Szavazzon a pedagógusok 25 pontjáról!

2016.02.03. 21:22

A közoktatás helyzete miatt szerdán országszerte több városban utcára vonultak a pedagógusok, a diákok és a szülők. Addig nem is adják fel a tiltakozást, amíg nem tapasztalnak érdemi változásokat. A Pedagógusok Sztrájkbizottsága 25 pontban foglalta össze a követeléseiket. Szeretnénk tudni, hogy az Origo olvasói egyetértenek-e a tanárokkal. Mit gondol a 25 pontról? Melyiket teljesítené? Mi a véleménye a szabad tankönyvválasztásról vagy a testnevelésórák számáról? És a Klik megszüntetéséről? Szavazzon!

A gyerekekkel kapcsolatos követelések

1. Vissza kell állítani a 18. életévig tartó tankötelezettséget, megszüntetve a Híd-programokat. (Ezekbe a programokba azok a fiatalok kapcsolódhatnak be, akik az általános iskola után nem kerültek be középfokú iskolába, vagy már betöltötték a 16. évet, de nem fejezték be az általános iskolát - a szerk.)

2. A tartalmi szabályozás felülvizsgálatával radikálisan csökkenteni kell a tananyagot. Lehetővé kell tenni az egyéni tanulási utak kialakításának lehetőségét.

3. Jelentősen csökkenteni kell a kötelező tanulói óraszámokat. Az időkereteket a választható tanórai foglalkozásokhoz, illetve a szakkörökhöz kell áttenni.

4. Meg kell szüntetni az általános iskolában a tizenhat óráig tartó kötelező benntartózkodást.

5. Szülői kérésre kell biztosítani a napközit, a tanulószobát. A feltételek biztosítása mellett az egész napos iskolát kell megszervezni. Az egész napos iskolai ellátásban részt vevő tanulók részére házi feladat nem adható.

Az érdekegyeztetéssel, fenntartással kapcsolatos követelések

6. A köznevelésről szóló törvényben jelenjen meg újra az Országos Köznevelési Tanács és a Közoktatás-politikai Tanács. E testületek, valamint az ágazati érdekegyeztetés fórumának meghallgatása nélkül nem kerülhet kiadásra jogszabály.

7. Az államnak mint fenntartónak nem lehet több jogosítványa, mint a többi intézményfenntartónak. A hivatalból (Klik) ki kell emelni az iskolákat. Szét kell választani az állami ellenőrzés rendszerét az intézményi ellenőrzés rendszerétől. Egyidejűleg felül kell vizsgálni és radikálisan egyszerűsíteni kell az ellenőrzési rendszert.

8. Vissza kell állítani az intézményvezetők munkáltatói jogát, gazdálkodási jogát.

9. Jogszabályban kell rendezni a szakképzési centrumok helyzetét. (Tavaly júliusban a Kliktől a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz került a szakképző iskolák fenntartása. Ezek az intézmények összesen 44 szakképzési centrumba tömörültek - a szerk.)

10. Valóságos, reális, a tényleges költségeket – bérköltségek, működési költségek, fejlesztési költségek – figyelembe vevő tervezésre van szükség, külön intézményi költségvetések elkészítése mellett. 

Foglalkoztatás, bérezés, pótlékok

11. A köznevelésről szóló törvényben kell meghatározni a pedagóguslétszám számításának elveit: heti huszonkét óra, átlag osztálylétszám, finanszírozott időkeret.

12. A köznevelésről szóló törvényben elő kell írni, hogy az üres álláshelyeket meg kell hirdetni és be kell tölteni, beleértve az átmenetileg például szülés miatt ellátatlan munkaköröket.

13. Vissza kell állítani a pedagógusok kötelező óraszámát, főszabályként heti huszonkét órával. A többlettanítás után óradíjat kell fizetni.

14. El kell törölni a kötött munkaidőt. Az intézményben való benntartózkodásról a munkáltató szabadon döntsön.

15. Vissza kell állítani az órakedvezményt – heti két óra – az osztályfőnöki feladatot, a munkaközösség-vezetői feladatot, illetve a diákönkormányzatot segítő feladatot ellátó pedagógusok részére.

16. Meg kell határozni a meglévő pótlékok differenciálási szempontjait.

17. Vissza kell hozni a minőségi munkavégzésért járó pótlékot, a minőségbiztosítás feladataiban való közreműködésért járó pótlékot, az integrált felkészítésben való részvételért járó pótlékot.

18. Új pótlékként intézményi pótlékot kell megállapítani mindazoknak, akik nem tartoznak a pedagóguséletpálya-modell hatálya alá.

19. Biztosítani kell a pedagógusnak – az állami tankönyv-monopólium megszüntetésével – a tankönyv megválasztásának szabadságát.

20. Meg kell szüntetni az öregségi nyugdíjkorhatárt elérők automatikus foglalkoztatási tilalmát. Lehetővé kell tenni, hogy az öregségi nyugdíjban lévők – nyugdíjuk folyósítása mellett – tovább dolgozhassanak.

21. A foglalkoztatást meghatározó kormányrendeletbe be kell építeni a kollektív szerződésnek azokat a rendelkezéseit, amelyeket nemcsak a Klik fenntartásában lévő köznevelési intézményekben kell alkalmazni, hanem valamennyi köznevelési intézményben.

22. Radikálisan csökkenteni kell a pedagógusok adminisztratív terheit, ennek érdekében elő kell írni, hogy csak a pedagógus-munkakörhöz kapcsolódó adminisztráció elvégzésére köteles a pedagógus. A köznevelés intézményeinek csak törvény, illetve az OSAP (Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program - szerk.) írhat elő adatszolgáltatási kötelezettséget.

23. A köznevelési törvényben ki kell mondani, hogy a köznevelés intézményeiben a közfoglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések nem alkalmazhatók. 

Oktatási Hivatal, szervezés

24. Vizsgálják felül az Oktatási Hivatal által ellátott feladatokat, és szüntessék meg azt, amire nincs szükség. A pedagógiai intézeteket alapítsák újra. Az Oktatási Hivatal maradjon meg önálló szervezetként.

25. Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet további működtetését biztosítani kell. Fenntartói jogát át lehet adni egy felsőoktatási intézménynek.

Köszönjük, hogy elmondta a véleményét! Ha érdekli a szavazás eredménye, látogasson vissza az Origóra. A pedagógusok tiltakozó akcióiról, az ügy fejleményeiről folyamatosan beszámolunk, a szerda délutáni tüntetésekről itt olvashat részletesen.