Még több iskolát fenyeget a bezárás

Csak a fővárosban újabb húsz iskolát, több száz pedagógust és diákot érint a továbbra is tartó iskolabezárási hullám. A szám növekedni fog, hiszen az önkormányzatok egy része még nem döntött a fennhatósága alá tartozó iskolák sorsáról. A Pedagógus Szakszervezet szerint a meglévő problémák ellenére elfogadhatatlan minden olyan, közoktatási intézményhálózatot szűkítő döntés, melyet kizárólag likviditási, pénzügyi szempontok vezetnek, s figyelmen kívül hagyják az alapvető pedagógiai, szakmai és lakossági érdekeket.

Az idei tanév kezdetére jelentősen csökkent a közoktatási intézmények száma Magyarországon. Az ,,intézményracionalizálási" folyamat következtében 120 óvodát összevontak, négyet megszüntettek az önkormányzatok. Az általános iskolák közül 91-et egyesítettek, 28-at zártak be véglegesen. Eközben 71 szakképző intézet került át helyi önkormányzati fenntartásból megyeibe. A folyamat csak a fővárosban több mint 4000 diákot és közel 700 pedagógust érintett.

Az intézménybezárási hullám az idei tanévben folytatódik. Budapesten 20 általános iskola bezárásról, illetve összevonásáról már döntöttek az önkormányzatok. A vidéki nagyvárosok közül főként azokban, ahol korábban nem zártak be iskolákat. (Például Nagykanizsán és Békéscsabán.) Néhány belvízkárral sújtott kistelepülés pedig kényszerűségből dönt iskolájának megszüntetése mellett. (Ez történt többek között Csanyteleken.) A képviselő- testületek többsége ugyanakkor még nem tárgyalt a közoktatási hálózat átalakításáról, így vélhetőleg ez a szám jelentősen növekedni fog a szeptemberi tanévkezdésig.

Szakértők szerint a tanulói létszám radikális csökkenése, a kihasználatlan iskolai kapacitások, illetve az intézményfenntartó önkormányzatok költségvetési pozíciójának romlása együttesen idézték elő az előző években lezajlott s az idén is számottevő iskolabezárási hullámot. - Felerősíti ezt a folyamatot, hogy az önkormányzatok központi költségvetési forrásai ebben az évben nem emelkedtek kellő mértékben, helyenként pedig csökkentek - mondta ezzel kapcsolatban Árok Antal, a Pedagógus Szakszervezet titkára. Árok szerint bár a közoktatási normatívák átlagosan 20-22 százalékkal emelkedtek, a személyi jövedelemadó helyben maradó része 15-ről 5 százalékra csökkent, mely komoly bevételkiesést okozott az önkormányzatoknak.

- Az iskolabezárásoknak köszönhetően jelentősen romlanak az oktatói munka feltételei - vélte Árok Antal. Nőnek az osztálylétszámok, a pedagógusok egyre kevesebb figyelmet szentelhetnek a diákokra. (Többször előfordult, hogy a létszám a jogszabályban maximált fölé emelkedett, ezért nem egy helyen – például Székesfehérváron – törvényességi kifogást tett a helyi érdekvédelmi szervezet.)

A szakszervezet titkára szerint a problémák ellenére elfogadhatatlan minden olyan közoktatási intézményhálózatot szűkítő döntés, melyet kizárólag likviditási, pénzügyi szempontok vezetnek, s figyelmen kívül hagyják az alapvető pedagógiai, szakmai és lakossági érdekeket. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a közoktatási intézmények átszervezésének eredményeként nem javult érdemben a helyi önkormányzatok gazdasági helyzete, ugyanakkor közoktatásban részt vevő gyermekek, illetve az érintett családok többsége rosszabb helyzetbe került - tette hozzá Árok Antal.

Az önkormányzatok racionalizációs törekvéseit nem egy helyen tüntetések követték. Idáig "leghangosabban" a második kerületi összevonások ellen tiltakoztak az érintettek, de utcára vonultak a szülők a IX. és a XIV. kerületben is.

Budapesten a IV. kerületben két intézményt vonnak össze szeptembertől. Két éve már bezárt egy általános iskola, a változás akkor 230 diákot és több mint 30 pedagógust érintett. A tanévkezdetre a Károlyi István utcai általános iskola és a Virág utcai intézmény egyesítése várható.

A XI. kerületben a József Attila Gimnázium, mely négy éve költözött ki eredeti helyéről, és került az Egri úti általános iskolával egy épületbe, most a Váli úti iskolába költözik. A "vális" diákok pedig az Egribe járnak ezután. Az átszervezések eredményeként tizenkét osztályos gimnáziummá egyesül a két iskola.

A XIV. kerületben a szülők és a pedagógusok petícióban tiltakoztak a Gárdonyi Géza Általános Iskola tervezett
bezárása ellen. Az önkormányzat gazdaságtalannak tartotta a kerület iskoláinak 70 százalékos kihasználtságát, ezért a Gárdonyit jogutód nélkül, egy másikat pedig integráció révén zárat be.

Pécsett a közoktatási célra használt intézmények közül huszonkettőben szűnt meg az oktató-nevelő munka az idei tanévkezdetre. Jelentős mértékben csökkent a pedagógus-munkahelyek száma: az óvodákban 247, az általános iskolákban több mint 800 közalkalmazott vesztette el addigi munkahelyét.

Székesfehérváron az Ybl Miklós iskolát tavaly szüntették meg, a 36 elbocsátott pedagógus közül heten nem tudtak elhelyezkedni. Az épületet jelenleg a Kodolányi János Főiskola használja. A miskolci a 45-ös általános iskola épületébe szeptembertől a Miskolci Egyetem hallgatói járnak. A váltásnak köszönhetően 15 tanárnak és 80 diáknak kellett új iskola után nézni.

(Népszava)