Mától a PSZÁF a fő pénzügyi fogyasztóvédő

2009. szeptember 1. napján lép hatályba az a kormányrendelet, amely fogyasztóvédelmi hatóságként jelöli ki a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletét (Felügyelet) a pénzügyi szervezeteknek a Felügyelet által ellenőrzött tevékenysége vonatkozásában.

A Felügyelet fogyasztóvédelmi hatóságként történő kijelölése egyértelműen jelzi a pénzügyi fogyasztóvédelem speciális jellegét. E felhatalmazás ugyanis annak érdekében született, hogy a pénzügyi szervezeteket felügyelő hatóság lássa el a pénzügyi fogyasztók védelmét - különösen a tájékoztatáshoz, hatékony jogorvoslathoz és érdekvédelemhez fűződő jogok tekintetében - és eljárjon a szakági törvényekben és egyéb jogszabályokban lefektetett ügyfélvédelmi rendelkezések megsértése esetén.

Az új hatáskör lehetőséget biztosít a Felügyelet számára a pénzügyi szervezetek ügyfeleinek széles körét érintő magatartásokkal szembeni hatékony fellépésre és jogszabálysértés esetén adekvát jogkövetkezmények érvényesítésére. Így a Felügyelet a továbbiakban a fogyasztók széles körének jelentős vagyoni hátrányt okozó jogsértés esetén bizonyos intézményeknek akár maximum 2 milliárd forintnyi fogyasztóvédelmi bírságot is kiszabhat, illetve bizonyos esetekben a jogszerű állapot helyreállításáig feltételhez kötheti vagy megtilthatja pénzügyi konstrukciók forgalmazását, értékesítését.

A Felügyelet azonban a fenti felhatalmazás ellenére továbbra sem jogosult a bíróságok kizárólagos hatáskörébe tartozó szerződéses jogviták, vagy egyéb hatóságok hatáskörét érintő ügyek eldöntésére. A Felügyelet fogyasztóvédelmi többletjogosítványai nem érintik az ügyfelek helyzetét annak kapcsán sem, hogy a pénzügyi intézmények felé vállalt szerződéses kötelezettségeiket teljesíteniük kell.

KAPCSOLÓDÓ CIKK