Nem biztonságos az adatkezelésBírálja a tb informatikai rendszerét, az adatkezelés biztonságát az Állami Számvevőszék (ÁSZ) hamarosan nyilvánosságra kerülő jelentése. Összegezve megállapították, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban több mint öt év alatt nem alakult ki a hatékony munkavégzéshez szükséges megfelelő szakmai összetételű informatikai szervezet.

A vizsgálat után arra is fény derült, hogy a tb taj-számokat nyilvántartó rendszere egy magángazdasági társaság kezében van, és a számvevők szerint az adatbiztonságot érintő garanciák hiányoznak. Így lehetőség nyílik arra, hogy az adatokat illetéktelenek is felhasználják. A tb-ágazatainál nem készítettek teljes körű informatikai, stratégiai rendszertervet, és a döntően a tb-rendszer szabályozási és strukturális változásainak követése jelentette a vezérfonalat.
A társadalombiztosítás két ágazata az alapokból és a világbanki kölcsönből folyó áron informatikai célokra 10 053 millió forintot fordított 1994 és '97 között. Ennek 45 százalékát a nyugdíjbiztosítási ágazat, 55 százalékát pedig az egészségbiztosítási ágazat használta fel. Az ÁSZ vizsgálata szerint a társadalombiztosítási feladatok ellátásánál szervezetlenül és nagy késéssel épült be a számítástechnika alkalmazása. Ugyancsak kiderült, hogy a világbanki hitelből finanszírozott stratégiai tervezés két fázisában mintegy 2,6 millió dollárnyi ráfordítás nem hasznosult. Értesüléseink szerint a számvevőszéki jelentés arra is rámutat, hogy az OEP és az ONYF nyilvántartásai között nincs adatkapcsolat. A biztosítottak taj-számon alapuló nyilvántartása nem lelhető fel az igazgatási szervezeteknél olyan tartalommal, amelyet a törvény előír. Nincs például olyan rendszer sem, amely a befizetett járulékoknak megfelelő ellátások igénybevételének megítélésére alkalmas lenne. Felesleges kiadások forrása, hogy az összes háziorvosi szolgálatnál bejelentett biztosítottak száma több mint a népességé. Ez azt jelenti, hogy a finanszírozás több személy után történik, mint amennyi az a népesség alapján egyáltalán lehetséges lenne.
Az infrastruktúra-tender a világbanki hitelből az egészségbiztosítás eddigi legnagyobb számítástechnikai eszközbeszerzése, a szállított eszközök az ágazatban országosan használt mennyiség közel egynegyedét tették ki. Az eljárás a Világbank beszerzési tenderének szabályai szerint történt, de a tendereljárásban nem érvényesült maradéktalanul az egyenlő elbírálás elve,. Mivel a bizottság az értékelés alatt megosztottá vált, patthelyzet alakult ki, melyben az OEP érdekeinek képviselete háttérbe szorult. A tenderen kihirdetett győztest végül a bankgarancia formai hibája miatt zárták ki, s a szerződést hátrányosabb fizetési feltételek mellett a második helyezett céggel kötötték meg, több mint 6 millió dollár értékben.

Iván Gizella