Személyes adatok uniós jogvédelme

A tavaszi ülésszak utolsó napján elfogadta a parlament az adatvédelmi törvény jogharmonizációs módosítását. Az üvegzseb-program keretében bevezetik a közérdekből nyilvános adat fogalmát, hatósági jogkört kap az adatvédelmi biztos és tiltakozhatunk személyes adataink törvénytelen kezelése ellen.

A törvény hatályát az ország területén folytatott mindenféle adatkezelésre és adatfeldolgozásra kiterjesztették, tekintet nélkül az adatkezelő vagy adatfeldolgozó állampolgárságára, székhelyére vagy lakóhelyére, illetve arra, hogy az adatkezelést számítástechnikai eszközzel vagy manuális módon végzik. Kivételt jelent a természetes személyek saját célú adatkezelése.

A technikai fejlődés indokolta az adatkezelés fogalmának pontosítását, bővítését. Ennek értelmében a jövőben adatkezelésnek kell tekinteni az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy műveletek összességét (gyűjtését, felvételét, rögzítését, rendszerezését, tárolását, megváltoztatását, felhasználását, továbbítását, nyilvánosságra hozatalát, összehangolását vagy összekapcsolását, zárolását, törlését és megsemmisítését, a további felhasználás megakadályozását). Újdonság, hogy a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése mellett adatkezelésnek minősül a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.

Új lehetőségként a jövőben a természetes személyek személyazonosító adatairól és azonosító kódjairól úgynevezett azonosító kártya adható ki. Az azonosító kártyát kizárólag az érintett kérelmére lehet kiállítani, amelyet olyan biztonsági rendszerrel kell ellátni, amely az adatkezelő számára csak annak az adatnak vagy kódnak a megismerését teszi lehetővé, amelynek a kezelésére jogosult.

Előző
Következő