Május elsejétől megszűnik a jövedelempótló támogatás

Május elsejétől megszűnik a munkanélküliek jövedelempótló támogatása, helyette a járadékfizetési idő kimerítése után rendszeres szociális segélyt kérhetnek az arra rászorulók az önkormányzatoktól. A május elseje előtt megállapított jövedelempótló támogatásokat azok lejártáig még igénybe vehetik a munkanélküliek. A segély összege az öregségi nyugdíj minimum 80 százalékáig terjedhet.

A Magyar Közlöny múlt évi 120. számában megjelent törvénymódosítás a jövedelempótló támogatásra, illetve a rendszeres szociális segélyre vonatkozó része május elsejétől hatályos.

A települési önkormányzatok a törvény szerint a rendszeres szociális segélyt kérelmezők számára legalább 30 napnyi munkát kötelesek szervezni. Ez lehet közmunka, közhasznú munka, vagy a települési közfeladatokra vonatkozó munkavégzés. Amennyiben az egyébként jogos kérelem benyújtását követő 30 napon belül az önkormányzat nem tud foglalkoztatást biztosítani, akkor megkezdi a rendszeres szociális segély folyósítását. A 30 napon belül megkezdett foglalkoztatásig a kérelmezőnek jár a segély időarányos része.

Az aktív korú, nem foglalkoztatott személyek segélye az öregségi nyugdíj minimum legfeljebb 70 százaléka lehet, a jövedelemmel egyáltalán nem rendelkezőknél annak 80 százaléka.

Az önkormányzatok évente felülvizsgálják a jogosultságot, a segély további folyósításához az egyéb feltételeken túl szükséges, hogy a munkanélküli együttműködjön az önkormányzattal, vagy az önkormányzat által megjelölt szervezettel. Ez a nyilvántartásba vételből, az önkormányzatok, a munkaügyi központok által felajánlott a munkanélkülinek megfelelő állás elfogadásából, különféle programokban való részvételből áll.

A kérelmezők akkor jogosultak a rendszeres szociális segélyre, amennyiben havi jövedelmük nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 70 százalékát, valamint az egy családtagra jutó havi jövedelem sem több ennek 80 százalékánál.

A kérelmező kereső tevékenységet nem folytathat, ebbe viszont nem számít az önkormányzat által szervezett foglalkoztatás, illetve az alkalmi munkavállalóként végzett munka.

A kérelmet a munkanélküliek járadéka, illetve a jövedelempótló támogatás folyósítási idejének kimerítését követő legalább egy éven belül kell beadni.

Az önkormányzati többletfeladatokra, a segélyezésre, az egy hónapos munkavégzés megszervezésére idén a Munkaerőpiaci Alap 6,8 milliárd forintot utal át havonta egyenlő részletekben a költségvetésnek. Ezt a pénzt a költségvetés juttatja el normatív alapon az önkormányzatokhoz.

(MTI)