Pénzügyi bűncselekmények

2002.05.23. 15:38

"Aki a gazdasági tevékenységből származó tartozás fedezetéül szolgáló vagyont elvonja, és ezzel a tartozás kiegyenlítését részben vagy egészben meghiúsítja, bűntettet követ el, és öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Az elkövető nem büntethető, ha a tartozást a vádirat benyújtásáig kiegyenlítik." (Btk. 297. §)

A bűncselekmény elkövetési magatartása a fedezetként lekötött vagyon elvonása. Elvonásnak tekintendő minden olyan magatartás, amely a hitelezői igények kielégítését véglegesen vagy akár átmeneti időre lehetetlenné teszi, ilyen például a vagyon elidegenítése, elzálogosítása, megterhelése, elrejtése, eltitkolása vagy megsemmisítése. A magatartás eredménye a tartozás kiegyenlítésének teljes vagy részleges meghiúsítása.

A vagyon akkor szolgál fedezetül, ha a szerződésben ténylegesen lekötötték. A bűncselekmény azonban ilyenkor is csak akkor állapítható meg, ha maga a tartozás gazdasági tevékenységből származik. A gazdasági tevékenységet kiterjesztően kell értelmezni, bele kell érteni a gazdálkodást szolgáló tevékenységet is, amely a szervezet működésének beindításában, bővítésében, fejlesztésében nyilvánul meg. Az ezekhez felvett hitelek ugyanúgy a gazdasági tevékenység körébe tartoznak, mint a közvetlen termelés, szolgáltatás kapcsán keletkező tartozások. A tartozás a vállalkozás létrejötte előtt is keletkezhet, hiszen a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény értelmében az előtársaság a cégbejegyzési kérelem benyújtását követően, de a bejegyzését megelőzően már üzletszerű gazdasági tevékenységet folytathat, így tartozása is keletkezhet. Nemcsak a pénzintézeti hitel minősül tartozásnak, hanem bármely más adósság is.

A bűncselekmény csak szándékosan követhető el. Az elkövetőnek tehát tisztában kell lennie azzal, hogy az általa elvont vagyon tartozás fedezetéül le van kötve és azzal is, hogy magatartása eredményeként a tartozás kiegyenlítése részben vagy egészben meghiúsulhat. A bűncselekmény a tartozás kiegyenlítésének részbeni meghiúsításával válik befejezetté. Ebből következően a vagyon elvonása önmagában még csak kísérlet.

Büntethetőséget megszüntető oknak tekinthető, ha a tartozást a vádirat benyújtásáig kiegyenlítik. Ez a lehetőség egyszeri és határidőhöz kötött, a vádirat benyújtása utáni kiegyenlítés ugyanis csak a büntetés kiszabása körében értékelhető enyhítő körülményként.

Előző
Következő