Ábrahám János (1944, Kéménd) - MSZP

Ábrahám János, az alkotmány- és igazságügyi bizottság tagjaként leggyakrabban jogi kérdésekkel kapcsolatban szólalt fel a parlament ülésein. Többször felemelte szavát a hazai nemzeti és etnikai kisebbségek parlamenti képviseletének biztosításáért.

1999 szeptemberében azzal vádolta a kormányt, hogy az igazságügyi reformot politikai okokból lassítja. Azt javasolta, hogy a kormány forduljon szakértőkhöz, hogy mielőbb be tudja fejezni a Horn-kormány idején elkezdett reformokat. 1998 decemberében a Btk. szigorításáról szóló kormányjavaslat kapcsán kijelentette: "Nem a társadalom büntetőjogi védelme, hanem annak technikája vitatható." 1998 novemberében kiállt az alkotmányban lefektetett négyszintű bírósági rendszer mellett, ezért az ítélőtáblák mielőbbi felállítását szorgalmazta. 2001 márciusában az ügyészségekre rótt adminisztratív többletterhek ellen tiltakozott.

2000 májusában a nemzeti és kisebbségi jogok országgyűlési biztosának beszámolója kapcsán a kormány legnagyobb adósságának nevezte, hogy nem született törvény a kisebbségek parlamenti képviseletéről. Egy új, diszkriminációellenes törvény hozatalát kérte, mely világosan körülírja, mi számít büntetendő megkülönböztetésnek. Egy évvel később ismét a megkülönböztetés problémájának megoldására szólította fel az Országgyűlést.

2000 végén a szövetkezeti üzletrészekről szóló törvényt azért nem támogatta, mert szerinte a törvénytervezet nem volt alkalmas a reális problémák megoldására, és csak növelné a munkanélküliséget vidéken. 2000 novemberében semmitmondónak és törvénysértőnek nevezte a sporttörvényt.
Szűkebb választókörzetének gazdasági érdekeit szem előtt tartva 1998 novemberében a szekszárdi Duna-híd megépítését szorgalmazta.

1984-ben jogi szakvizsgát tett. 1972-89-ig az MSZMP tagja volt, 1989-ben lépett be a Szocialista Pártba. 1994-97 között a Tolna megyei közgyűlés munkájában vett részt. 1997 márciusa óta az MSZP parlamenti képviselője. Több mint 40 évig kosárlabdázott, illetve 1986-től, a középfokú edzői képesítés megszerzése után kosárlabdaedzőként tevékenykedett.

Ábrahám János a szövetkezeti üzletrésztörvény tervezete kapcsán: A reális problémák megoldására és végső soron a végrehajtásra alkalmatlan két törvénytervezet nem más, mint az alkotmányos alapelvek szerint alakult mezőgazdasági szövetkezetek elleni durva politikai támadás, amely az egész magyar társadalmat, a polgárokkal együtt, jelentős nehézséggel fogja terhelni.

Ajánlat:

További képviselők az MSZP országos listájáról