Pénzügyi bűncselekmények

2002.05.23. 15:38

"Aki hamis vagy hamisított készpénz-helyettesítő fizetési eszközt jogtalan haszonszerzés végett felhasznál, készpénz-helyettesítő fizetési eszközt jogosulatlanul felhasznál, a hamis, a hamisított vagy a jogosulatlanul használt készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel történő fizetést elfogadja, és ezzel kárt okoz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélést követ el.

A bűncselekményt bárki elkövetheti, aki a készpénz-helyettesítő fizetési eszközt  felhasználja. Az elkövetési magatartás a hamis vagy hamisított készpénz-helyettesítő fizetési eszközt jogtalan haszonszerzés végett történő felhasználása, jogosulatlan felhasználása, hamis, hamisított vagy a jogosulatlanul használt készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel történő fizetés elfogadása.

A bűncselekmény csak szándékosan követhető el, s ha fel is használják a kártyát,  akkor a jogtalan haszonszerzési célzat is megállapítható. A bűncselekmény a kár bekövetkeztével válik befejezetté. A kár nem feltétlenül a hitelintézetnél következik be. Leggyakoribb eset, hogy a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz birtokosa vagy az elfogadóval ellátott egység a károsult.

Nem bűncselekmény, hanem szabálysértés valósul meg, ha a visszaélést 10 000 forintot meg nem haladó kárra nézve követik el.

Készpénz-helyettesítő fizetési eszköz hamisításának elősegítése miatt büntetendő az, aki készpénz-helyettesítő fizetési eszköz hamisításához szükséges anyagot, eszközt, berendezést vagy számítógépes programot készít, megszerez, tart, átad, forgalomba hoz vagy azzal kereskedik. A büntetés vétséget miatt egy évig terjedő szabadságvesztés, közérdekű munka vagy pénzbüntetés lehet.

Előző
Következő