Pintér Sándor visszavonta Kiss Kálmán megbízását

Pintér Sándor belügyminiszter hétfőn november 15-ei hatállyal visszavonta Kiss Kálmán határőr-vezérőrnagy, a Határőrség Országos Parancsnoksága rendészeti főigazgatójának országos parancsnoki megbízását, mivel a Legfelsőbb Bíróság Kiss Kálmánt egyrendbeli hivatali visszaélés miatt 100 ezer forint pénzbüntetés megfizetésére ítélte.

Orosz Balázs, aki Kiss Kálmán jogi képviselője elmondta: amint kézhez kapja az október 21-én született jogerős ítéletet, felülvizsgálati indítványt nyújt be a Legfelsőbb Bírósághoz, mert Kiss Kálmán vezérőrnagy elítéltetésére a büntető anyagi jogszabályok téves értelmezése vezetett.

- Kiss Kálmánt elsőfokon felmentették, másodfokon bűnösnek mondták ki, ami alkotmányellenes, mert a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya XIV. cikkelye értelmében erre nincs lehetőség - fejtette ki Orosz Balázs.

A jogi képviselő ismertetése szerint a hatályos büntetőeljárási törvény alkotmányellenes, mivel sérti a fent említett egyezségokmányt, ekként alapvető emberi jogot, az Alkotmány VIII. szakaszának első részét.

- Attól számított hatvan napon belül, hogy a büntetőítéletet kézhez veszem, alkotmányjogi panaszt terjesztek elő és indítványozni fogom: az Alkotmánybíróság állapítsa meg a büntető fellebbviteli rendszer alkotmányellenességét, amely abban áll, hogy elsőfokon felmentett vádlottat másodfokon el lehet ítélni és ezt követően nincs lehetőség rendes jogorvoslatra. Indítványozni fogom, hogy egyedi ügyben ezt a jogi szabályozást visszamenőleges érvénnyel helyezzék hatályon kívül és állapítsák meg: Kiss tábornok ügyében ez a szabály nem alkalmazható - közölte Orosz Balázs.

Kiss Kálmán határőr vezérőrnagy hétfőn rögtönzött budapesti sajtótájékoztatót tartott, amelyen az ellene indított per jogosságát vonta kérdőre: ''Amit a Legfelsőbb Bíróság büntetőtanácsa hozott, az nem jogi ítélet, hanem egy politikai koncepció. ".. mert nem azt bizonyította be, hogy szabálytalanság történt, hanem feltételezés alapján hozott ítéletet'' - fogalmazott Kiss Kálmán.

(MTI)

Korábban:

(1999. november 1.)