Nem szedhetnek parkolási díjat a betegektől a kórházak

Panasszal fordult egy vidéki család az állampolgári jogok országgyűlési biztosához, mert az egyik kórházban 500 forint parkolási díjat kértek tőlük, amikor súlyos beteggel be akartak hajtani a kórház területére. Az ombudsman megállapította: a kórházakat fenntartó önkormányzatoknak ugyan joguk van parkolási díjat kiszabni, azonban a betegeknek ingyen biztosítani kell a behajtást.

Lenkovics Barnabás, az állampolgári jogok országgyűlési biztosa jelentésében megállapította: az egész országban általános jelenség, hogy a kórházakban parkolási díjat szednek. A konkrét ügyben a panaszos a kaposvári Kaposi Mór megyei Kórházba jár rendszeresen feleségével, aki súlyos, gyógyíthatatlan beteg. A kórház területére csak úgy lehet behajtani, ha 500 forint parkolási díjat fizetnek. Egyik alkalommal azonban a család nem tudta kifizetni ezt az összeget, ezért a portás nem engedte őket kocsival behajtani a beteggel.

 

Az ombudsman jelentésében rögzítette, hogy az Alkotmány szerint mindenkinek joga van a lehető legmagasabb testi és lelki egészséghez. Az egészségügyi törvényben pedig az áll, hogy a betegeknek joguk van folyamatosan hozzáférni az egészségügyi ellátáshoz.

 

Lenkovics azt is megvizsgálta, milyen területnek minősül a kórház. A kórház közintézmény, a közintézményhez tartozó ingatlan pedig közterület jellegű terület, de ezt a két fogalmat nem kapcsolja össze jogszabály.

 

Az ombudsman jelentése szerint az egészségügyi ellátás zavartalansága érdekében szabályozni kell a gépjárművek forgalmát a kórházak területén, ezt azonban a fenntartó önkormányzat dolga rendeletben megtenni, egy főigazgatói utasítás nem elegendő. A rendeletet pedig úgy kell megalkotni, hogy a betegek akadálytalanul hozzájussanak az egészségügyi ellátáshoz, vagyis betegtől nem szedhető pénz, függetlenül attól, hogy mentővel vagy saját gépkocsival viszik-e kórházba.

 

Lenkovics - mivel országos jelenségről van szó - valamennyi megyei közigazgatási hivatalvezetőnek ajánlást fogalmazott meg, és ebben javasolta a kórházakba való behajtás ellenőrzését, és a meglévő rendelkezések felülvizsgálatát. Lenkovics az esetről kiadott közleményében megjegyezte, hogy javaslatával valamennyi hivatalvezető egyetértett.