Orvosi műhiba – a beteg közrehatása sem hagyható figyelmen kívül

2017.02.12. 16:12

A műhiba miatt előterjesztett sérelemdíj (nemvagyoni kártérítés) és vagyoni kárigény összegét a kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettség elmulasztása miatt arányosan csökkenti a bíróság, a szóban forgó esetben 40 százalékkal, ami – tekintettel az érvényesíthető kárigény nagyságára – igen jelentős összeget jelent – mondta el az Origónak a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

Minden szakma velejárója, hogy még a professzionális gyakorló is néha rossz döntést hoz vagy elmulasztja az elvárható körültekintést, és ebből eredően káresemény következik be – fejtette ki dr. Vágány Tamás.

Az orvosi műhibák ügyében rendszerint a gyógyító és ápoló személyzet magatartásának vizsgálata áll előtérben, jóllehet számos esetben a kárvallott beteg hozzáállása is kell a műhiba bekövetkezéséhez. Ilyenkor a beteg saját felróható magatartását is értékeli a bíróság.

A beteg kötelezettségei

Az orvosi ellátással összefüggésben a betegnek is teljesítenie kell kötelezettségeit. Köteles az ellátásban közreműködő egészségügyi dolgozókkal együttműködni, tájékoztatni őket.

Különösen minden korábbi betegségéről, gyógykezeléséről. Köteles továbbá a gyógyszer, vagy a gyógyhatású készítmény szedéséről, egészségkárosító kockázati tényezőiről is tájékoztatást adni.

Egy konkrét ügy és a kórbonctani vizsgálat

Egy napvilágot látott konkrét ügyben csak a kórbonctani vizsgálat derített fényt a koszorúér és a szívbetegség fennállására – ismertette a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

Az elhunyt a halála előtti hónapokban több alkalommal is járt háziorvosánál. A beteg sajnos nem tájékoztatta orvosát arról, hogy korábban már egy ügyelet orvos kifejezetten és egyértelműen kardiológiai vizsgálat elvégzését rendelte számára.

A személyes vizsgálata során akkori akkut panaszairól beszélt, és tulajdonképpen csak gyógyszerfelíratás céljából jelent meg az orvosi rendelőben.

Az ott és akkor elvégzett vizsgálatok ugyan szakszerűek voltak, ugyanakkor a korábbi leletek ismeretében a kezelőorvos továbbküldhette volna alaposabb kardiológiai vizsgálatra, ami legalábbis esélyt adhatott volna a betegnek a túlélésre.

A beteg ilyenformán mulasztásával maga is közrehatott károsodásának bekövetkezésében, főként azáltal, hogy egyértelmű orvosi javaslatot hagyott figyelmen kívül.

Csökkenhet a műhiba miatti díj

A betegség felismerésének elmulasztása és a szükséges kezelések hiánya akkor alapozza meg az orvosi/intézményi kártérítési felelősséget, ha a felismerés azért maradt el, mert a kezelőorvos elmulasztja a tőle elvárható gondosságot és ez a beteg egészségromlásához vagy halálához vezet.

Forrás: AFP/PhotoAlto/Philippe Ughetto

Jogi értelemben tehát a beteg mulasztása nem mentesítette az őt kivizsgáló háziorvosát - emelte ki dr. Vágány Tamás.

Mégpedig azért, mert a betegnek is aktívabban kellett volna felderítenie az előzményi betegséget, tüneteket, korábbi vizsgálatok eredményeit és leleteit.

Mindenesetre a műhiba miatt előterjesztett sérelemdíj (nemvagyoni kártérítés) és vagyoni kárigény összegét a kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettség elmulasztása miatt arányosan csökkenti a bíróság.

A szóban forgó esetben 40 százalékos csökkentés történt, ami – tekintettel az érvényesíthető kárigény nagyságára – igen jelentős összeget jelent – mondta végezetül a D.A.S. JogSzerviz szakértője.