A túlélő élettársnak bizonyítania kell az özvegyi nyugdíjhoz

2010.09.21. 19:30

Az élettársi kapcsolatban élők, társuk halálát követően, csak bizonyos feltételek esetén kaphatnak özvegyi nyugdíjat. A kapcsolat bizonyítására a jog több lehetőséget ad.

Főszabály szerint özvegyi nyugdíjat a házastárs, az elvált házastárs és az élettárs kaphat, a jogosultságok szintje között azonban akadnak különbségek.

Ami a házastársakat illeti: özvegyi nyugdíjra az jogosult, akinek házastársa az öregségi, illetve rokkantsági nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerezte vagy öregségi, illetve rokkantsági nyugdíjasként halt meg.

A társadalombiztosítási nyugellátásáról szóló, hatályos törvény szerint özvegyi nyugdíjra jogosult az elhunyt élettársa is, jogosultságának feltételei azonban szigorúbbak, mint házastársak esetében.

Szigorúbb feltételek

Az élettárs - a házastársra előírt feltételek fennállása esetén - csak akkor jogosult özvegyi nyugdíjra, ha élettársával annak haláláig egy év óta megszakítás nélkül együtt élt és gyermekük született, vagy megszakítás nélkül tíz év óta együtt élt.

Szükséges azonban az a feltétel, hogy az együttélésük (vagy annak akár csak egy része) alatt özvegyi nyugdíjban vagy baleseti özvegyi nyugdíjban nem részesült.

Az élettársi kapcsolatból származó gyermek mellett az árvaellátás megilleti az élettársi közösségben együtt élők egy háztartásban közösen nevelt, ám korábbi házasságból, vagy élettársi kapcsolatból származó gyermekét is.

Igaz, ehhez is szükséges az a feltétel, hogy szülője haláláig az öregségi, illetve rokkantsági nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerezte, vagy öregségi illetve rokkantsági nyugdíjasként halt meg.

Az együttélést bizonyítottnak kell tekinteni, ha a kérelmező hatósági igazolvánnyal vagy bizonyítvánnyal igazolja, hogy a törvényben meghatározott ideig a jogszerzővel azonos volt a lakóhelye vagy tartózkodási helye.

Elváltak és különélők

Ha az élettársak korábban házasságban éltek, amit jogerős bírói ítélet felbontott, a jogosultsághoz kizárólag a házasság felbontását követő együttélési idő vehető figyelembe.

Ami pedig az elvált, továbbá a házastársától külön élő személyt illeti, az özvegyi nyugdíjra való jogosultsága akkor állapítható meg, ha házastársától annak haláláig tartásdíjban részesült, vagy részére a bíróság tartásdíjat állapított meg. A törvény meghatározása szerint különélő az, aki a házastársától egy évnél hosszabb ideje külön él.

A regisztrált élettársi kapcsolatban élők - ez lényegében az azonos neműek házassága - az özvegyi nyugdíj szempontjából a házastársakkal azonos módon bírálandók el.

Az igénylés módja

Az özvegyi nyugdíj iránti igényt - ha a jogszerző nem nyugdíjasként hunyt el - az igénylő lakóhelye szerint illetékes nyugdíj-biztosítási igazgatóságoknál, illetve ezek kihelyezett szakegységeinél, kirendeltségeinél, vasutas dolgozók esetén a szolgálati főnökségnél kell előterjeszteni.

Ha a jogszerző már nyugellátásban részesült, az özvegyi nyugdíj iránti kérelmét a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál kell benyújtani.

KAPCSOLÓDÓ CIKK