SZKT: kötelező az elektronikus kézbesítési cím feltüntetése a cégjegyzékben

2014.02.19. 18:09

Idén március 15-én nem csak a társasági jog változik az új Ptk. hatálybalépésével, hanem többségükben alkalmazandóak lesznek azok az új cégjogi szabályok is, amelyeket a cégeljárási törvény (Ctv.) 2013. év végi módosítása vezet be – hívta fel a figyelmet a Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda szakértője. Dr. Hugai Gábor kiemelte: az egyik ilyen új szabály szerint a cégjegyzék minden cég esetében kötelező jelleggel tartalmazza a cég elektronikus kézbesítési címét.

Első pillantásra ez a szabály nem tűnik nagy horderejűnek, hiszen a korábbi és jelenleg is hatályos szabályozás szerint is tartalmazhatta, tartalmazhatja a cégjegyzék a cég elektronikus elérhetőségét (honlap- és/vagy e-mail-címét).

A jelenlegi szabályok szerint azonban az e-mail cím feltüntetése csak szerződésmintával alapított cégek esetében volt kötelező, továbbá a cégjegyzékbe bejegyzett e-mail címhez jogszabály semmilyen esetben sem fűzött joghatást.

Már jogi jelentőséggel bír

Március 15-e után azonban a kötelezően bejelentendő elektronikus kézbesítési cím jogi jelentőséggel is bír – hangsúlyozta a Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda szakértője. A Ctv. szerint ennek az e-mail címnek az a funkciója, hogy a cég itt biztosítja a részére elektronikus úton megküldött hivatalos iratok átvételét.

A törvényszöveg tehát túlmutat az e-mail cím cégeljárásban történő felhasználásán, bármilyen egyéb hatóságtól kapott elektronikus kommunikáció fogadását biztosítania kell a cégnek (amennyiben és amilyen módon azt az egyéb hatósági eljárást szabályozó külön jogszabályok előírják).

Köztudott, hogy cégeljárásban kötelező a jogi képviselet, így a cégbíróság többnyire az eljárást kezdeményező jogi képviselőnek kézbesíti határozatait. Vannak azonban olyan eljárástípusok, amikor az eljárás nem a cég kérelmére indul. Ilyenkor a cégbíróság magának a cégnek küldi a végzést (például: törvényességi felügyeleti eljárásban, stb.).

Március 15-e után is találhatóak a Ctv.-ben ilyen eljárástípusok: például kényszertörlési eljárásban, vagyonrendezési eljárásban, illetve egyes esetekben az ügyvezető eltiltására irányuló eljárásban az ügyben nincs a jogi képviselőtől érkező kezdőirat, azaz a cégbíróságnak közvetlenül a cég részére kell kézbesítenie.

Igazolás fokozott biztonságú elektronikus aláírással

A cég részére történő elektronikus értesítés módjára a Ctv. a jogi képviselő részére történő kézbesítés szabályait rendeli megfelelően alkalmazni. A jogi képviselő a részére megküldött végzést egy internetes hivatkozás (link) megnyitásával veheti át, a kormányzat által üzemeltetett tárhelyről való letöltés útján. A letöltést megelőzően a jogi képviselőnek fokozott biztonságú elektronikus aláírással kell igazolnia magát - figyelmeztetett dr. Hugai Gábor.

dr. Hugai Gábor, a Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda szakértőjeForrás: Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda

Amennyiben a cég is az előzőekben ismertetett módon veheti át a részére megküldött végzést, ehhez mindenképpen rendelkeznie kell fokozott biztonságú elektronikus aláírással. Ilyennel azonban nagyon kevés cég rendelkezik ma Magyarországon, gyakorlati használhatósága ugyanis csekély, továbbá a fokozott biztonságú elektronikus aláírás költséggel jár (annak létrehozása, fenntartása csak szolgáltató igénybevételével lehetséges).

Korlátozás nélkül jelenthető be az e-kézbesítési cím

A Ctv. nem tartalmaz korlátozó rendelkezést abban a tekintetben, hogy a cég milyen címet jelenthet be elektronikus kézbesítési címeként. Így - fokozott biztonságú elektronikus aláírással nem rendelkező cégek esetében – jogszabály-konform lehet az a megoldás, ha a cég olyan e-mail címet jelent be, amelyet nem saját maga, hanem fokozott biztonságú elektronikus aláírással rendelkező megbízottja (például: ügyvédje) tart fenn.

Természetesen, mindez a bejelentett e-mail címet fenntartó személlyel történő megállapodás alapján tehető meg, és ennek a megállapodásnak részletesen tartalmaznia kell a megbízó és a megbízott jogait és kötelezettségeit az elektronikus úton megküldött határozatok átvétele körében – húzta alá végezetül a Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda szakértője.