Hétfőn kezdődik az érettségi

2016.05.01. 07:11

Hétfőn a magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar mint idegen nyelv írásbeli vizsgájával megkezdődik az idei tanév május-júniusi érettségi időszaka, amelyben mintegy 112 ezren adnak számot tudásukról. 

Ebben a vizsgaidőszakban lép életbe az a szabály, amely szerint a középiskola elvégzését közvetlenül követő érettségi időszakban a vizsgák megkezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat teljesítésének igazolása. Ha a vizsgázó ezt a feltételt nem teljesíti, akkor nem kezdheti meg az érettségit. 

Két feladatlap

A magyar nyelv és irodalom vizsgatárgy középszintű írásbeli vizsgája 240 percig tart. A vizsgázóknak két feladatlapot kell kitölteniük: a szövegértési feladatokra 60 perc, a szövegalkotási feladatok megoldására pedig 180 perc áll a rendelkezésükre. 

A magyarral kezdikForrás: MTI/Beliczay László

A diákok először a szövegértési feladatokat oldják meg, és csak e feladatlapok beadása után kezdhetik meg a szövegalkotási feladatlap kitöltését. 

A vizsgázók a szövegértési feladatlapon belül tetszésük szerint oszthatják meg a rendelkezésükre álló időt az egyes feladatok között, és a megoldások sorrendjét is meghatározhatják.

Szótárt lehet használni

A magyar nyelv és irodalom tárgy emelt szintű írásbeli vizsgája is 240 perces, de egy nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsorból és három különböző szövegalkotási feladatból tevődik össze. 

Mobilt nem lehet használni, helyesírási szótárt igenForrás: MTI/Balázs Attila

A vizsgázók szintén a tetszésük szerint oszthatják meg az egyes feladatok között a rendelkezésükre álló időt, és a megoldás sorrendjét is meghatározhatják. 

Közép- és emelt szinten is lehet helyesírási szótárt használni, ebből vizsgacsoportonként legalább négy példány szükséges. A szótárról a vizsgát szervező intézmény gondoskodik. 

Az érettségik kedden, a matematika írásbelikkel folytatódnak.