Gazdasági társaságok

2002.04.09. 16:22
A gazdasági társaság üzletszerű gazdasági tevékenység folytatására jön létre, önálló cégnévvel rendelkezik. Cégneve alatt jogokat szerezhet, kötelezettséget vállalhat, tulajdont szerezhet, szerződést köthet, pert indíthat és perelhet.

A gazdasági társaság csak az erről szóló törvényben meghatározott formában alapítható. A gazdasági társasági formák a következők:

  • közkereseti társaság,
  • betéti társaság,
  • korlátolt felelősségű társaság,
  • részvénytársaság,
  • közös vállalat.

A gazdasági társaságok egy része - közkereseti társaság, betéti társaság - jogi személyiség nélküli társaság. A jogi személyiség nélküli társaságok fő jellemzője, hogy ezek a tagoktól elkülönült, önálló szervezettel nem rendelkeznek, jogképességük, jogalanyiságuk azonban ettől függetlenül a jogi személyiségű társaságokéval azonos terjedelmű. A megkülönböztetésnek főleg gyakorlati jelentősége van, bizonyos tevékenységeket ugyanis kizárólag jogi személyiséggel rendelkező - korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság, közös vállalat - társaságok folytathatnak. A gazdasági társaságokról szóló törvény tartalmazza az egyesülés szabályait is. Az egyesülés nem gazdasági, hanem úgynevezett kooperatív társaság, amely elsősorban nem vagyonszerzésre, hanem a tagok tevékenységének összehangolására, szakmai érdekképviseleti tevékenység folytatására jön létre.

Gazdasági társaság alapítói, tagjai külföldi és belföldi természetes és jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok lehetnek. A gazdasági társaság alapításához - a korlátolt felelősségű társaság és a részvénytársaság kivételével - legalább két tag  szükséges. Természetes személy egyidejűleg csak egy gazdasági társaságban lehet korlátlanul felelős, kiskorú pedig egyáltalán nem lehet korlátlanul felelős tag.

Közkereseti és betéti társaság nem lehet másik gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja. Egyszemélyes gazdasági társaság - ha törvény ettől eltérően nem rendelkezik - nem lehet gazdasági társaság egyedüli tagja, illetve részvényese.

Nemzetközi szerződés a külföldiek gazdasági társaságban való részvételére speciális szabályokat állapíthat meg. A külföldiek részvételével működő gazdasági társaságokra külön törvény biztosítékokat, illetve kedvezményeket állapíthat meg: vámszabadterületi társaságok alapításának lehetősége, külföldi osztalékban részesülő adókedvezménye, vegyesvállalatok adókedvezménye.

Előző
Következő