Praxistörvény: új változat, régi kifogások

A parlament hétfői ülésnapján újra tárgyalni kezdte a praxisjogról szóló törvényjavaslatot. Gógl Árpád egészségügyi miniszter szerint az eddigi vitákból kiderült, hogy a mostani törvényjavaslat már nem tartalmaz alkotmányellenes elemeket. Az is tisztázódott, hogy nem vonnak el hatásköröket az önkormányzatoktól.

Az új változat szerint a működtetési jog már nem örökölhető, hanem folytatható. A működtetési jogosultságot kiterjesztik a területi ellátási kötelezettséggel nem rendelkező orvosokra is. Igaz, az ő esetükben a praxisjog nem folytatható és nem is adható el. Emellett az előterjesztésbe törvényi garancia került be arról, hogy a szakellátás körében dolgozó orvosokra is kiterjesztik majd a praxisjogot egy külön törvényben.


Vojnik Mária (MSZP) vezérszónoklatában arra emlékeztetett, hogy az idei tb-költségvetés semmivel nem ad több pénzt a háziorvosi tevékenységre, mint tavaly. Szakmai infrastruktúra nélkül nem képzelhető el minőségi javulás az ellátásban. Álláspontja szerint az előterjesztés számos kérdést nyitva hagy: nem tudni, mit jelent valójában a praxis folytathatósága, nem tudni, milyen lesz a hitelrendszer és mi lesz e tekintetben a közalkalmazotti orvosokkal a jövőben.

Turi-Kovács Béla (FKGP) úgy ítélte meg, hogy a korábbi törvényjavaslat néhány ponton alkotmányellenes volt, ez a mostani előterjesztés jobb, de még nem elég jó. Hibának tartotta, hogy a területi ellátási kötelezettséggel nem rendelkező orvosok esetében a praxisjog nem folytatható s nem adható el.

Béki Gabriella (SZDSZ) szerint valóságos praxisprivatizációra van szükség, amibe beletartozik a betegkör, az egészségügyi adatok kezelési jogának, a tárgyi eszközöknek és a finanszírozás jogosultság magánosítása. A képviselőnő szerint a mostani előterjesztés olyat akar eladhatóvá tenni, ami nagyon nehezen adható-vehető. Ráadásul semmivel nem magyarázható különbséget tesz a praxis eladhatósága és folytathatósága mentén az orvosok között. Ez pedig alkotmányossági problémákat is felvet.

Lezsák Sándor (MDF) azon a véleményen volt, hogy a praxistörvény előző változatának megbuktatásában valójában azok játszottak döntő szerepet, akik eddig is tulajdonellenes magatartást tanúsítottak, például a gazdák földhöz juttatásánál. Véleménye szerint ez a törvény szükséges, de nem elégséges lépés az egészségügy területén. Mindezzel együtt úgy ítélte meg, hogy a sajtó felelős azért, hogy az előző törvényjavaslat elbukásáért azokat bélyegezte meg, akik ott sem voltak a szavazásnál, nem pedig azokat, akik ellene szavaztak.

Erkel Tibor (MIÉP) szerint a törvényjavaslat további finomításra szorul.

(Népszava)