Emeritusként taníthatnának a nyugdíjazottak

Legyenek professor emeritusok az ELTE most nyugdíjba küldött oktatói, javasolja a rektor. Így taníthatnának, valószínűleg ingyen.

Az ELTE rektora, Mezey Barna kezdeményezte, hogy az arra érdemes professzorokat a Bölcsészettudományi Kar mielőbb terjessze fel a professor emeritus címre - áll az ELTE közleményében.

A rektor szerint a törvényi szabályozás és a pénzügyi kényszerűségek miatt a nyugdíjazás több olyan egyetemi professzort érint, akik munkája meghatározó az oktatásban és kutatásban. Dezső Tamás, az ELTE BTK dékánja korábban azt közölte, hogy a karról huszonkét nyugdíjas korú oktatót küldenek el.

Amennyiben megkapják a professor emeritus címet, a nyugdíjazott egyetemi tanárok továbbra is részt vehetnének az egyetem oktatási-kutatási munkájában. A rektor szerint "munkájukat anyagilag is honorálhatják" majd, ha azt az Egyetem anyagi helyzete megengedi.

A BTK dékánja egyetértett a rektor kezdeményezésével, és a Kari Tanács elé terjeszti a címre javasolt oktatók névsorát.