Az Országgyűlés elfogadta a Munka Törvénykönyve módosítását

Az Országgyűlés kedden, 185 igen, 75 nem vokssal és 18 tartózkodással elfogadta a Munka Törvénykönyve, a köztisztviselői és a közalkalmazotti törvény, továbbá az igazságügyi alkalmazottakról, az ügyészségről és a bírák jogállásáról szóló törvény módosításáról szóló javaslatot.

A módosítást az indoklás szerint elsősorban az Alkotmánybíróság döntése tette szükségessé: a testület megsemmisítette a Munka Törvénykönyve és a közalkalmazotti törvény azon rendelkezéseit, amelyek a munkáltató jogellenes intézkedése esetén a bíróság számára kötelezővé tették a munkavállaló eredeti munkakörbe való visszahelyezésének mellőzését. Az elfogadott módosítás szerint ha a bíróság megállapítja, hogy a munkáltató a munkavállaló munkaviszonyát jogellenesen szüntette meg, a munkavállalót - kérelmére - eredeti munkakörében kell továbbfoglalkoztatni. A módosítás változtat azon a szabályon is, amely eddig lehetővé tette, hogy abban az esetben ha a felmondás közlésének és a felmondási idő kezdetének a napja nem esik egybe, a munkavállaló táppénzbe "menekülhessen". A jogszabály kimondja, hogy ha a munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezet nincs, a munkáltató az üzemi tanáccsal köthet úgynevezett üzemi megállapodást. Az elfogadott javaslat értelmében változnak a leltárfelelősség részletes szabályai, és módosulnak a vezető állású munkavállalók jogállására vonatkozó rendelkezések is.

(MTI)