Gépjárműokmányok

2002.07.04. 15:35

A jármű műszaki eredetiségét az ORFK által meghirdetett pályázat útján kijelölt szakértői állomás vizsgálati szakvéleményével kell igazolni:

  • a külföldről behozott használt jármű első forgalomba helyezésekor,
  • a nem gyártótól, illetve márkakereskedőtől közvetlenül beszerzett új jármű első forgalomba helyezésekor,
  • a forgalomból végleg kivont járművek ismételt forgalomba helyezésekor,
  • a kivitel előtt a  Magyarországon forgalomba helyezett jármű külföldi értékesítés miatti forgalomból kivonásakor, illetve a kiviteli rendszám kiadásakor,
  • használt alváz és/vagy motor beépítésének nyilvántartásba vételekor,
  • ha a közlekedési hatóság a jármű alváz- és/vagy motorszámában az eredeti állapothoz képest változást észlel,
  • a jármű (kivéve a lassú járművet és a lassú jármű pótkocsiját) tulajdonjogában bekövetkezett változás nyilvántartásba vételekor.

A nyilvántartásba vételhez kizárólag olyan szakvélemény fogadható el, amelynek kiállítása óta 60 napnál több nem telt el.

A műszaki eredetiség igazolása nélkül is nyilvántartásba kell venni a jármű tulajdonjogában bekövetkezett változást, ha annak jogalapja öröklés, gazdasági társaságok átalakulásával bekövetkezett vagyonszerzés, amikor az újonnan létrejött gazdálkodó szervezet a korábbinak általános jogutódja lesz, illetve ha a jármű nyilvántartott üzembentartója változatlan marad, feltéve, hogy polgári jogi szerződés teljesülésével a jármű tulajdonosává válhat.

Előző
Következő