Egység térben és időben - megalakult a Pécsi Diplomások Köre

2001. január 22-én megalakult a Pécsi Tudományegyetem volt hallgatóinak szervezete, a Pécsi Diplomások Köre. Az újonnan létrejött kör országos médiakampányt indított azzal a céllal, hogy az országban-világban élő volt pécsi diákokat felkutassa, és tagjainak sorában köszönthesse.

Nagy Lajos király 1367-ben Pécsen alapította az első magyar egyetemet. Szellemi utóda, a Pécsi Tudományegyetem a 2001. január elsején lezárult integrációs folyamat végére Magyarország egyik legnagyobb, legszerteágazóbb kutatási-oktatási spektrumú felsőoktatási intézményévé vált; a PTE napjainkban mintegy 25.000 hallgatónak és 5000 dolgozónak ad otthont.

A lezajlott változások után a Pécsi Tudományegyetem homogén szervezetként kíván fellépni, így több olyan, eddig szokatlan kezdeményezést indított útjára az intézmény keretein belül, mint a Táncoló Egyetem program illetve a Mandulavirágzási Tudományos Napok. A Pécsi Tudományegyetem az integráció jegyében egy "összegyetemi" alumni szervezetet hozott létre Pécsi Diplomások Köre néven.

A Pécsi Diplomások Körének elsődleges célja, hogy az egyetemen végzett hallgatókkal az egyetemi éveket követően is fenntartsa a kapcsolatot, így erősítve a volt diákok és az egyetem közt levő kötődést és a mindenkori információ-áramlást.

A Támogatásszervező Iroda kiemelt figyelmet fordít a Pécsi Tudományegyetem jogelőd intézményeiben (Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécsi Orvostudományi Egyetem, Illyés Gyula Pedagógiai Főiskola) végzett hallgatók felkutatására, annak érdekében, hogy őket is tájékoztathassák az egyetem eseményeiről, és az ott zajló tudományos élet történéseiről.

A Diplomások Köre megalakulását öt hétig tartó sajtó- és internetkampány segíti. A kampány céljai elsősorban a kapcsolatfelvétel keresése a volt hallgatókkal valamint a PTE Lobbi Kör létrehozása Budapesten, amivel a szervezet a volt hallgatók, az egyetem és a régió gazdasági és politikai vezetőinek találkozási pontját teremti meg.

A Diplomások Köre védnökei között olyan híres személyiségek találhatóak, mint Besenczi Árpád színművész, Dézsi Mihály rendőrségi szóvivő, Katus Attila, Katus Tamás és Szentgyörgyi Rómeó aerobic világbajnokok illetve Martinek János olimpiai bajnok öttusázó.

A Diplomások Köre tagjai számára rendszeresen megküldi a tavaly alapított egyetemi újságot, az eseményekre szóló meghívókat, hírleveleket a Diplomások Körével kapcsolatban, segítséget nyújt az évfolyam-találkozók megszervezésében, valamint tájékoztatást adnak az egyetemi ajándéktárgyak, és az idei projekt keretén belül az egyetemi gyűrű megvásárlási lehetőségéről is.

A Pécsi Diplomások Köréhez a következő négy formában lehet csatlakozni:
1. "Elvi tagság" esetén a volt hallgató tagdíj fizetése nélkül felkerül a tagok listájára.
2. "Bázis tagság" esetén a tag évente 1.000 Ft tagdíjat fizet, aminek fejében a szervezet évenkénti rendszerességgel keresi meg.
3. "Aktív tagság" esetén a tag rendszeresen megkapja az egyetemi újságot, illetve tájékoztatást kap a rendezvényekről az éves tagdíj (5.000 Ft/év) fizetése mellett.
4. "Támogató tagság" választása esetén a tag vállalja a 10.000 Ft/év tagdíj fizetését. Ebben az esetben a költségeinek levonása után fennmaradó összeg teljes egészében a "támogató tag" volt karát illeti meg.


2000. évben a Magyar Felsőoktatás Barátai Alapítvány segítséget nyújtott a szervezet felállításához és az adatgyűjtés elindításához.

A Pécsi Diplomások Körének médiakampányát a Pécsi Erőmű Rt., a MEVID Rt., az OTP Rt., a PTE TTK FEEFI, a PTE Továbbképző Központ és a PTE Idegennyelvi Titkársága támogatja.

Kállinger Brigitta
a Pécsi Diplomások Köre alumni referense
Tel./Fax: (72) 251-200
E-mail: alumni@rektori.pte.hu

Ajánló: