[origo] címlap24 órakomment.huvidea[freemail]iWiW

[origo] üzleti negyed> ingatlan

Üzletrész Gazdaság Plusz energia hitel devizapiac Itthon
bejegyzésöröklésokirat

A tulajdonjog bejegyzésére szolgáló okiratok törlendő

2001.08.30., 17:20|Utolsó módosítás:2001. 08. 30., 17:19|

A tulajdonjog bejegyzésére szolgáló okiratnak (adásvételi, csere, ajándékozási, öröklési, tartási szerződés, stb.) az alábbi kellékeket kell tartalmaznia ahhoz, hogy alkalmas legyen az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre:

 • a szerződő felek családi és utónevét, leánykori családi és utónevét, születési évét, anyja nevét, lakcímét, továbbá a személyi azonosítóját,
 • a statisztikai számjellel rendelkező szervezet megnevezését, székhelyét és törzsszámát, valamint bírósági, illetőleg cégbírósági bejegyzésének számát,
 • az érintett ingatlan pontos megjelölését (település neve, helyrajzi szám),
 • a jog vagy tény pontos megjelölését,
 • a jogváltozás jogcímét,
 • az érdekeltek megállapodását, a bejegyzett jogosult bejegyzést engedő nyilatkozatát,
 • a szerződő felek állampolgárságra vonatkozó nyilatkozatát, továbbá ha a devizabelföldi a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény alapján külföldinek minősül, e minőség feltüntetését.

A belföldön kiállított magánokirat bejegyzés alapjául csak akkor szolgálhat, ha kitűnik belőle a keltezés helye és ideje, továbbá ha

 • a nyilatkozattevő az okiratot saját kezűleg írta és aláírta, vagy
 • két, az okiraton névvel és lakcímmel megnevezett tanú aláírásával igazolja, hogy a nyilatkozattevő a nem általa írt okiratot előttük írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el, vagy
 • az okiratot a közjegyző készítette,
 • az okiratot ügyvéd ellenjegyzéssel látta el,
 • az okiratot a jogi személy nevének feltüntetésével szabályszerűen aláírták,
 • több lapból álló okirat esetén a szerződő felek, a készítő és ellenjegyző, illetve a tanúsító személyek kézjegyét minden lapon tartalmazza, közjegyzői okiratoknál a külön jogszabály által megállapított alaki kellékkel rendelkezik,
 • a meghatalmazottaknak és a feleknek az okirat alapján nyilvánvalóan azonosítható aláírását tartalmazza.

A tulajdonjog, haszonélvezeti jog, a használat joga, szolgalmi jog, vételi jog, jelzálogjog (önálló jelzálogjog) keletkezésére, módosulására, illetve megszűnésére vonatkozó bejegyzésnek közokirat, ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat alapján van helye. Ellenjegyzésként a jogtanácsos ellenjegyzését is el kell fogadni, ha a szerződő felek valamelyike jogtanácsos által képviselt szervezet. Nem alkalmas bejegyzésre az olyan okirat, amelyen a készítő és ellenjegyző ügyvéd, illetőleg a közokiratba foglaló közjegyző szerződő félként van feltüntetve.

Jelzálogjog (önálló jelzálogjog) alapítására és megszűnésére vonatkozó bejegyzés olyan magánokirat alapján is teljesíthető, amelyet a nyilatkozattevő hitelintézet - nevének feltüntetésével - szabályszerűen írt alá.

Amennyiben az okiratot a nyilatkozattevő helyett meghatalmazott írta alá, csatolni kell a meghatalmazást is, amelyet a bejegyzés alapjául szolgáló okiratra előírt alakszerűségek szerint kell kiállítani.

Írásra vagy olvasásra képtelen személy jognyilatkozatán alapuló bejegyzéshez, a nyilatkozat közokiratba foglalása szükséges, amelyben e körülményre utalni kell.

A nem magyar nyelven kiállított okirathoz - ha nemzetközi megállapodás eltérően nem rendelkezik - csatolni kell annak hiteles magyar nyelvű fordítását.

[origo]

Címlapsztori»

Forrás: Thinkstock D.A.S. JogSzerviz: alternatív vitarendezés, a pereskedés elkerülése A közvetítéssel rendezhető viták köre meglehetősen széles kört ölel fel: család- és szomszédjogi, szerződéses- vagy kártérítési, illetőleg munkajogi igények esetén ...
  Forrás: MTI/Czimbal Gyula Újra népszámlálás lesz Magyarországon A Központi Statisztikai Hivatal már most a 2021-es népszámlálásra készül. Szerdától véleménykutatást végeznek, hogy felmérjék, mit gondolnak az emberek a ...

Legolvasottabb cikkek

Ingatlan apróhirdetés

betöltés...
hirdetés

Hirdetés

60
50
40

PARTNEREK AJÁNLATA

Olvasnivaló

Öreg hal vagy alfahím? Húsz év alatt keményebb, magányosabb lett, de még mindig harcol az álmáért. Orbán Viktor ötven éves.
Nem keresik tovább Erőss Zsoltot és Kiss Pétert Eltűnt a Himaláján két magyar, miután megmászták a Kancsendzöngát.
Tíz percig tartott a per Elhalasztották Oscar Pistorius perét, miután a vád még nyomozni akar a gyilkosság ügyében.

További adatok » Időjárás »