Mi a teendő, ha a vevő nem írta át a gépjárművet?

2017.01.29. 20:57

Egy gépjármű adásvétele akár örömteli esemény is lehet, kivéve akkor, ha az eladó később – akár egy parkolási pótdíj értesítését követően – arról értesül, hogy a vevő nem intézkedett a jármű átírása ügyében. Mit tehet az eladó, hogy a fenti kellemetlen helyzetet megelőzze? Kinek milyen természetű kötelezettsége áll fenn? A D.A.S. JogSzerviz szakértője hasznos tanácsokkal szolgál.

Dr. Burján Zsuzsanna kifejtette: a gépjármű-adásvételt írásba kell foglalni, és a feleknek ezt követően kell arról intézkedniük, hogy a járműnyilvántartás vagy okmányiroda felé jelezzék a tulajdonjog megváltozását.

Az eladónak ez a kötelezettsége a szerződés aláírásától számított 8 napon belül, míg a vevőnek 15 napon belül áll fenn.

Kié a felelősség?

Mi van azonban akkor, ha ennek nem tesz eleget a vevő? Az alapvető problémát az okozza, hogy az új tulajdonos által elkövetett parkolási eseményekért vagy közigazgatási bírságok megfizetésért könnyen az eladót találják meg a parkolási társaságok vagy maga a hatóság.

Ha az eladó azonban igazolni tudja a hivatalnál érkeztetett adásvételi példányával azt, hogy a járművet eladta, akkor mentesül ezek alól a felelősségek alól.

Egyébként hosszú ideig az sem lehetséges, hogy ilyen esetben a hatóság nem intézkedik. Ugyanis, ha a vevő lejelenti, hogy az autót eladta, és ezt igazolja is, azonban a vevő ennek a kötelezettségének mégsem tesz eleget, akkor a hatóságnak már hivatalból észlelnie kell a mulasztást.

Akár ki is vonhatják a forgalomból

Ebben az esetben a hatóságnak fel kell szólítania a mulasztó felet, hogy a felhívástól számított 5 napon belül tegyen eleget a kötelezettségének. Ha ezt nem teszi meg, vagy nem igazolja azt a hatóság felé, hogy önhibáján kívül álló okból nem tudott ennek eleget tenni (mert például kórházban volt), akkor a hatóság automatikusan kivonja a forgalomból a járművet.

Ha a mulasztás időtartama nem éri el a 30 napot, akkor 2 hónapra kell a járművet a forgalomból kivonni, viszont az is elfordulhat, hogy egy hosszabb idejű mulasztás, például 180 nap esetén már 1 évre kivonja a forgalomból a hatóság a járművet.

Forrás: MTI/Kovács Tamás

A forgalomból való kivonás időtartamát egyébként a hatóság nem mérlegeléssel állapítja meg, hanem kifejezetten jogszabály rögzíti annak mértékét.

Azonban ezzel még nincs vége a szankcióknak. Ugyanis, ha egy közúti ellenőrzés során kiderül a mulasztás, akkor ez még szabálysértési bírság kiszabásával is jár.

A pórul járt eladónak azonban résen kell lennie, és nem szabad, hogy figyelmen kívül hagyja az esetleges felszólításokat vagy fizetési meghagyásokat. Fontos, hogy azokra minden esetben – az eljárási határidők betartásával – reagáljon, és okirattal igazolja, hogy a járművet eladta.

Ugyanis a polgári jog szabályai szerint, a jármű birtokbaadását követően a jármű terheiért már a vevő felel – mondta végezetül a D.A.S. JogSzerviz szakértője.