Könyvkiadót büntetett a GVH

2009.09.01. 12:53

A fogyasztók megtévesztése miatt a Gazdasági Versenyhivatal félmillió forintra büntette a Könyvmíves Könyvkiadót.

A Gazdasági Versenyhivatal Könyvmíves Kft. ellen folytatott versenyhatósági vizsgálata során megállapította, hogy a kiadó Magyar értelmező kéziszótár című kiadványában számos címszó archaikus fogalmazásban található meg, és a régies nyelven fogalmazott értelmezések sokszor még egy művelt felnőtt számára sem mindig érthetőek, egy kisiskolás gyermek számára pedig érthetetlenek.

A szótár nem tartalmaz információt arra vonatkozóan, hogy a könyv régies megfogalmazásban határoz meg egyes címszavakat. Emellett a "A kiadvány 2000-ben jelent meg először" mondata képzetet kelti a fogyasztóban, hogy teljesen új szerkesztésű és nyelvezetű könyvet vásárolhat meg. A versenyjogi problémát az okozza, hogy a fogyasztó számára nem világo, hogy a kiadvány egy régi értelmező szótár szókészletén alapul, régen használatban volt fogalmakat régies írásmóddal, a korabeli értelmezésnek megfelelő tartalommal és szóhasználattal magyaráz.

A GVH szerint a Könyvmíves Könyvkiadó Kft. tevékenysége alkalmas volt a fogyasztók megtévesztésére, így a vállalkozást félmillió forint bírsággal sújtotta. A bírság összegének meghatározásakor a GVH súlyosbító körülményként értékelte, hogy a megtévesztő magatartás kiszolgáltatott fogyasztói kört érintett (diákok), illetve az eljárás alá vont vállalkozással és annak tulajdonosi körével szemben ugyanilyen magatartás miatt már sor került bírság kiszabására. Enyhítő körülménynek bizonyult, hogy a vállalkozás a szótár 2008-as kiadásában már szerepeltette a "Szótárunkban archaikus, régies, ma már nem használatos szavak magyarázata is megtalálható" és a "Reprint (jellegű) kiadás" szövegeket.