hirdetés

Mátrai Mártát jelöli háznagynak Kövér László

2012.12.13. 13:16

Először választ háznagyot az Országgyűlés, Kövér László Mátrai Márta fideszes képviselőt jelölte a posztra. A parlament december 17-én dönt a kinevezésről.

Mátrai Márta fideszes országgyűlési képviselőt jelöli háznagynak, Such Györgyöt az Országgyűlés Hivatala főigazgatójának, Tóth László rendőr alezredest pedig az Országgyűlési Őrség parancsnokának Kövér László az Országgyűlés elnöke. A háznagy mellett a főigazgatói és az Országgyűlési Őrség parancsnoki posztjának létrejöttéről is az áprilisban elfogadott új országgyűlési törvény rendelkezik.

A jelölteket az Országgyűlésről szóló törvény szerint a házbizottság csütörtöki ülésén mutatta be a parlament elnöke - tájékoztatta az MTI-t Szilágyi Zoltán, az Országgyűlés sajtófőnöke. A háznagyot a parlament december 17-i ülésén titkos szavazással, egyszerű többséggel választja meg. Mátrai Márta megválasztása esetén 2013 január 1-től tölti be a háznagyi posztot.

Mátrai Márta 1998 óta országgyűlési képviselő, minden alkalommal a Fidesz Somogy megyei listájáról jutott be a parlamentbe és első megválasztása óta néhány megszakítástól eltekintve a Fidesz frakcióvezető-helyettese is.

Az új országgyűlési törvény szerint a háznagy, akit először az idei év végéig kell megválasztani titkos szavazással, azokat a feladat- és hatásköröket gyakorolja, amelyeket a házelnök az Országgyűlés Hivatalának szervezeti és működési szabályzatában átad neki. A háznagyot mentelmi jog illeti meg, javadalmazása pedig megegyezik az alelnök tiszteletdíjával, aki egyébként legfeljebb miniszteri fizetésre jogosult.

Such György 1991 és 1994 között a Fidesz tanácsadója, elnöki kabinetfőnöke volt. 1994-től 1997-ig a Tv3 marketing-igazgatójaként, 1998-1999-ben a Magyar Hírlap főszerkesztő-helyetteseként, 1999-2000-ben a Magyar Televízió gazdasági és kereskedelmi alelnökeként tevékenykedett. 2000-ben az Antenna Hungária Rt. tanácsadójává, 2001-ben a cég on-line ágazatának vezetőjévé nevezték ki. 2002-2004 között az Inforádió programigazgatója, 2004-2006 között kommunikációs tanácsadója volt. 2006-ban nevezték ki a Magyar Rádió elnökévé, ezt a tisztségét 2010-ig töltötte be. Az országgyűlési törvény szerint Such György is 2013 január 1-től tölti be a főigazgatói posztot.

Az új szabályok szerint az Országgyűlés Hivatalát a főigazgató vezeti majd, akit a házelnök nevez ki és ment fel, javadalmazása pedig megegyezik a háznagyéval. A főigazgató a házelnök irányítása alatt végzi munkáját: közreműködik az Országgyűlés döntéseinek előkészítésében és felelős az Országgyűlés költségvetésének végrehajtásáért.

Egy zárószavazás előtt álló fideszes törvénymódosítás értelmében a háznagynak - aki az Országgyűlés elnökének helyettese lesz a jövő év elejétől - miniszteri fizetés jár, ha viszont parlamenti képviselő is egyben, képviselői munkájáért nem kap díjazást.

Tóth László rendőr alezredes a Kossuth Lajos Katonai Főiskola Rakéta és Tüzér Szaktanszék Parancsnoki Szakán szerzett képesítést, majd a Rendőrtiszti Főiskola Bűnügyi Szakát végezte el. Szakmai pályafutását 1986-ban kezdte el, kiemelt biztonsági főtisztként házelnöki és miniszterelnöki helyszín-parancsnokként, majd 2010-től a Köztársasági Őrezred V-3 Személyvédelmi Osztály vezetőjeként a házelnök teljes körű folyamatos személyi védelmének megszervezését és irányítását látta el.

Az új országgyűlési törvény úgy rendelkezik, hogy az önálló költségvetési szervként működő őrségnek feladata lesz egyebek mellett a házelnök személyi védelme, az Országház és az Országgyűlési Irodaház biztosítása, tűzbiztonsági és protokolláris feladatok ellátása.

Az Országgyűlési Őrséget a parancsnok vezeti majd, akit a házelnök nevez ki szintén 2013. január 1-jei hatállyal. Az őrök a rendőrségi törvényben meghatározottak szerint fokozott ellenőrzést hajthatnak végre, ruházatot, csomagot, járművet vizsgálhatnak át, magánlakásban és közterületnek nem minősülő helyeken is intézkedhetnek, kép-, illetve hangfelvételt készíthetnek, helyszínt biztosíthatnak. Kényszerítő eszközként bilincset, vegyi eszközt, elektromos sokkoló eszközt, rendőrbotot, lőfegyvert ugyancsak a rendőrségről szóló törvényben meghatározottak szerint használhatnak majd. Az őrségnek nyomozóhatósági jogköre nem lesz. Ugyancsak az őrség feladata lesz például rendzavaró képviselők kivezetése az ülésteremből.

Most
Top 12 óra
Ajánlat
Ajánlat
Ajánlat