D.A.S. JogSzerviz: munkavégzés veszélyes anyagokkal

2017.05.12. 07:01

A Munka Törvénykönyve szerint a munkavállaló köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása más személy egészségét, vagy a környezetet közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné, illetve megtagadhatja az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása munkaviszonyra vonatkozó szabályba ütközik, vagy a munkavállaló életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné. Ilyen esetben a munkavállaló az utasítás megtagadása esetén is köteles rendelkezésre állni – mondta el az Origónak a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

Dr. Gombolai Éva kifejtette: munkavégzésünk során számos egészségünkre káros befolyás érhet bennünket. A betöltött munkakörtől függetlenül fordítsunk nagy figyelmet ezekre az egészségkárosító hatásokra, legyen szó zajról, mozgásszegény ülőmunkáról, vagy éppen a munkavégzés során használt vegyi anyagokról.

A Munka Törvénykönyve egyértelműen kimondja, hogy a munkáltató kötelezettsége az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása. Ennek részletes szabályait a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény tartalmazza.

Zaj, rezgés, por, vegyi anyagok

A munkavédelemről szóló törvény szerint a munkahelyen a zajhatások és a rezgések, a por és vegyi anyagok, valamint a sugárzások, az alacsonyabb vagy magasabb légköri nyomás nem károsíthatják a munkavállalókat és a munkavégzés hatókörében tartózkodókat, és nem veszélyeztethetik a munkavégzés biztonságát.

A munkahelyiségben a munkavállalók létszámát, a tevékenység jellegét és a veszélyforrásokat figyelembe véve elegendő mennyiségű és minőségű, egészséget nem károsító levegőt és klímát kell biztosítani.

Amennyiben az egészséget nem károsító levegő, vagy klíma biztosítása műszakilag megoldhatatlan, a munkavállalók egészségének megóvása érdekében szervezési intézkedéseket kell tenni, egyéni védőeszközt alkalmazni, illetőleg védőitalt juttatni.

Figyeljünk a szervezetünkre

De honnan tudhatjuk, hogy veszélyes anyaggal dolgozunk? A D.A.S. JogSzerviz szakértője szerint egyfelől hallgassunk testünk és szervezetünk jelzéseire. Amennyiben bőrirritációt, légúti vagy más panaszokat tapasztalunk, figyeljük meg, hogy köthetők-e a munkavégzésünk során használt anyagokhoz.

Lehetőségünk van munkáltatónktól elkérni a használt anyag műszaki adatlapját, amin feltüntetik azt is, hogy használat közben milyen munkavédelmi intézkedések és eszközök, így például védőszemüveg, kesztyű, védőital szükségesek.

Fotó: Polyák Attila - Origo

Amennyiben egészségre káros anyaggal dolgozunk és panaszokat észlelünk, haladéktalanul jelezzük munkáltatónk felé. Ennek eredménytelensége esetén írásban, utólag is igazolható módon forduljunk munkáltatónk felé, kérve, hogy a munkáltató tegye meg a szükséges intézkedéseket az egészséges munkakörnyezet biztosítása érdekében.

Köteles megtagadni a munkavállaló

A Munka Törvénykönyve szerint a munkavállaló köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása más személy egészségét, vagy a környezetet közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné, illetve megtagadhatja az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása munkaviszonyra vonatkozó szabályba ütközik, vagy a munkavállaló életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné.

Ilyen esetben a munkavállaló az utasítás megtagadása esetén is köteles rendelkezésre állni.

Amennyiben a munkáltató a jelzés ellenére nem intézkedik, illetve nem tanúsít együttműködési hajlandóságot, egészségünk érdekében tegyük meg a szükséges lépéseket.

Bejelentést tehetünk a munkavédelmi felügyelőséghez, illetve a fentiek alapján jogunkban áll a munkavégzést megtagadni. Ugyanakkor a munkáltatónak is érdeke, hogy intézkedjen.

Nem csak azért, mert a munkavállalók egészségkárosodásáért anyagi helytállással tartozik, de azért is, mert a hatékony munkavégzés alapvető feltétele az egészséges munkakörnyezet – mondta végezetül dr. Gombolai Éva.