Csak komoly problémák esetén fizetnek az útlemondási biztosításra

2012.03.31. 22:18

Sem kedvezőtlen időjárási viszonyok, sem munkaadó által ki nem adott szabadság esetén nem fizet a biztosító az útlemondási biztosítást kötő utasnak, és az érintett csak olyan, nagyon komoly esetekben nem veszíti el a részvételi díjat, mint például a halál, baleset, betegség, betörés, elemi csapás - tudta meg az [origo] a D.A.S. JogSzerviz szakértőjétől.

Az útlemondási biztosítás fejében a biztosító csak a pontosan meghatározott esetekben nyújt biztosítást, ilyen például, ha a biztosított saját maga, vagy Magyarországon bejelentett állandó lakóhellyel rendelkező közvetlen hozzátartozója (házastárs vagy élettárs, gyermek, szülő, nagyszülő, testvér, jegyes) elhalálozik.

Ilyen eset az is, ha a biztosított, vagy a közvetlen hozzátartozójának heveny megbetegedése, vagy balesete miatt az utazást megkezdeni nem tudja, feltéve, ha ezek az okok az utazásra történt jelentkezéskor még nem állottak fenn - húzta alá dr. Bezzegh Edina.

A jogszabály még abban az esetben biztosít lehetőséget a részvételi díj el nem veszítésére, ha a biztosítás megkötését követően a biztosított lakásában betörést követtek el, vagy a lakását elemi csapás érte, és otthoni jelenléte az utazás időpontjában feltétlen indokolt.

A D.A.S. JogSzerviz szakértője kiemelte: az egyéb okok miatt történő útlemondás nem minősül biztosítási eseménynek (például: a kedvezőtlen hóviszonyokra történő hivatkozás, a munkáltató által ki nem adott szabadság), és a biztosító más jogcímen nem nyújt térítést.

Amennyiben tehát a biztosított kiutazása a fenti utazásképtelenségi okok miatt hiúsul meg, megtérítik a biztosított részére a részvételi díj utazásszervező által vissza nem térített részét, az önrész levonásával. Ám ha az utazás nem fentiekben meghatározott utazásképtelenségi okok miatt hiúsul meg, a biztosító mentesülhet a fizetési kötelezettség alól.

Kizáró okok

Ilyen eset különösen, ha utazásképtelenségi ok a biztosított, vagy a vele közös háztartásban élő hozzátartozója szándékos, vagy súlyosan gondatlan magatartása miatt következett be. Ilyen eset a háborús, polgárháborús cselekménnyel, harci eseménnyel, terrorcselekménnyel, felkeléssel, lázadással, zavargással közvetlen, vagy közvetett összefüggésben következett be, illetve amennyiben a biztosított a káresemény kapcsán valótlan adatokat közöl.

Akadnak továbbá olyan esetek is, amelyek kizárt kockázatnak minősülnek, azaz bekövetkezésük esetén a biztosító fizetési kötelezettsége nem áll fenn. Tipikusan ilyen eset, ha az a szerződés megkötésekor és előtte már fennálló krónikus betegség tüneteinek utazásképtelenséghez vezető romlása, ha az utazásképtelenség alkoholos (0,8 ezrelékes véralkohol szint feletti), illetve kábítószeres befolyásoltság miatt, vagy erre visszavezethető okokból következik be.

Az útlemondási biztosítás díját a biztosító mindig egyedileg, a részvételi díj százalékában állapítja meg, figyelembe véve az utazásszervező érvényben lévő "utazási szerződését". A biztosítási díj mértékét az utazásszervezővel kötött megállapodás tartalmazza, a tapasztalatok alapján azonban kijelenthető, hogy ez a pluszköltség jó befektetés - hangsúlyozta dr. Bezzegh Edina.

A megkötés és a bejelentés módja

A biztosítást az utazás lefoglalásának napján kell megkötni, későbbi megkötés esetén csak azok az események vannak bebiztosítva, melyek a biztosítás megkötése utáni tízedik nap után következnek be. Amennyiben az utazás lefoglalása harminc, vagy annál kevesebb nappal az utazás megkezdése előtt történik meg, az útlemondási biztosítást minden esetben az utazás foglalásának napján kell megkötni.

Bár a bejelentés módjának szabályozása a gyakorlatban eltérő, az [origo] tapasztalatai szerint, az utazásképtelenséget a biztosított általában annak bekövetkeztétől számított két napon belül köteles az utazási irodának írásban bejelenteni. Ha ez munkaszüneti nap, úgy általában a legelső munkanapot jelölik meg a szerződések.

Szükség van a megfelelő igazolásokra is, attól függően, mely események miatt vált lehetetlenné az utazás. Adott esetben tehát csatolni kell a megfelelő orvosi igazolást (amely leírja a diagnózist), vagy a rendőrség, tűzoltóság igazolását.

KAPCSOLÓDÓ CIKK