[origo] címlap24 órakomment.huvidea[freemail]iWiW

[origo] üzleti negyed> ingatlan

Üzletrész Gazdaság Plusz energia hitel devizapiac Itthon
szabályozott kérdésközjegyzőszerződésminta

Ajándékozási szerződés

2002.05.31., 15:11|Utolsó módosítás:2002. 05. 31., 15:11|

(Az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés alapjául kizárólag közokirat vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat szolgálhat, ezért ez a szerződésminta csak általános tájékoztatásul szolgál, a benne szabályozott kérdésekben ugyanis célszerű a feleknek megállapodniuk. A szerződés elkészítéséhez azonban minden esetben közjegyzői vagy ügyvédi közreműködés szükséges!)

 

Amely létrejött egyrészről

................ (született: ......., anyja neve: ........, személyi azonosító jele: ........, adóazonosító jele: ........), ............ szám alatti lakos mint ajándékozó,

másrészről

............... (született: ........., anyja neve: ........., személyi azonosító jele: ........ adóazonosító jele: ..........), .......... szám alatti lakos mint megajándékozott között, a mai napon az alábbi feltételekkel:

1. Ajándékozó a megajándékozottnak ajándékozza a kizárólagos tulajdonát képező, a ........ földhivatal nyilvántartásában ........... hrsz. alatti .......megjelölésű ingatlant, amely természetben ................... található.

2. Megajándékozott az ajándékot elfogadja.

3. A szerződő felek kijelentik, hogy közöttük rokonsági kapcsolat áll fenn/rokonsági kapcsolat nem áll fenn. (A Megajándékozott az ajándékozónak ........ testvére/unokája/szülője stb.)

4. Szerződő Felek az ingatlan forgalmi értékét ......... Ft, azaz ........... forintban állapítják meg.

5. Ajándékozó kijelenti, hogy az ingatlan per-, teher- és igénymentes.

6. Ajándékozó jelen szerződés aláírásával - minden további nyilatkozat aláírása nélkül - hozzájárulását adja ahhoz, hogy az ingatlan tulajdonjogát ...... arányban Megajándékozott részére ajándékozás jogcímén az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezzék.

7. A megajándékozott jelen ajándékozási szerződés aláírásával egyidejűleg lép az ingatlan birtokába, ettől az időponttól kezdődően viseli az ingatlannal kapcsolatos terheket, húzza hasznait.

8. Szerződő felek magyar állampolgárok, szerződéskötési és ügyletkötési képességük korlátozva nincs.

Alulírott szerződő felek jelen szerződést mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

..........., 20............

A szerződést 20.........-án készítette és ellenjegyezte:

........................ 

........................................    ........................................ 

             Ajándékozó                           Megajándékozott

Előttünk mint tanúk előtt:

1.....................................(név, lakcím)

2.....................................(név, lakcím)

[origo]

Címlapsztori»

Forrás: Shutterstock Nyomoznak a szennyezett tejek miatt A héten kiderült, hogy az Auchan áruházakban lehettek a szennyezett tejek és azt is megmutattuk, hogy melyik márkák lehetnek érintettek. Örömteli, hogy a magyar gazdaság ...
    Forrás: Shutterstock Nyomoznak a szennyezett tejek miatt A héten kiderült, hogy az Auchan áruházakban lehettek a szennyezett tejek és azt is megmutattuk, hogy melyik márkák lehetnek érintettek. Örömteli, hogy a magyar gazdaság ...
    Forrás: Shutterstock Nyomoznak a szennyezett tejek miatt A héten kiderült, hogy az Auchan áruházakban lehettek a szennyezett tejek és azt is megmutattuk, hogy melyik márkák lehetnek érintettek. Örömteli, hogy a magyar gazdaság ...
    Forrás: NurPhoto/Jaap Arriens/NurPhoto/Jaap Arriens YouTube-reklámok: fizethet vagy szenved A YouTube videómegosztó portállal az utóbbi időben kicsit elszaladt a ló, hiszen nem elég, hogy a felhasználókat a korábban Red, most YouTube Premium néven futó fizetős ...
    Forrás: AFP/SIA KAMBOU/Sia Kambou Megszűnhet az Air France Az év elején még nagyszabású flottamegújításra készült, mára csaknem a megsemmisülés határára sodródott a sorozatos sztrájkok által megtépázott Air France-KLM csoport. ...

Legolvasottabb cikkek

Ingatlan apróhirdetés

betöltés...
hirdetés

Hirdetés

60
50
40

PARTNEREK AJÁNLATA

Olvasnivaló

Öreg hal vagy alfahím? Húsz év alatt keményebb, magányosabb lett, de még mindig harcol az álmáért. Orbán Viktor ötven éves.
Nem keresik tovább Erőss Zsoltot és Kiss Pétert Eltűnt a Himaláján két magyar, miután megmászták a Kancsendzöngát.
Tíz percig tartott a per Elhalasztották Oscar Pistorius perét, miután a vád még nyomozni akar a gyilkosság ügyében.

További adatok » Időjárás »