Gépjárműokmányok

2002.07.04. 15:35

A törzskönyv a jármű tulajdonjogát igazoló okirat, amelyet a körzetközponti jegyző adatfelvételezése alapján a BM Központi Adatfeldogozó Hivatala állíta ki. A törzskönyvet tértivevényes postai küldeményként juttatják el a tulajdonoshoz, illetve a tulajdoni korlátozás jogosítottjához. A postán át nem vett törzskönyvet az érintett lakcíme szerint illetékes körzetközponti jegyzőnél (okmányiroda) lehet egy évig még átvenni. Egy év elteltével a Hivatalnak megküldik megsemmisítés céljából. A törzskönyvet kizárólag a tulajdonos, illetve az általa - közokiratban vagy ügyvéd által ellenjegyzett okiratba foglalt meghatalmazással - meghatalmazott személy veheti át.

A jármű elidegenítésekor az eladó köteles a törzskönyvet a forgalmi engedéllyel együtt átadni a vevőnek. A tulajdonosváltozás forgalmi engedélyben és a nyilvántartásban történő átvezetéséhez a törzskönyvet be kell mutatni az okmányirodában. A közlekedési igazgatási hatóság tulajdonosváltozás esetén a régi törzskönyvet bevonja, a Hivatal az új tulajdonos részére új törzskönyvet állít ki.

A jármű tulajdonjogát érintő korlátozás (elidegenítési, terhelési tilalom stb.) esetén a törzskönyv kizárólag a korlátozás jogosítottjának adható ki. A törzskönyv kiadása a korlátozás megszűnéséig, illetve a jármű tulajdonjogának változásáig a korlátozás jogosítottjának kérelmére felfüggeszthető.

A rendőrség a külföldről származó használt jármű törzskönyvének kiadását az eredetiség ellenőrzéséig, de legfeljebb 6 hónapra felfüggesztheti.

A törzskönyv a jármű közúti forgalomban való részvételének nem feltétele. Elvesztésekor, megsemmisülésekor a tulajdonos bejelentése alapján az elveszett törzskönyv sorszámát a Magyar Közlönyben és a Belügyi Közlönyben közzéteszik. A törzskönyv csak a közzétételt követő 15. nap eltelte után pótolható.