Pénzügyi bűncselekmények

2002.05.23. 15:38

"Aki gazdasági tevékenység gyakorlásához folyósítandó hitel nyújtásának, megszüntetésének vagy a hitelfeltételek megváltoztatásának kedvező elbírálása érdekében valótlan tartalmú okiratot használ fel, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő." (Btk. 297/A. §)

A bűncselekményt bárki elkövetheti, aki egyéni vállalkozóként vagy gazdasági társaság tagjaként gazdasági tevékenységet folytat. Az elkövetési magatartás a valótlan tartalmú okirat felhasználása. A hitelezők védelmének erősítése érdekében a magánokirat-hamisítás speciális esetét szabályozza ez a törvényi tényállás, amikor súlyosabb büntetéssel fenyegeti azt, aki a hitel felvételénél valótlan okiratot használ fel azért, hogy hitelt kapjon, illetve, hogy a hitelnyújtó kedvezőbb feltételeket állapítson meg. A bírósági gyakorlat szerint a felhasználás körébe tartozik minden olyan cselekmény, amelynek a révén a valótlan tartalmú okiratról tudomást szerez a hitelnyújtó.

A bűncselekmény a valótlan okirat felhasználásával, vagyis a hitelező tudomásszerzésével befejezetté válik, nem szükséges, hogy maga a megtévesztés is eredményes legyen. A magánokirat meghamisítása ebben az esetben olyan büntetlen eszközcselekmény, amely a hitelezési csalásba beolvad. Az okirat bemutatása, megküldése a tudomásszerzés előtt csak a kísérlet megállapítására lehet alkalmas.

A bűncselekmény csak szándékosan követhető el. Az elkövető azért cselekszik, hogy hitelkérelmét kedvezőbben bírálják el. Tisztában van azzal, hogy valótlan tartalmú okiratot használ fel, és ezt annak érdekében teszi, hogy célját, a hitelfeltételek kedvezőbb elbírálását elérje.