Forrongás az egészségügyben

Egészségügyi lázadást kezdeményezett az Országos Baleseti és Sürgősségi Intézet Mikola István szakminiszter ellen. A közelmúltban egyesült kórház csaknem teljes betegellátó személyzete elégelte meg a tárca vezetőjének retorikáját s döntött úgy: a Magyar Köztársaság valamennyi döntéshozóját kérik, tegyenek meg minden lehetséges lépést az egész magyar egészségügy megmentésére. Nyilatkozatuk szerint a forráshiány annyira tragikus, hogy műtétek maradnak el.

Hangsúlyozottan politikamentes egészségügyi lázadást kezdeményeztek tegnap az Országos Baleseti és Sürgősségi Intézet (OBSI) dolgozói. A kórház szinte teljes személyzete elégelte meg, hogy Mikola István szakminiszter folyamatosan az egészségügy javuló helyzetéről nyilatkozik s példaként az OBSI-t említi.

- Január óta folyamatosan romlik a helyzet, naponta gyakran nyolc kijelölt műtét is elmarad, a tizenkét - még mindig valóban európai szinten működő - műtő kihasználtsága a létszámhiány és az alulfinanszírozottság miatt nem több, mint 30-40 százalék - nyilatkozta dr. Csókay András, a kórház idegsebésze. - A személyzet teljesen kimerült, a betegeknek mind többet kell várakozniuk. A nővér- és szakápolóhiány legalább 40 százalékos. Az orvosok adminisztrálnak, kódolnak, hogy megpróbálják nullszaldóssá tenni a beavatkozásokat, miközben betegek egész soráról kell gondoskodniuk. Olyan sérültek műtétjével kell várnunk, melyek nem tűrnének halasztást, ezzel veszélybe kerül a beteg - állítja Csókay, de vele együtt a kórház csaknem teljes személyzete. Szerintük ráadásul nem is náluk a legroszszabb a helyzet, pedig ők is úgy érzik: tűrőképességük végső határára kerültek.

- Számunkra nem világos, hogy a felső vezetés ad-e téves információkat a miniszternek. Mikola István vagy abban hitben él, hogy jó és egyre csak javul a helyzet, vagy egyszerűen retorikai eszközökkel próbálja pótolni az egyre nagyobb forráshiányt. Ugyan nekünk nincs vesztenivalónk, mégsem tettük volna meg ezt a lépést, ha Mikola István sorozatosan nem említi az OBSI-t, mint pozitív példát, ahol a Mentőkórházzal történt egyesülést óta kiegyensúlyozódott a gazdasági helyzet. A kórház dolgozói szerint ez ugyanis egyáltalán nem igaz, az átalakítás semmit sem változtatott azon a tényen, hogy az utóbbi időben folyamatosan csökken a betegellátás színvonala.

Az OBSI hivatalos közleményében - amelyhez az egész egészségügyi társadalom csatlakozását kéri - többek között a következőkre hívja fel a figyelmet: az intézetben a szakmai, anyagi lehetőségek évek óta vészesen romlanak. Az ellátás színvonala minden igyekezetük ellenére folyamatosan csökken.

Eskünk arra kötelez - írják -, hogy betegeink gyógyulása érdekében mindent megtegyünk, ami szakmailag, emberileg és etikailag lehetséges. Lehetőségeink az intézet és a szakágazat vezetőivel való tárgyalások után kimerültek, az állandóan hangoztatott ígéretek, a hamis sikerpropaganda a betegek sorsán nem segít, utolsó lehetőségként a nyilvánosság előtt kérünk figyelmet és segítséget. Kérjük a Magyar Köztársaság elnökét, miniszterelnökét és kormányát, az Országgyűlést, az egészségügyi miniszter urat, az egészségügyi vezetőket és döntéshozókat, tegyenek meg minden lehetséges lépést - a betegek érdekében - az OBSI, a magyar traumatológia, a magyar orvostársadalom, az egész magyar egészségügy megmentésére!

- A traumatológiai ellátás félkatonai körülmények között kell, hogy történjék, e téren semmiféle rebelliónak, demonstrációnak nincs helye - jelentette ki Mikola István. A miniszter az OBSI létrehozását az egészségügy sikertörténetének tartja. Ugyanakkor megállapította, hogy a traumatológia jelenleg kissé zaklatott állapotban van, mivel egy intézeti összevonás mindig gondokkal jár együtt, de ma korszerű körülmények között dolgozik az intézmény - jelentette ki. - Át fogom tanulmányozni a levelet, személyesen fogok eljárni ebben a kérdésben, az intézményben dolgozó traumatológusoktól azonban fegyelmezett munkát várunk el - közölte.

A Magyar Kórházszövetség, a Magyar Orvosi Kamara is egyetért a kiáltvánnyal, ők most is és korábban is jelezték: mind több pénz kerül ki az egészségügyből, s ilyen alacsony színtű finanszírozás mellett veszélyeztetve van mind a kórházak működése, mind a betegellátás.