsön elmaradása esetén. Emellett a Szerződés ugyan kiköti, hogy a Zepternek is van kötbérfizetési kötelezettsége, ez azonban az első harminc nap folyamán mindössze napi 0,8 ezrelék, ami 100 000 forintos termék esetén napi nyolcvan forintot jelent. A következő 30 nap folyamán napi 1,2 ezrelék, az ezt követő késedelem folyamán napi 3,6 ezrelék, legfeljebb azonban 25 százalék.

Ezzel szemben amennyiben a fogyasztó "... a részletfizetés megkezdése után bármikor három egymást követő részletet nem fizet meg, úgy a ZEPTER jogosult a szerződést a vevő hibájából meghiúsultnak tekinteni, ez okból a szerződéstől elállni, a vevő pedig köteles a teljes vételár után számított 25 százalék mértékű kötbért a ZEPTER számára megfizetni".

Ez az aránytalanság az OFE szerint akkor is feltűnő és tisztességtelen, ha nem üzleten kívül, hanem a cég székhelyén vagy telephelyén kötött szerződésről van szó.

Visszatérő fogyasztói panasz, hogy a szerződés megkötésekor a vállalat azt a látszatot kelti, mintha a szerződéskötés helye a székhelye, vagy telephelye lenne: vagy a termékbemutatót követően felszólítja a fogyasztókat, hogy az alperes bemutatótermébe fáradjanak át, vagy közvetlenül el is szállítja oda őket, arra hivatkozással, hogy a szerződést csak ott tudják megkötni. Arra is érkeznek bejelentések, hogy a szerződésben nem a tényleges szerződéskötés helyét - legyen az hotel, szálloda, étterem stb. - jelöli meg, hanem a székhelyét, telephelyét. Ezzel a Zepter a fogyasztók jogának gyakorlását a szerződés meggondolására, az elállásra az érvényes rendelkezések megsértésével akadályozza, ellehetetleníti, így tisztességtelenül, törvénysértően jár el - áll a közleményben.

KAPCSOLÓDÓ CIKK