Úti okmányok, határátlépés személyi igazolvánnyal

Ahhoz, hogy az országhatárt átlépjük, úti okmányra, nemzetközi szerződés engedélye alapján pedig személyi igazolványra van szükségünk. A magyar és a szlovén állampolgárok egymás országaiba már személyi igazolvánnyal is utazhatnak, 2000. április 8-ától ugyanez érvényes Magyarország és Svájc, júniustól pedig Magyarország és Horvátország viszonylatában is, azzal, hogy a magyar állampolgárok csak az új típusú (kártya alakú) személyi igazolvánnyal léphetik át a határt.

A külföldre utazásról szóló törvény szerint az úti okmány olyan hatósági igazolvány, bizonyítvány vagy irat, amely az országból való kiutazásra és visszatérésre jogosít. Úti okmány

  • az útlevél,
  • a határátlépési igazolvány, amely annak a személynek adható, aki nemzetközi szerződésbe foglalt feladatai ellátása érdekében rendszeresen átlépi a határt,
  • a határátlépési engedély, amelyet a kishatárforgalomban használnak,
  • a hazatérési igazolvány, amelyet akkor állítanak ki, ha a külföldön tartózkodó magyar állampolgár útlevele lejárt, elveszett, vagy ellopták, és haza akar térni. Az igazolvány egyszeri hazautazásra jogosít.
  • a menekültként elismert személyek kétnyelvű úti okmánya,
  • a befogadott és menedékes személyek utazási igazolványa, amely egyszeri utazásra jogosít, és legfeljebb 30 napig érvényes.

Az úti okmányokat (kivéve útlevél) kiállító hatóságok

Az okmány típusa

Hová kell benyújtani a kérelmet

Eljáró szerv

Határátlépési igazolvány

BM Központi Adatfeldolgozó és Nyilvántartó Hivatala (a kérelmet az utazást elrendelő szervnek kell benyújtani a kérelmező nevében)

BM Központi Adatfeldolgozó és Nyilvántartó Hivatala

Határátlépési engedély

lakóhely/tartózkodási hely szerint illetékes körzetközponti feladatokat ellátó jegyző

lakóhely/tartózkodási hely szerint illetékes körzetközponti feladatokat ellátó jegyző

Hazatérési igazolvány

külképviseletek

külképviseletek

Menekültként elismert személyek kétnyelvű úti okmánya

BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Menedékesek és befogadottak utazási igazolványa

BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Bevándoroltak külföldi úti okmánya

lakóhely szerinti rendőr-főkapitányság

lakóhely szerinti rendőr-főkapitányság