Gruber Attila vagyonnyilatkozata - 2002. június

Név: Gruber Attila

Házastárs: Gruberné Kis-Pál Andrea

Gyerekek: Johanna Alíz, Szandra Zola, Márk István

Ingatlanok:

Település neve: Siófok

Ingatlan területnagysága: 776 m2

Művelési ága: lakóház, udvar - kivett

Épület jellege: lakóház 84m2, 2 szint

Ingatlan jogi jellege: ikerház

Nyilatkozó jogállása: tulajdonos

Tulajdoni hányad: 1/2

Szerzés jogcíme, ideje: vette, 1980

Település neve: Törökkoppány

Ingatlan területnagysága: 2,9 ha

Művelési ága:

Épület jellege:

Ingatlan jogi jellege:

Nyilatkozó jogállása: tulajdonos

Tulajdoni hányad: 3420/56.008

Szerzés jogcíme, ideje: juttatott, 1995

Gépjárművek:

Típus: Saab 99 GL

Szerzés ideje, jogcíme: vette, 1998

Típus: Peugeot 306

Szerzés ideje, jogcíme: vette 1996, eladás alatt

Védett műalkotás, gyűjtemény:

Egyéb, a képviselői alapdíj hathavi összegét meghaladó értékű ingóság:

Értékpapír: életbiztosítás havi 4980 ft, eléréskor 2 millió

Takarék: 2,3 millió

Hathavi alapdíjat meghaladó készpénz: 2 millió

Hathavi alapdíjat meghaladó pénzkövetelés:

Forint:

Deviza:

Egyéb:

Egyéb vagyontárgy:

Tartozások:

Köztartozás:

Pénzintézetnek:

Magánszemélynek:

Egyéb közlendő: 4 millió ft. hitel - tetőtér beépítésre - ügyintézése folyamatban van

Jövedelemnyilatkozat:

Foglalkozás: ügyvéd

Munkahely: Gruber Ügyvédi Iroda Siófok

Szünetelteti-e: nem

Jövedelem: 180.000

Foglalkozáson kívüli jövedelem: helyi önkormányzati képviselő (Siófok), megyei alelnök

Kifizető: TÁKISZ

Jövedelem rendszeressége: havi tiszteletdíj

Összege: 143.000

Gazdasági érdekeltség: összeférhetetlenség okán megszűnt

Társaság neve:

Formája:

Érdekeltség formája:

Tulajdonosi hányad:

Tisztség:

Juttatások:

Ajándékok:

Ajánlat:

Vagyonnyilatkozatok "G" - 2002. február

Vagyonnyilatkozatok "G" - 2002. június